8 jednoduchých pravidel: jak jednat, když vámi manipulují

8-pravidel-manipuluji

Manipulátoři nám velmi obratně vnucují pocit viny, vydírají, vyhrožují i lichotí. Jejich přání či příkazy plníme ke své škodě, jako bychom neměli vlastní vůli. Podobné hry mohou trvat i roky a otravovat nám život. Abychom se před nimi uměli chránit, uvádíme několik bezpečnostních pravidel vypracovaných americkým odborníkem na komunikativní strategie Prestonem Ni. Preston danou problematiku studoval na Harvardu a Stanfordově universitě a má v oboru dvacetiletou praxi. Působil jako kouč předních pracovníků u nejvýznamnějších světových firem – Microsoft, Hewlett Packard, Lockheed Martin, Intel, Visa nebo eBay.

Pamatujte si svá nezadatelná práva

 1. Máte právo na úctu druhých.
 2. Máte právo vyjadřovat své city, názory a přání.
 3. Máte právo stanovovat své priority.
 4. Máte právo říci „ne“ bez pocitu viny.
 5. Máte právo dostat to, za co jste zaplatili.
 6. Máte právo vyjadřovat své názory odlišující se od názorů jiných lidí.
 7. Máte právo chránit se před fyzickou, emocionální i morální hrozbou.
 8. Máte právo budovat svůj život podle svého chápání štěstí.

Toto jsou meze vašeho osobního prostoru. Manipulátoři tyto hranice hrubě porušují a samozřejmě nerespektují a neuznávají tato naše práva. Avšak za svůj život odpovídáme pouze my a nikdo jiný.

Držte si odstup

Manipulátor ustavičně střídá masky: s jedním člověkem jedná se zdůrazňovanou zdvořilostí, s jiným s vyzývavou hrubostí, v jedné situaci je absolutně bezradný a v jiné krajně agresivní. Pokud si všimnete, že pro někoho jsou typické podobné krajnosti projevu, držte se od něj v bezpečné vzdálenosti a pokud to není nezbytné, snažte se nevstupovat s ním do kontaktu.

Nejčastěji jsou příčiny takového chování velmi složité a kořeny mají někde hluboko v dětské zkušenosti. Napravovat, převychovávat nebo zachraňovat manipulátora není váš úkol.

Jeho slova nemějte za bernou minci

Manipulátor si chce pohrávat s vašimi slabostmi. Není nic podivného, pokud se vedle něj začínáte cítit jako méněcenní a přímo se obviňujete, že neodpovídáte jeho nárokům. Zaměřte se na tyhle pocity a připomeňte si, že problém není ve vás. Jste manipulováni, abyste se necítili dost dobří, abyste se tak ochotněji přizpůsobili cizí vůli a zřekli se svých práv. Zamyslete se nad svým vztahem s manipulátorem cestou těchto otázek:

1. Projevuje mi skutečně upřímnou úctu?
2. Nakolik oprávněné jsou jeho požadavky a očekávání?
3. Nakolik vyvážené jsou naše vztahy; není to tak, že jeden z nás do nich pouze investuje a druhý získává samé výhody?
4. Nebrání mi tento vztah, abych se dobře choval sám k sobě?

Odpovědi na tyto otázky vám pomohou si ujasnit, ve kterém z vás dvou je problém – ve vás, nebo v tom druhém.

Položte mu kontrolní otázky

Manipulátoři vás vždycky udolají svými prosbami nebo požadavky, donutí vás zapomenout na sebe a přepojit se na jejich potřeby. Až uslyšíte další podobnou výzvu na svojí adresu, přeneste centrum pozornosti z vlastní osoby na osobu manipulátora. Položte mu pár kontrolních otázek a hned bude jasné, je-li schopen alespoň jakési sebekritiky:

 1. «Myslíš, že je to rozumná prosba (požadavek)?»
 2. «Tohle je podle tebe ke mně poctivé?»
 3. «Nezdá se ti, že na to mohu mít svůj názor?»
 4. «To se mě ptáš, nebo to tvrdíš (oznamuješ)?»
 5. «A co z toho budu mít já?»
 6. «Skutečně si myslíš, že já mám … (opakujte jeho prosbu/požadavek)?»

Pokládáním těchto otázek mu jakoby nastavujete zrcadlo a manipulátor může v „odrazu“ uvidět skutečný smysl svého požadavku. Nejpravděpodobněji ze všeho couvne a svůj požadavek vezme zpět.

Jsou ovšem mezi nimi i opravdu beznadějné případy, které vás dokonce ani nevyslechnou a budou pouze trvat na svém. V takovém případě se držte následujících rad.

Nespěchejte!

Jedním z velmi oblíbených postupů manipulátorů je trvat na vaší okamžité odpovědi nebo jednání. V situaci časové tísně vás snáze ovládají a dosahují svého.

Pokud cítíte, že je na vás vyvíjen nátlak, nespěchejte s přijetím rozhodnutí. Využijte časového faktoru ve svůj prospěch a dejte najevo odstup od pokusů vyvíjet na vás tlak. Zachovejte si nad situací kontrolu. Stačí říci: „Já si to promyslím“. Jsou to velmi účinná slova! Dejte si pauzu, abyste si vyhodnotili všechna pro a proti. A zvažte, zda chcete pokračovat v hodnocení situace, nebo vůbec odmítnout a říci „ne“.

Učte se říkat „ne“

Umění říkat „ne“ je vůbec nejdůležitější součástí umění komunikace. Srozumitelně zformulované odmítnutí vám umožňuje stát pevně na svém a zachovat přitom normální vztahy. Pamatujte, že je vaším právem stanovovat si sami své priority. Je vaším právem říci „ne“ bez pocitu viny a stejně tak volit si sami svou cestu ke štěstí.

Povězte mu o následcích

V odpověď na hrubý vpád do vašeho osobního prostoru a ignoraci vašeho „ne“ povězte manipulátorovi něco o důsledcích jeho jednání.

Umění předvídat a přesvědčivě formulovat možné následky je jedním z nejsilnějších prostředků umožňujících vyřadit manipulátora ze hry. Zavádí ho do slepé uličky a donutí ho, aby vás začal respektovat.

Vzepřete se

Manipulátoři se někdy uchylují k vyloženému posměchu a jízlivosti, když se pokoušejí svou oběť zastrašit a poškodit. Nejdůležitější, co si musíte pamatovat: podobní lidé se přilepí na toho, koho mají za slabocha. Dokud jste pasivní a ústupní, představujete jejich potenciální oběť. Přitom ve skutečnosti je řada těchto osob zbabělá. Jakmile vyhlédnutá oběť začne projevovat pevnost a hájí svá práva, manipulátor se stáhne. To funguje v jakémkoli společenství: ve škole, v rodině, v zaměstnání.

Jak ukázaly výzkumy, je řada těchto lidí sama obětí násilí. Tato okolnost samozřejmě nijak neomlouvá jejich chování, je však dobré si to pamatovat, abychom chladnokrevně čelili jejich útokům.

=========
Upíři našich životů. Je čas se jich zbavit.
10 typů toxických lidí