Hlavní mystik planety o naší budoucnosti

mystik

Robert Thurman je profesorem indo-tibetských studií na Columbijské universitě v New Yorku, blízkým dalajlámovým přítelem a neúnavným propagátorem míru. Je jedním z uznávaných světových odborníků na buddhismus; sám byl v minulosti buddhistickým mnichem. Toto jsou jeho úvahy o budoucnosti.

O SVĚTĚ

Zdá se mi, že vím, jak by všechno mělo být uspořádáno, přesněji, jak já bych chtěl, aby to uspořádáno bylo. Samozřejmě za podmínky, že představitelé vlád by se dali poněkud osvícenější cestou. Ale i vy mi můžete pomoci. Začněte snít! My všichni bychom měli co nejvíce snít o tom, jak by měl vypadat svět našich snů, měli bychom si ho vizualizovat. Tak společnými silami přitáhneme dobrou energii a všechno se pomalu splní!

O MANŽELSTVÍ

Manželství a vztahy vůbec budou pružnější, otevřenější, více partnerské. Patriarchální vztah k ženě typu „Jsi moje a mě patříš“ odplyne do minulosti. Rozvod je velmi smutná věc, zvlášť když jsou v rodině děti a když je co dělit. Někdy to ovšem může být východisko. Zvláště pokud jste schopni civilizované domluvy. Obecně jsem vždycky pro všechno, co ženě pomáhá růst a realizovat se. Mám rád silné ženy.

O VEGETARIÁNSTVÍ

Na Zemi probíhá nepřetržitý tichý holokaust a vibrace agónií zvířat nevyhnutelně zasahují i nás. Samozřejmě, ve všem musí být míra. Vegetariáni nesmějí být fanatiky a proklínat ty, kdo maso jedí. Stejně se však domnívám, že pro naše zdraví a dobrý stav planety jako celku bude mnohem lepší, když postupně přejdeme na rostlinné bílkoviny. Čínská a indická vegetariánská kuchyně je fantasticky dobrá!

O VÝCHOVĚ DĚTÍ

K dětem je třeba se chovat jako k návštěvníkům z jiné planety. Planety nejvyššího řádu. Maximum úcty a podpory. Naslouchejte svému dítěti a za každou cenu mu pomáhejte realizovat jeho unikátní potenciál. Děti se za to odvděčí. Pamatujte si jediné: vaše děti vám nepatří!

O LÁSCE K „NEPŘÁTELŮM“

Buddha i Ježíš měli pravdu – láska k nepřátelům je skutečně velmi praktickým způsobem myšlení a života. Když mluvím o praktičnosti, nemám tím na mysli „nastavit druhou tvář“. Užitečné však je nepříteli upřímně přát štěstí. Bude-li mu totiž dobře, jen těžko se bude pokoušet vám škodit. Milovat někoho znamená přát této bytosti štěstí, souhlasíte? A naši nepřátelé nás obvykle pokládají za překážku na cestě za svým štěstím. Jestliže tou překážkou přestaneme být, ztratí důvod nás nenávidět.

Je možné a často i nutné vyhýbat se těm, koho pokládáme za nepřátele, někdy je dokonce nutné proti nim přijímat opatření. Dělejte to však bez nenávisti, bez jedovaté hořkosti a strachu. Jinak si způsobíme dokonce ještě více škod, než by nám mohli způsobit nepřátelé. Jestliže se však chráníme před nepřáteli a vycházíme při tom z lásky, musíme vyhrát v každém případě. Zeptejte se jakéhokoli odborníka na bojová umění, řekne vám to samé.

O „IDEÁLNÍ“ ŽENĚ BUDOUCNOSTI

Musí se stále rozvíjet. Zdokonalovat nejen svůj rozum, ale také srdce a ducha. Zdokonalovat svůj vnitřní svět. Ideální žena se stará o svého muže a inspiruje ho nejen k hrdinským činům, ale také k péči o vlastní zdraví.

