Jak najít i v nepříjemné situaci zrnko pravdy a moudrosti

zrnko-moudrosti

Filosofové, duchovní učitelé i jiné moudré hlavy vám řeknou, že každý problém v sobě jako perlu ukrývá zrnko moudrosti – a nejen jedno. Pokud nahlížíte život kolem sebe z tvůrčích pozic, dáte jim za pravdu. Zkuste využít uvedených pět způsobů, abyste se vymkli z uzavřeného kruhu problémů.

5 způsobů jak spatřit zrnko moudrosti

K těm nejjednodušším pravdám občas dospějeme postranními cestami.”

Erich Maria Remarque

Není vždycky snadné uvědomit si problém, ale pokud si doopravdy přejete spatřit, co za ním ve skutečnosti stojí, mohou vám tyto rady pomoci.

1. Zaujměte stanovisko Pozorovatele

Uvnitř situace je opravdu těžké usuzovat střízlivě. Člověk je zaujatý a není schopen postřehnout všechny stránky problému.

2. Popište problém na papíře

Vezměte kus papíru a zapište všechno, co si o vzniklé situaci myslíte. Důležité je psát rukou. Zapojením těla do procesu psaní zapojíte zároveň podvědomí.

Jestliže o problému jenom přemýšlíte, motají se vám myšlenky stále dokola. Je to nekonečný pohyb v uzavřeném kruhu.

Osvícení je někde blízko, cítíte ho, ale nedokážete ho zahlédnout a zformulovat.

Je to stav, kdy víceméně chápete, kde je pravda, ale neuspořádaný proud myšlenek vám brání soustředit se na to hlavní.

Popsání problému rukou vás této potíže zbaví.

3. Napište rozhněvaný dopis tomu, kdo vám ublížil

Máte-li z pozice oběti přejít k pozici tvůrce, musí ve vašem vědomí dojít k velké přeměně.

Vynasnažte se vyhnout se scénám. Své výhrady vůči tomu, kdo vás urazil nebo vám ublížil, vyjádřete v dopise plném hněvu.

Neomezujte se ve výrazech, pište, co vás napadne. Papír snese vše.

Uveďte pocity, které se vás zmocňují v důsledku vzniklé situace.

Pište až do únavy.

Napsané si několikrát nahlas přečtěte. Vyslovením svých pocitů nahlas jim dáváte průchod.

Dopis nikam neposílejte. Spalte ho nebo roztrhejte na maličké kousky.

Touto procedurou se vám ulehčí a budete schopni nahlédnout kořen problému.

4. Převod do 1.osoby

Pokud jste dopis nezničili, můžete ho použít ještě takto:

Přepište ho tak, že v něm změníte zájmena.

Místo oslovování toho, kdo vás urazil, pište všude v 1. osobě. Například místo „Ublížil jsi mi“ pište „Ublížil jsem si“.

Přečtěte si, co vám z toho vyšlo. Je vám teď jasné, že to vy sami jste se přivedli do té nepříjemné situace?

Sami sobě jste ublížili, podvedli jste a oklamali sami sebe. Sami sobě jste neprokázali dost lásky.

Tato jednoduchá metoda názorně ukazuje, že svět jako zrcadlo odráží váš vlastní vztah k sobě.

5. “Práce”

Je ještě další způsob, jak získat užitek z nepříjemné situace a dostat se na vyšší úroveň vlastního duchovního vývoje.

Navrhuje ho autorka knihy „Měj rád skutečnost“ Katie Byronová. Podle ní nás nerozrušuje ani tak událost sama, jako myšlenky na ni. Zbavíme-li se jich, zbavíme se také negativních prožitků.

Postup má dvě části:

– První, v níž si dovolíme sdělit své výhrady druhým, dát průchod emocím.

– Druhá část, v níž si uvědomíme absurditu svých dosavadních názorů.

A jaké ulehčení se dostaví, když všechny dílky skládačky zapadnou do sebe! Řešení je vždycky přímo před námi.

Pochopíme to pouze tehdy, když sami do sebe hlouběji nahlédneme. Ale jak dlouhou cestu je někdy třeba ujít, než si to uvědomíme…

Přejeme vám upřímně, aby vaše cesta při hledání pravdy nebyla zbytečně dlouhá a nebyla doprovázena trápením.

=========
Jak nás ve skutečnosti vidí okolí
Začínejte každý den s tímto textem a váš život získá nový smysl!