20 citátů filosofa pesimismu Arthura Schopenhauera

20-citatu-schopenhauera

Německý filosof Arthur Schopenhauer (1788-1860) byl známý misantrop, přesvědčený starý mládenec a milovník svobody. Tíhl k německému romantismu, zajímal se o mystiku, vysoce si cenil prací Immanuela Kanta a filosofických postulátů buddhismu.

Existující svět nazýval „nejhorším ze všech možných světů“. Jeho filosofie byla pesimistickou filosofií. Zkoumal do hloubky lidskou povahu a přirozenost ve všech jejích oprojevech, motivacích a přáních. Jeho sloh působí až aforisticky. Mnohé jeho citáty jsou hodny pozornosti a zamyšlení ještě dnes.

O samotě v sobě každý vidí to, čím ve skutečnosti je.

– Málokdy myslíme na to, co máme, zato nám stále dělá starosti to, co nemáme.

– Každý vidí ve druhém jenom to, co by našel i v sobě.

– Samostatnost úsudku je privilegiem nemnohých. Ostatní se řídí autoritou a příkladem.

Skutečná povaha člověka se projevuje v maličkostech, u nichž se přestává hlídat.

– Génius i blázen žijí ve zcela jiném světě než všichni ostatní lidé. V tom je mezi nimi shoda.

– Pro každého je jeho bližní zrcadlem, z něhož se na něj dívají vlastní chyby; lidé se však chovají jako psi štěkající na zrcadlo v domnění, že tam vidí jiného psa, nikoli sebe.

– Zdraví do té míry převyšuje všechna ostatní životní blaha, že zdravý žebrák je šťastnější než nemocný král.

– Z pohledu mládí je život nekonečnou budoucností. Z pohledu stáří jen velmi krátkou minulostí.

Kdo je krutý ke zvířatům, nemůže dobrým člověkem.

– Jen jedna chyba je vrozená – přesvědčení, že jsme zrozeni ke štěstí.

Lidská tvář sděluje mnohem více a mnohem zajímavějšího, než ústa: ta sdělují pouze myšlenky člověka, jeho tvář však mluví o jeho povaze.

– Rozumné by bylo častěji si říkat: „Změnit to nemohu, nezbývá než mít z toho užitek“.

– S tupostí, která ho obklopuje, člověk nic nenadělá! Nemá však smysl se proto trápit. Kolem kamene hozeného do bláta se kruhy neudělají.

Bohatství je jako osolená voda. Čím více ji piješ, tím větší máš žízeň.

– Lidé se tisíckrát víc pachtí, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a srdce. Přitom pro lidské štěstí je to, co je v člověku, daleko důležitější než to, co člověk má.

– Prostřednost si dělá starosti jak zabít čas, talent jak čas využít.

Kdo nemá rád samotu, ten nemá rád svobodu.

– Někdy máme pocit, že se nám stýská po nějakém vzdáleném místě. Ve skutečnosti však teskníme po čase který jsme tam trávili, když jsme byli mladší a čilejší než dnes. Tak nás pod maskou prostoru klame čas…

Každé dítě je do určité míry geniální a každý génius je do určité míry dítětem.

– Neříkej svému příteli to, co by neměl znát tvůj nepřítel.

– Jednou z podstatných překážek rozvoje lidského rodu je fakt, že lidé neposlouchají toho, kdo je chytřejší než ostatní, ale toho, kdo nejhlasitěji mluví.

– Každého člověka můžeme vyslechnout, ne s každým však má smysl hovořit.

=========
Život nám není ničím zavázán. 10 citátů Mooji
25 citátů Ernesta Hemingwaye