14 pravidel pro radost a štěstí

14-radost

Aby člověka v životě vždycky doprovázel úspěch, radost a štěstí, měl by se řídit správnými představami.

1. Přišli jsme na tento svět proto, abychom se radovali ze života, abychom milovali a tvořili. Stěžujte si na život méně; nezapomínejte, že jsou lidé, kterým se žije daleko hůře nežli vám.

2. Nikdo nebyl poslán na Zemi jenom tak. Každý by měl projevit své vnitřní božství a něčím náš svět zlepšit. Každému se k tomu dostalo jistého talentu, schopností a sil. Tyto dary by měl využít ke zlepšení světa a k pomoci těm, kdo pomoc skutečně potřebují.

3. Snažte se naplnit láskou život svůj i životy svých blízkých – přitáhnete tím příznivé životní okolnosti i materiální dostatek. Agresivita naopak se bude projevovat neustálým zhoršováním životních podmínek.

4. Nic v životě není náhoda. Svými myšlenkami, slovy, jednáním a jednotlivými skutky formujeme svou dnešní realitu i svou budoucnost. Budete-li si užívat nebo se trápit záleží tedy pouze na vás.

5. Myšlenky formují události. Naučte se pozitivně myslet, abyste vytvářeli skutečnost, která vám bude přinášet radost. Podrážděnost, hněv, závist a pýcha přitahují nezdar a smůlu.

6. Ať jsou okolnosti jakékoli, zachovávejte klid, pozitivní naladění a víru ve vlastní síly. A všechno dopadne dobře.

7. Snažte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Položte otázku, na niž chcete znát odpověď, a naslouchejte hlasu vlastního podvědomí.

8. Vždy se vám dostává právě toho, co v daný moment potřebujete.

9. Nebudete-li mít rádi sami sebe, nebude vás mít rádo i vaše okolí. Jak se chováte ke svému okolí, tak se bude okolí chovat k vám.

10. Důvod našich nepříjemností nespočívá v jiných lidech, ale v nás samých. Negativní informace nám otravuje život a brání, abychom byli šťastni.

11. V člověku už je vloženo vše: moc, sláva, úcta, peníze. Jeho úkol spočívá v tom, dostat všechny tyto dary ven.

12. Nerozdělujte lidi kolem sebe na „dobré“ a „špatné“. Jsme všichni takoví, jací jsme, a jestliže se vám osobně váš kolega nezamlouvá, může se druhému naopak zdát sympatický. „Nesuďte a nebudete souzeni“.

13. «Poznej sám sebe!“ stálo nad vchodem do hlavního chrámu v Delfách. Toto pravidlo ezoteriků lze plně akceptovat i dnes. Jenom ne žádné hloubání nad sebou samým! Sebepoznání je procesem nalézání schopností a vloh a způsobů jejich praktického uplatnění v okolním světě.

14. Často pociťujeme vinu a očekáváme trest shůry. Neměli bychom se však ptát „za co?“, ale „k čemu?“. Některé ze situací, v nichž se ocitáme, jsou důležité proto, že právě nyní musíme projít poučením, které nám přinášejí. Všechny těžkosti zvládneme vlastními silami. Nejlepší způsob, jak napravit chyby, je projevovat lásku k sobě i okolním lidem.

=========
7 zlozvyků, které vás zbavují štěstí
20 důkazů, že je váš život šťastnější, než se domníváte