16 otázek, na které by vaše dítě mělo umět odpovědět

Znovu začala škola, a není tedy od věci se ujistit, že dítě zná základní pravidla bezpečnosti.

Zkuste svým dětem položit otázky z našeho seznamu. Uvidíte, že některé odpovědi vás udiví. A možná i nepříjemně překvapí. Jak se bude vaše dítě chovat v nebezpečné situaci? Proberte odpovědi s ním. A rozhovor o tom, jak správně jednat, čas od času opakujte. Daleko lépe si pak správný postup zapamatuje.

Co budeš dělat, když rodiče nejsou doma a někdo se dobývá do dveří ?

Jestliže je dítě samo doma a někdo se pokouší do bytu proniknout, rozhodně musí ihned volat policii 158 a potom rodičům. Dobré také je pustit třeba televizi, aby ten, kdo se do bytu dobývá, slyšel v bytě hlasy. Pokud na to nereaguje, upozornit ho, že policie je na cestě.

Vezmeš si bonbón od cizí tety nebo strejdy?

Nikdy nic nepřijímáme od cizích lidí! Je jedno, co to je. Je-li dítě samo, nepřijímá nic od nikoho, i když je to sousedka z domu. Krátce odmítne a jde pryč.

Co budeš dělat, když se začne kouřit z elektrické zásuvky a jsi doma sám?

Ať se kouří ze zásuvky nebo odjinud, jakmile vznikne nebezpečí požáru, musí dítě ihned odejít z bytu a volat číslo 150. Po cestě z domu, je-li to možné, kontaktuje sousedy.

Cizí dospělý tě požádá o pomoc. Pomůžeš mu?

V žádném případě. Dítě musí krátce odmítnout a co nejrychleji odejít. Potřebuje-li někdo doopravdy pomoc, obvykle také požádá dospělého. A slušný člověk pochopí, že dítě odmítá kontakt. Učte také dítě, že nesmí nosit viditelně klíče od bytu (kolem krku, na karabince u kalhot apod.).

Co si počneš, když na tebe zaútočí cizí pes?

Nejdůležitější je zachovat klid, nepropadnout panice, neobracet se zády a utíkat. Psu se nedíváme do očí. Zkusíme zahnat ho křikem a opatrně hodit stranou cokoli, co může odlákat jeho pozornost: čepici, batoh, deštník nebo sešit. Potom opatrně, pomalu couváme od zvířete pryč. Neobracíme se k němu zády.

Půjdeš na návštěvu ke stejně starému klukovi, se kterým ses právě teď seznámil?

Naučte dítě, že nikdy nesmí jít na návštěvu k lidem, které nezná, nebo je zná málo. Nikdy nesmí jít s cizím nebo málo známým člověkem ani do domu, natož do bytu. A to i když jde o nového spolužáka.

Co uděláš, když doma ucítíš zápach plynu?

Pokud je v bytě cítit plyn, aniž by dítě nějak manipulovalo s kohouty sporáku, musí byt okamžitě opustit a volat 150 – hasiče. Jinak samozřejmě platí, že na sporák vůbec nesahá a sirek se ani nedotkne.

Čekáš na výtah a přidali se k tobě neznámí lidé. Pojedeš s nimi?

Dítě nesmí vcházet ani do domu, kde bydlí, ani do výtahu v něm s neznámými lidmi. Pokud jde k domu a nablízku je někdo cizí, vzdálí se a počká, až dotyčný odejde. Při odemykání dává pozor, aby se k němu někdo nepřidal na poslední chvíli. Je-li někdo cizí už uvnitř domu, je lepší jít znovu ven a počkat až dotyčný odejde. Pokud cizí člověk neodchází, volá dítě rodiče.

Co budeš dělat, když si všimneš, že za tebou někdo jde a sleduje tě?

Dítě se především musí vyhýbat opuštěným místům, kde chodí málo lidí. Musí vždy volit bezpečnou cestu, i kdyby byla o hodně delší. Pokud je někdo sleduje na ulici, zamíří do nejbližšího místa, kde je hodně lidí – do kadeřnictví, na poštu, do obchodu – a volá ihned rodičům.

