Jak být šťastný. Rady nejžádanějšího učitele na Harvardu.

harvard

Doktor Tal Ben-Shahar vede na Harvardu katedru pozitivní psychologie.

Mnozí z nás si při zpětném pohledu na svá školní a studentská léta říkají, že před znalostmi o zákonitostech pohybu elektronů a vývoji starověké Mezopotámie by dnes možná dali přednost něčemu užitečnějšímu. Například umění být šťastný.

Existuje vzdělávací instituce, kde se tomuto umění skutečně vyučuje.

Doktor Tal Ben-Shahar přednáší pozitivní psychologii a také umění vést. Jeho přednášky jsou jedny z vůbec nejoblíbenějších v celé historii Harvardu. Sám Ben-Shahar tvrdí, že člověk se může naučit být šťastnější úplně stejně, jako se naučí řídit auto nebo mluvit cizím jazykem.

Těm, kdo nestudovali na Harvardu a v nejbližší době to ani nemají v úmyslu, nabízíme 10 rad jak být šťastný podle doktora Ben-Shahara.

1. Uvědomte si všechno, co vás dělá šťastnými

Existuje prostá a účinná technika, jak to spolehlivě zjistit. Vezměte kousek papíru a dokončete na něm tuto větu: „Aby v mém životě přibylo 5 procent štěstí…“

Myslete spíše na nové zkušenosti, než na nějaké věci. Milión dolarů vás jen těžko udělá šťastnými. Mohou to však být třeba: možnost trávit víc času s rodinou, cesta kolem světa, finanční stabilita. Podle Ben-Shahara bychom měli začínat raději skromnými přáními.

2. Spojujte požitek se smyslem

Aristoteles věřil, že člověk musí usilovat o „zlatý střed“, o střed mezi dvěma krajnostmi. To zní velmi rozumně, avšak při každodenním rozhodování na tuto moudrou radu často zapomínáme.

Ukažme si to na příkladu jídla.

Často se ládujeme pokrmy, které nám na jedné straně poskytují rychlý požitek, na straně druhé v nás jejich konzumace vzápětí probouzí pocity viny (u někoho jsou to bonbóny, u jiného dorty). Jindy se rozhodneme pro jinou krajnost. Nasadíme tvrdou dietu a jíme jen nízkokalorická, netučná a nedobrá jídla.

Co navrhuje Ben-Shahar? Ani jednu z těchto krajností. Můžeme přeci najít něco, co je dobré i zdravé. Říká k tomu:

«Uspokojení naší stálé potřeby štěstí předpokládá, že si vychutnáváme také celou cestu tím směrem, který je pro nás důležitý. Štěstí tedy není něčím, co nalezneme na vrcholku hory, nebo při obcházení hory kolem dokola; štěstí je zkušenost výstupu na vrchol».

3. Nedělejte ze štěstí ultimativní cíl

Nebudete šťastni, když něco uděláte nebo dostanete, protože štěstí není konečný stav. Je to cosi, na čem musíme stále pracovat, po celý svůj život. Šťastnějšími můžeme sami sebe udělat každý den, místo abychom své štěstí svěřovali do cizích rukou nebo je spojovali s materiálními věcmi.

4. Vytvářejte tradice

Existuje rituál štěstí? Harvardský učitel je si jist, že ano. Pro něj takový rituál představují záznamy do „Zápisníku vděčnosti“. Každý den před spaním do něj zaznamená pět věcí, za které je dnes vděčný. Váš osobní rituál štěstí nemusí spočívat zrovna ve vedení deníku. Možná to bude krátká procházka v době oběda, nebo každodenní patnáctiminutová meditace.

5. Představte si sami sebe ve věku 110 let

Ohlédněte se za svým životem: jakou radu byste dnes poskytli sami sobě jako mladému člověku? Jaká ponaučení jste si od života vzali? Jaké triviální, negativní nebo povrchní věci by vám už nestály ani za trochu času a úsilí? Pokud se vám podaří pohlédnout na vlastní minulost z tohoto úhlu, mnohé věci najdou své místo.

6. Zjednodušte svůj život

Rozdělte si svou činnost tak, abyste měli čas dělat věci, které vás naplňují štěstím. Zeptejte se sami sebe, co byste mohli nedělat, čemu byste dokázali říci „ne“. Zbavte své vědomí emocionálního smetí. Zjednodušte své rutinní záležitosti.

Přestaňte žít s pocitem, že nemáte dost času. Brání vám to ve spokojenosti nebo se zcela pohroužit do činnosti, která vám přináší pocit štěstí.

7. Pamatujte na těsné spojení těla a mysli

Věnovali jste někdy pozornost tomu, kdy se cítíte svěží a plní sil? Většina lidí nad tím nepřemýšlí. Berou své zdraví jako něco přirozeného. Avšak jakmile něco v našem organismu přestává normálně fungovat, nedokážeme se zbýt myšlenek na svou nemoc. Myslíme na ni. Mluvíme o ní. Cítíme, že ovlivňuje naši náladu, náš vztah k životu, naši komunikaci s lidmi.

Chcete-li si tedy uchovat pozitivně naladěnou mysl, starejte se o své tělo. Dostatečně spěte, věnujte pozornost tomu, co jíte, pravidelně cvičte.


8. Akceptujte vlastní emoce

Přijímejte nejenom kladné emoce, například potěšení nebo nadšení, ale i takové, jako jsou zloba, vztek, neklid nebo smutek. Nepokoušejte se je potlačit nebo se jim vyhýbat. Očekávat nepřetržité, setrvalé štěstí je zcela mimo realitu. Trvalé štěstí je bohužel absolutně vyloučená věc. Podobné očekávání vám způsobí leda zklamání a vyvolá pocit, že šťastni být nemůžete.

9. Začněte u sebe

Pokud nebudeme hovořit o nějakých extrémech, je naše štěstí v zásadě dáno tím, na co soustředíme pozornost a jaký vztah zaujímáme k vnějším událostem. Jestliže se soustřeďujeme na něco, co nás zlobí, dráždí nebo leká, pak tyhle emoce doslova přiživujeme a podvědomě spouštíme mechanismy, které nás rozdráždí, rozzlobí a vylekají ještě více.

Nejrychlejší způsob úniku z takového začarovaného kruhu je zaměření myšlenek zcela jiným směrem. Své vědomí musíme naučit brát si poučení z jakékoli situace. Ale nic víc.

10. Změňte štěstí ve svou univerzální měnu

Právě štěstí, nikoli peníze, styky nebo postavení se musejí stát hodnotou, jíž měříme svůj život. Pokud nám dny připadají prázdné a beze smyslu, nebojme se položit si otázku: na co jsme rozměnili své štěstí? Odpověď je klíčem k vlastnímu seberozvoji i k životní spokojenosti.

=========
Jak zůstat za každých okolností šťastný ?
Jak znovu mít život pod kontrolou a být šťastný