Dopis Marka Zuckerbergra čerstvě narozené dceři

zucker

Zakladatel Facebooku přijímá v tyto dny nesčetná blahpřání k narození dcerky. Dostala jméno Max.

Narození dítěte přiměje mnohé k novému pohledu na svět a k zamyšlení nad tím, nakolik je tento náš svět přátelským a bezpečným místem. Mark Zuckerberg není výjimkou.

Na Facebooku zveřejnil otevřený dopis dceři, v němž jí slibuje, že vynaloží veškeré síly na to, aby se svět změnil k lepšímu. Nejsou to jen prázdná slova. Zuckerberg se hodlá postupně zbavit 99 procent akcií Facebooku a získané peníze věnovat na charitu. 

Marka si za jeho rozhodnutí samozřejmě vážíme. Z jeho dopisu přinášíme úryvky. Celý text je možno shlédnout na Markově stránce na Facebooku.

Drahá Max!

Zatím s maminkou ani nenacházíme slova, abychom vyjádřili naději, kterou jsi nám přinesla svým příchodem na svět. Tvůj život je plný příslibů a my moc doufáme, že budeš zdravá a šťastná a dokážeš je naplnit.

Jako všichni rodiče, i my bychom si přáli, abys vyrůstala v lepším světě. Noviny ustavičně vykřikují, jak je všechno strašné, ve skutečnosti se ale svět přece jen mění. Zlepšuje se zdraví lidí. Snižuje se chudoba. Přibývá vědomostí. Lidé se sjednocují. Technologický pokrok život ulehčuje a zlepšuje.

Zároveň však neděláme dost pro řešení problémů, s nimiž se v budoucnu střetne tvoje generace. Jsou to:

  1. Nemoci. Lidé dnes ze všeho nejvíc umírají na nemoci srdce, rakovinu, mozkovou mrtvici, na neurodegenerativní a infekční onemocnění. Pokrok při jejich léčení by mohl být rychlejší.
  1. Nerovnost a nesvornos Dokážeme porazit bídu a hlad? Dokážeme každému člověku na Zemi zajistit lékařskou pomoc? Dokážeme dosáhnout toho, aby mezi lidmi panovalo dobro a porozumění? Dokážeme dosáhnout míru mezi různými národy? Myslím, že naše generace by toho mohla dosáhnout, jen by musela opravdu silně chtít a vynaložit veškeré své úsilí.
  1. Standardní vzdělání. Naše generace se vzdělávala ve třídách, kde všichni šprtali jedno a to samé. Chtěl bych, aby si vaše pokolení stavělo cíle podle toho, kým se kdo chce stát. Studenti mohou získat individuální vzdělání i tehdy, když nemají v blízkosti kvalitní školu. Mohou se vzdělávat na internetu. Podobné vzdělávací systémy jsou už rozvíjeny a jejich první výsledky jsou slibné.
  1. Děti rostoucí v tíživých podmínkách. Technologie samy o sobě naše problémy nevyřeší – lepší svět začíná vybudováním zdravé společnosti. To znamená, že každé dítě na světě, bez ohledu na barvu kůže a zámožnost rodičů, by mělo mít možnost se učit a šťastně vyrůstat. Tvoje maminka je lékařka a učitelka a právě tahle otázka je pro ni nejdůležitější ze všech.


Rozhodli jsme se s tvou maminkou zasvětit svůj život řešení problémů, které ostře vyvstanou před tebou a tvými vrstevníky. Facebook budu řídit ještě po mnoho let, ale všechny ty otázky jsou příliš důležité, než abych je odkládal na stáří. Je třeba myslet na ně už dnes.

Založili jsme proto dobročinný fond Chan Zuckerberg Initiative. Rádi bychom se přidali k lidem rozvíjejícím lidský potenciál a usilujícím o šťastný a zdravý vývoj všech dětí na Zemi. Hlavním cílem našeho fondu je rozvoj individuálního vzdělávání, léčení nemocí, spojování lidí a vytváření silných společenství.

Během svého života hodláme postupně odprodat 99 procent svých akcií Facebooku. V současnosti to představuje asi 45 miliard dolarů. Chceme ty peníze převést do našeho fondu. Je nám jasné, že ve srovnání s talenty a znalostmi lidí, kteří na vytváření lepšího světa už pracují, to není zase tak moc. Ale děláme, co můžeme.

Chápu, že všichni, kdo tohle teď čtou, mají na mě spoustu otázek. Podrobně budeme s Priscillou o všem informovat o něco později. Zatím se nemůžeme nabažit naší holčičky a nejsme schopni pořádně myslet na nic jiného.

Max, máme tě tolik rádi! Jsme si jisti, že jsme zodpovědni za to, aby svět byl lepším pro tebe a všechny děti. Přejeme ti, aby v tvém životě bylo tolik lásky, naděje a radosti, kolik jí ty dáváš nám. Představujeme si, jaká budeš a co tomuhle světu přineseš.

=========
Miláčku, nikdo ti nic není dlužen