O SMRTI A REINKARNACI

Kdo řekl, že vůbec zemřeme? Podle zákonů karmické biologie se bez konce přerozujeme. Odcházíme a téměř ihned se vracíme na svět v jiném ztělesnění. Jinou věcí je, v jakém. Vrátit se jako člověk je velká pocta. Člověk je nejvyšší biologickou formou. Abychom si zasloužili lidskou reinkarnaci, je třeba být v tomto životě milujícími, moudrými a soucitnými lidmi, neoddávat se nízkým energiím, vášním a krátkodobým potěšením.

O STYCÍCH S PARTNERY Z MINULÝCH ŽIVOTŮ

K tomu skutečně ustavičně dochází. Říká se tomu „karmické vztahy“. Existují vztahy ještě dokonalejší, jsou však dost vzácné. To je to, čemu se říká „moje druhá polovice“. Abychom takhle milovali, je třeba dostat se na vyšší úroveň vědomí. Bude-li teorie karmické biologie (to je učení o evoluci jako o procesu neustálého přerozování) oficiálně přijata, jako tomu bylo v podstatě ještě v antickém světě za časů Platónových až do nástupu ranného křesťanství, budeme si své drahé vybírat všichni jinak. Budeme také mít mnohem více potenciálu k vytváření šťastných, láskou naplněných vztahů.


O LÁSCE TADY A TEĎ

Čím méně budeme jeden od druhého žádat a čím více budeme dávat, tím harmoničtější vztah bude. Skutečná láska je vášnivé přání udělat šťastným toho, koho miluješ, rozhodně to není nějaké vlastnění. Mnozí z nás mají mnohé vnitřní zábrany, například kvůli výchově nebo předsudkům. Bojíme se skutečné blaženosti. Nedovolujeme sami sobě se úplně rozplynout v radosti. Přitom však lidský mozek i srdce jsou schopné se láskou přímo rozpustit! Takové úrovni blaženosti však nikdy nedosáhneme dobýváním kontroly a vlády nad druhým, jenom empatií a sebeobětováním.

JAK UCHOVAT LÁSKU

Přijměte fakt, že láska je živý organismus, že se stále mění spolu s vámi. Vášeň postupně přechází v láskyplné přátelství, založené na hluboké vzájemné úctě. To je přirozený a krásný proces.

O ŠTĚSTÍ

Hlavními životními principy jsou láska a soucit. Abychom se jim naučili, nemusíme se stát buddhistou. Důležité však je usilovat o duchovnost.

Důvěřujte naprosto Vesmíru, ať pro vás znamená cokoli – Boha lásky, Čisté Světlo, blaženou Buddhovu prázdnotu, Krišnovy hry anebo mateřské lůno Tao. Není třeba ničeho se bát. Dokonce i když jste materialista a máte zato, že Vesmír není než obrovské Nic, pak tohoto Nic se tím spíše není třeba bát! Buďte moudří, učte se milovat, dávat, propouštět. Žijte prostě, nehoňte se za penězi.

Peníze jistě mohou člověka učinit šťastným, ale jen po jistou mez. Nejsou všelékem. Velmi bohatí lidé jsou často velmi osamělí, trpí paranoiou a žijí v ustavičném napětí. Berte věci takové, jaké jsou, včetně těch nevyhnutelných, to jest včetně smrti. Ve skutečnosti je to přechod k novému životu, k nekonečnosti. Pokud jste na sobě v tomto životě zapracovali, bude to nekonečnost mnohem krásnější.

O BUDOUCNOSTI

Mnohým budoucnost připadá strašidelná nebo děsivá, to je však jen povrchní pocit. Každý má potenciál žít nově, v moudrosti, lásce a soucitu, neovládán dávno zastaralými idejemi. Člověku je hanba nebýt optimistou. A ať se kolem děje cokoli, musí se učit být šťastný. Dokážeme to! Věřte mi.

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

=========
Paulo Coelho o lásce a o životě
Rosenthalův efekt: Sebenaplňující předpověď