5 typů rodiny podle véd

5-tzpu-rodiny

 
Védy jsou prastaré soubory textů pocházející z Indie. Nejstarší z nich vznikaly v období 1500-1000 let př.n.l. , v podobě spisů se objevovaly mezi léty 800-600 př.n.l. Jsou psány sanskrtem, jedním z nejstarších starověkých jazyků.

1) Primitivní neboli živočišná rodina

Muž a žena navazují rodinný vztah aby ukojili své pocity a poskytovali si zákonnou rozkoš. Podobní lidé nevědí nic o smyslu pro povinnost. V takovéto rodině je za lásku pokládán sex. Dokud mezi partnery funguje sex, rodina existuje. Jestliže jeden z partnerů druhého přestane vzrušovat a líbit se mu, řeknou si, že láska skončila. Často je to důvodem k rozvodu.

2) Egoistická rodina

Členové rodiny hledí pouze na sebe, žijí pouze zájmy své rodiny. Je jim souzeno rozvíjet chamtivost, hněvivost a nespokojenost. Všechno snášejí domů, pracují proto, aby v domě bylo co nejvíc věcí, aby v něm byly co nejlepší podmínky k životu a hojnost jídla. Radost a skutečné štěstí v této rodině neexistují. Proč? Jestliže se lidé o svůj dostatek nedělí, jestliže pod svou střechu ani nepozvou hosty, rozhostí se v domě zdušená atmosféra, v níž se daří špatnosti. Vše špatné opouští rodinu pouze tehdy, pozve-li každý týden hosty a předloží jim dobré jídlo, pouze hostí-li někoho a od srdce se ním o něco podělí.

3) Trpící rodina

V této rodině je mnoho těžkostí, avšak manželé umějí utrpení snášet a jeden druhému odpouštět. Chápou, že je normální když je všechno dobré, když však jsou těžkosti, je to také normální. Nevyhýbají se jim, nerozcházejí se, vědí, že vzlety a pády jsou na cestě rozvoje přirozené, že problémy rodinu jenom upevní a posilují lásku. Snaží se jeden druhému pomáhat překonávat obtíže, posilovat se v dobrých vlastnostech, podporují se a pomáhají si. Teprve od tohoto okamžiku lze rodinu nazvat rodinou.

4) Rodina povinnosti

Vyšší typ rodiny. Manželé přejímají od starších a předávají svým dětem rodinné tradice, znalosti a dovednosti. Pečují především o duchovní bohatství příštího pokolení. Rodina je místem, kde se člověk učí tvůrčím způsobem myslet a rozvíjet svá nadání. Taková rodina má zájem vytvořit svým dětem vhodné podmínky, aby si mohly uvědomit své poslání, aby rozvíjely své tvůrčí myšlení, aby byly šlechetnými a úspěšnými lidmi a dokázaly samostatně využívat bohatství rodinných tradic a zásad, převzatých od rodičů.

5) Rodina srdce

Nejvyšší úroveň rodiny. Rodina srdce chce pomáhat jiným rodinám. Žije proto, aby vědění předávala nejen svým dětem, ale také jiným lidem. Aby příkladem svého vlastního života inspirovala k vnitřnímu rozvoji také členy jiných rodin…
Pamatujte, že rodinou se nestáváte ihned. Není důležité, na jaké úrovni rodinných vztahů se nacházíte právě nyní, vždycky můžete jít výš. Čím vyšší typ
rodiny, tím hlubší a čistší jsou vztahy mezi manžely, dětmi i dalšími příbuznými, tím vice je v ní lásky, harmonie a štěstí.

=========
Usilujte jeden o druhého každý den