Chceš-li být jako všichni – nebudeš nikým

1. Jediné, co člověk dělá vždycky upřímně je, že se mýlí. Pakliže do téhož omylu upadne celá společnost a drží se jím při životě, mění se omyl ve víru. Jestliže pak víra ztratí upřímnost, nejde už o omyl a pochopitelně ani o víru, ale o pokrytectví a podvod, které společnost pouze rozkládají.

2. Položení otázky znamená polovinu odpovědi.

3. Nevěnuj pozornost tomu, jak se k tobě lidé chovají— pozornost věnuj tomu, jak se ty chováš k lidem.

4. Pomáháš-li lenochovi, pomáháš mu usadit se na svém vlastním krku.

5. Když neodpouštíš chybu, děláš chybu sám.

6. Když odpustíš ničemnost, pomáháš udělat další. Hloupost odpuštění nepotřebuje. Je jako vítr, který na ničem nezávisí. Musíš ji vzít, jaká je, chránit se škod, které může způsobit a brát si z ní ponaučení.

7. Chceš-li nastolit pořádek v celém světě, udělej si ho nejdřív u sebe doma.

8. Dobro je bezbranné, proto existuje.

9. Chceš-li být jako všichni, nebudeš nikým.

10. Už v tom se mýlíš, když myslíš jako všichni. Lidé myslí různě. Chceš-li myslet jako všichni, mýlíš se. Každý má své starosti, své uvažování. Mysli po svém a za sebe. Ale pamatuj – když nebudeš myslet na druhé, nebudeš myslet především sám na sebe.

11. Všichni lidé chtějí ze všeho nejvíc vědět, co vlastně ve skutečnosti chtějí.

12. Většinu hloupostí neudělá člověk proto, že by se mu líbily nebo že by mu přinášely výhody, ale proto, že se domnívá, že se od něj čekají.

13. Čisté svědomí se dočká odměny, ta ovšem nemá nic společného s penězi.

14. Květ je hezký, dokud se ho nikdo nedotkne.

15. Člověk může myslet na leccos, ale dělat má jen to, o čem je přesvědčen.

16. Jak rozeznat silného člověka od slabého? Když je se životem nespokojen člověk silný, hubuje sám na sebe. Když slabý, hubuje na ostatní.

17. Sloužit idejím nebo bohům je mnohem snazší než sloužit lidem.

18. Všechno co je ostré svou ostrost časem ztrácí, jen tupost je ještě tupější.

19. Vládcovu moudrost hodnoťme nikoli podle oněch velikých činů, které vedl, ale podle zhoubných chyb, jichž se mu podařilo se nedopustit.

20. Moudrý není ten, kdo mnoho přemýšlí o velkých věcech, ale ten, kdo se málo zabývá hloupostmi.

21. Velký i malý člověk mohou současně dosáhnout stejného cíle, malý člověk aby se v něm zastavil, ten velký, aby od něj vyrazil dál.

22. Pokud říkáš něco zcela jiného, než si myslíš, nasloucháš něčemu zcela jinému, než v co věříš a děláš něco zcela jiného, než máš v úmyslu, pak celý ten čas žiješ ne zcela ty.

=========
Kouzelná metoda pozitivních otázek
Pravda ukrytá ve 4 otázkách