5 důležitých věcí v předvečer Nového roku…

ODPUSTIT

Odpusťte a nechte minulost být… Křivda je jako jed, který pijete v naději, že se otráví ti druzí. Odpouštět neznamená zapomínat. Odpustit znamená pamatovat si bez pocitu křivdy.

OMLUVIT SE

Pocit viny se něčím podobá pocitu křivdy. Nezatěžujte se podobným břemenem. Umění odpouštět je projevem moudrosti, umění omluvit se je projevem síly. Buďte silní!

PODĚKOVAT

Děkovat máme nejenom za dobré skutky. Vděčnost je naším zdrojem pozitivní energie. Naučte se děkovat životu za všechno, co máte a on vám daruje i to, čeho se vám nedostává!

UVĚDOMIT SI, ČEHO JSME DOSÁHLI

Minulost je základem budoucnosti. Zamyslete se nad úspěchy, jichž jste dosáhli v uplynulém roce. Nad těžkostmi, na které jste narazili a poučením, které vám to přineslo. Bez zamyšlení a analýzy nemůžete púřistoupit k pátému, nejdůležitějšímu bodu.

STANOVIT SI CÍLE

Existují dva velké životní omyly: něco dělat a nemít cíl a mít cíl, ale nic k jeho dosažení nedělat…. Zamyslete se, inspirujte sami sebe. Napište si seznam nebo vytvořte mapu svých cílů.

=========
Jak začít nový rok z čistého listu
Jak začít nový život, když je vám čtyřicet