15 Poučení Carlose Castanedy

15-castaneda

Carlos Castaneda (19251998) se v době svých studií antropologie údajně v severním Mexiku seznámil s čarodějem kmene Yaqui a stal se jeho žákem. Posléze napsal řadu kontroverzních knih, z nichž mnohé byly a jsou napadány jako nevěrohodné. Popisují mnoho paranormálních a magických zážitků, psychologických technik, toltéckých magických rituálů a experimentů s psychotropními rostlinami, s nimiž se Castaneda osobně setkal. Jeho učení je svérázným pohledem na svět, společnost a mezilidské vztahy. Klade spoustu překvapivých otázek a přináší ještě překvapivější odpovědi. Ať už jsou jeho zážitky autentické nebo ne, četba Castanedových knih může člověka v mnohém obohatit.

1. Je nesmysl utrácet celý život na jednu jedinou cestu, zvláště pokud jsme do ní nevložili srdce.

2. Nic moc nevysvětluj. V každém vysvětlování je skryta omluva. Když vysvětluješ, proč to či ono nemůžeš udělat, ve skutečnosti se omlouváš za jakési svoje nedostatky a doufáš, že naslouchající budou tak laskavi a prominou ti je.

3. Aby člověk získal od života co nejvíc, musí se umět měnit. Bohužel však se lidé mění jen velmi těžce a změny jsou velmi pomalé. Mnozí na to potřebují celé roky. Nejtěžší ze všeho je doopravdy chtít se změnit.

4. Nikdy se na nikoho nehněvám. Žádný člověk nemůže udělat nic takového, co by stálo za moji hněvivou reakci. Lidé se na někoho zlobí, když mají pocit, že jeho činy jsou důležité. Ale já už dávno nic podobného nepociťuji.

5. Vždycky musíš pamatovat, že cesta je jen cesta. Jestliže cítíš, že bys na ní neměl setrvávat, musíš z ní sejít, ať jsou okolnosti jakékoli.

6. Abychom si uvědomili realitu obvyklou pro někoho jiného, musíme se nejprve zbavit své vlastní; pro člověka je však velmi obtížné jen tak se zbavit obvyklého obrazu světa, musí ho zlomit silou.

7. Jednej doslova jako ve snu. Jednej směle a nehledej omluvy.

8. Hlavní překážkou je pro většinu lidí jejich vnitřní dialog. Ten je klíčem ke všemu. Zbavíme-li se ho, je možné úplně všechno. Ty nejneuvěřitelnější záměry jsou náhle splnitelné.

9. Lidé si zpravidla neuvědomují, že v kteroukoli chvíli se mohou v životě zbavit čeho chtějí. Kdykoli. Okamžitě.

10. Jediný opravdu moudrý rádce, kterého máme, je smrt. Pokaždé, když máš pocit, že se ti nic nedaří a jsi na pokraji krachu, podívej se nalevo a zeptej se své smrti, je-li to opravdu tak. A tvá smrt ti odpoví, že se mýlíš, že kromě jejího doteku není nic, co by skutečně mělo význam. Tvá smrt ti řekne: „Já však jsem se tě ještě nedotkla!“

11. Každý jde svou cestou. Cesty však stejně nikam nesměřují. Veškerý smysl je v cestě samé, v tom, jak po ní jít… Jde-li člověk s potěšením, je to jeho cesta. Cítí-li se na ní špatně, může ji v kteroukoli chvíli opustit, ať po ní došel jakkoli daleko.A bude to správně.

12. Veškerý svůj čas a veškerou svoji energii potřebujeme k tomu, abychom porazili idiotství v sobě. A to je také to, co má význam. Všechno ostatní není důležité…

13. Celý trik spočívá v tom, na co se zaměříme. Každý z nás činí sám sebe buď nešťastným nebo silným. Námaha na to vynaložená je v obou případech stejná.

14. Umění vojáka spočívá v zachování rovnováhy mezi hrůzou být člověkem a zázrakem být člověkem.

15. Abychom se stali člověkem poznání, musíme být bojovníkem, a ne ufňukánkem. Bojovat, nevzdávat se, nestěžovat si, neustupovat, bojovat, dokud neprohlédneme. A to vše jenom proto, abychom pochopili, že na světě není nic, co by mělo význam.

=========
Jak mít štěstí. 18 bodů k zamyšlení.
Statistika tvého života