Jak nám podvědomí brání dosahovat vytyčených cílů

podvedomi

Stává se docela často, že po něčem opravdu toužíme a usilujeme o to ze všech sil, ale ať se snažíme jak chceme, je to k ničemu. Můžeme sedět celé hodiny a zabývat se tolik popularizovanými vizualizacemi, můžeme navštěvovat všechny možné kursy a kreslit si mapy přání, všechno k ničemu. Přání se kdo ví proč naplňovat nechtějí.

Jedno z nejdůležitějších tajemství tkví v tom, že musíte nejprve být vnitřně připraveni na dosažení toho, co si přejete. A to se týká oblasti podvědomých procesů.

Naše nevědomí identifikuje cíl podle sedmi hlavních kritérií. A platí, že i kdyby ho neuspokojilo jen jedno jediné, zavrhne cíl jako nesplnitelný. Je proto třeba zařídit věci tak, aby na podvědomé úrovni byl cíl akceptován bez výhrad.

Jak na to? Která jsou kritéria té hlavní sedmičky?

První: cíl musí být doopravdy vytoužený (to znamená, že na podvědomé úrovni si ho skutečně přejete).

Druhý: hodnota výsledku, který si přejete. Hluboko uvnitř musíte výsledek, jehož chcete dosáhnout, hodnotit jako něco, co stojí za úsilí.

Třetí: věrohodnost a dosažitelnost cíle.

Čtvrté: hluboké přesvědčení, že jednání, které hodláte podniknout, je správné a odpovídající. Nebudete si tedy muset uříznout nohu, ukousnout ruku nebo se během dosahování cíle zříci něčeho velmi důležitého. Právě v tomto stádiu se mnohý zlomí, neboť se tu hlásí o slovo pověstná „komfortní zóna“. Nejčastěji citovaný příklad vnitřního rozporu je tento: po něčem hrozně moc toužíte, ale něco uvnitř vás tvrdí: „Ne, to ne, i takhle je nám dobře, takhle a teď víme, co a jak se děje“.

Páté: ekologičnost přání. Pokud dosáhnete toho, co si přejete, přinese vám to do života něco dobrého, ne naopak.

Šesté: přesvědčení o své schopnosti cíle dosáhnout.

Sedmé: jistota, že si dosažení cíle zasloužíte. V pletivu sociálních vztahů si často z různých důvodů neumíme dovolit být šťastní.

Pokud podvědomí shledá jeden z těchto předpokladů nenaplněným, nesplní se ani přání. Právě proto je třeba někdy i dlouhou dobu setrvávat na jednom místě, vizualizovat a upřesňovat formulaci svých přání.

M. Kabirová

=========
Co dominuje vašemu podvědomí?
Test, který vám ukáže, co skrývá vaše podvědomí