Komu smíš otevřít dveře, když jsi doma sám?

Pokud někdo zvoní a dítě je doma samo, je o něco lepší než zůstat potichu jít ke dveřím a zeptat se, kdo to je. Použít kukátko. V žádném případě dveře neotevírat, i kdyby dotyčný říkal, že ho posílá tatínek nebo maminka nebo někdo jiný, že nese poštu nebo jde zkontrolovat třeba elektroměr. Dítě neřekne, že rodiče nejsou doma. Může třeba říci, že táta spí a maminka je ve sprše a že jim vyřídí vzkaz. Hlavní je: neotevírat vůbec nikomu (starému ani mladému, muži, ženě ani dítěti) a nepouštět se do dlouhých řečí. Dítě se musí doma vždycky zamknout a je-li to možné, zajistit dveře řetízkem. Co nejdříve volá rodičům a řekne jim, co se děje.

Co bys dělal, kdyby tě chytil někdo cizí a nechtěl tě pustit?

 Dítě učíme, že nemá nikdy přijít do těsné blízkosti cizího člověka, ani když se dotyčný ptá na cestu, ať už v chůzi nebo z auta. Nechodí při kraji chodníku z důvodů dopravních i možnosti únosu. Pokud je někdo chytí, pak nejlepší je vzbudit pozornost lidí. Křičet, kousat, škrábat, kopat, prát se. Je-li to možné, hodit kámen nebo cokoli do okna nebo výlohy, aby si lidé všimli.

Co budeš dělat, když se ocitneš v davu lidí?

Nejdůležitější je zachovat klid. A snažit se postupně dostat ke kraji davu, nejít proti němu, nestrkat do protijdoucích. Když se podaří vyprostit se, volat rodiče.

Co by sis počal, kdybys zůstal někde venku a přišla bouřka?

Za bouřky nesmí stát pod vysokým stromem nebo stožárem elektrického vedení, ani u velké vodní plochy. Vyhledat musí bezpečný úkryt – obchod, úřad apod.

Kdyby na internetu někdo vyhrožoval tobě nebo tvojí rodině, kdyby tě někdo šikanoval, co bys dělal?

Rodiče by měli s dítětem mít vztah otevřený a naplněný důvěrou, aby neváhalo se jim svěřit. Pokud by nechtělo, naučíme ho znát kontakt na dětskou telefonní linku důvěry. Hrozby ani provokace nesmějí zůstat bez patřičné reakce. Totéž platí o případech šikany, ať už ve škole nebo na ulici.

Kamarádi tě lákají hrát si na zamrzlé říčce. Půjdeš?

Dítě musí vědět, že na zamrzlé vodní plochy se nikdy nevstupuje. Ke hře jsou určena speciálně vyhrazená místa s dozorem dospělých.

Smíš si sám vzít léky z domácí lékárničky, když rodiče nejsou doma?

Zcela zásadní součástí zdravotní výchovy musí být poučení o lécích a jejich nebezpečnosti. Dítě musí vědět, že nikdy si samo nesmí brát ani lék, který zná a už ho užívalo. Domácí lékárnička je tabu. Je-li dítěti špatně, volá rodiče

Dítě učte pravidlům bezpečného chování postupně, v přiměřených dávkách. Nesmíte v něm vzbudit strach a vnuknout mu představu, že za dveřmi domova je zlý svět, kterého je třeba se bát. Musí se však naučit opatrnosti a obezřetnosti a vědět, že zcela důvěřovat může jen určitému velmi přísně vymezenému okruhu lidí. Větším dětem musí být jasné, že je pravidly nechcete omezovat, ale že jde o jejich bezpečí. Děti by rovněž měly znát důležitá telefonní čísla: 158 policie, 150 hasiči a 155 rychlá záchranná služba. Nebo alespoň jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

=========
11 vět, které změní život vašeho dítěte
Proč jsou děti nemocné?