12 zastavení na správné cestě

12-zastaveni

Pokud člověk může všech dvanáct uvedených výroků poctivě vztáhnout k sobě samému, je na správné cestě. Pokud ne, má na čem pracovat…

1. Jdu za hlasem svého srdce a poslouchám vlastní intuici

V srdci každého člověka hoří oheň nesplněného snu. Odpovědnost za vlastní štěstí, za udržování onoho ohně je na nás. Není to nic snadného, úspěch nepřichází zlehka. Čekají nás pády i zklamání. Berme je jako výzvy, jako zkoušku vlastní vůle, která upevní naši sebejistotu.

Až jednou budeme na konci své cesty, neměli bychom litovat, že jsme neudělali vše, co jsme mohli. Že oheň uhasnul, aniž bychom si toho všimli.

2. Jsem na sebe hrdý

Být na sebe hrdý neznamená se chvástat sám sebou. Je to vědomí, že člověk za něco stojí. Být na sebe hrdý neznamená pokládat se za dokonalého. Znamená to pokládat se za hodného lásky a úcty.

Vše, co je třeba, je být sám sebou, žít svůj vlastní život, prožít příběh, který nikdo jiný kromě nás prožít nemůže. To vy jste hlavním hrdinou téhle knihy. Buďte si tím jisti.

3. Měním se

Člověk by se měl chovat tak, jako by vše, co dělá, proměňovalo život kolem něj. Když uděláte pro někoho něco dobrého, ovlivňujete v dobrém svůj vlastní příběh. Jednejte tak, abyste lidi kolem sebe udělali šťastnějšími nebo alespoň méně nešťastnými, a tak měnili k lepšímu sebe sama. Člověk nemůže napravit vše, ale může přinést svůj malý vklad veliké věci. I malé kroky k osobní změně vás mohou přivést k hrdosti na to, co jste dokázali.

4. Jsem šťastný a vděčný za všechno

Štěstí máme uvnitř, je ve způsobu našeho myšlení, ve vidění problémů a způsobu jejich řešení. Pouze na našem vidění situace záleží, jak nás ta situace ovlivní.

Vděčnost vždycky přináší pocit štěstí. Stačí se v klidu posadit, zavřít oči, zhluboka se nadechnout. A poděkovat Vesmíru za možnost dýchat. Žít. Být se svými blízkými. Vidět krásu světa kolem sebe. Čím více poznáváme, tím více důvodů k vděčnosti máme.

5. Stále se zdokonaluji

«Vždycky je lepší být prvotřídní verzí sám sebe, než druhořadou verzí někoho jiného» (Judy Garlandová, americká herečka a zpěvačka).

Zamyslete se nad touto větou a uvědomte si její poslání. Pokud člověk nežije podle vlastního vnitřního přesvědčení, žije cizí život, přesněji, provegetuje svůj vlastní. Když se snažíme někoho napodobit, zabíjíme vlastní individualitu. Měli bychom se stát onou ideální bytostí, kterou nám vykresluje náš vnitřní kód. A růst každý den. Pečovat o své zdraví, své tělo. Snažit se nacházet ve věcech to kladné. Stát se ideální verzí sebe sama.

6. Se svým časem hospodařím já sám

Čas nemůžeme přemoci nebo ovládnout. Nemůžeme ho prodat, koupit, ani nasbírat do zásoby. Čas, který uplyne, nikdy nevrátíme nazpět. Máme jen to krátké období rovné délce našeho života. Měly by tedy naše sny překonat každou obavu a každý náš čin by měl být silnější, než slova. Plánujte svůj čas, neplýtvejte jím.

7. Jsem poctivý sám k sobě

Buďte k sobě upřímní ve všech aspektech svého života. Už proto, že jste jediný člověk, na kterého se můžete stoprocentně a vždy spolehnout.

8. Chovám se s láskou k těm, kdo jsou mi blízcí

Vzdálenost mezi blízkými lidmi se měří láskou. Dva formálně si blízcí lidé si mohou být vzdáleni světelné roky. Nebuďte lhostejní ke svým blízkým, starejte se o ně, projevujte zájem a lásku. Lhostejnost zraňuje víc než slova a může i zabít. Nelitujte času a ukažte, že vaši drazí jsou vaší prioritou.


9. Vím, co to je nezištná láska

Není důležité, zda je to láska k dítěti, partnerovi nebo jiným členům rodiny. Důležité je nic za ni nečekat. V tom tkví smysl nezištné lásky. Žít s tímto citem v srdci je nádherné, je to cesta naplněná radostí, nadšením a péčí.

Když někoho nezištně milujete, neznamená to, že jste našli dokonalého člověka. Znamená to, že jste se naučili v neideálních lidech spatřovat ideální rysy.

10. Odpustil jsem těm, kdo mi ublížili

Cítit bolest je normální stav, někdy jí však dovolíme setrvat v našem srdci příliš dlouho. Zaléváme ji sebelítostí a pocity ukřivděnosti. To jsou zloději šťastných minut našeho života. Odpustit znamená zbavit se bolesti včas. Nedovolit, aby se nám v srdci usadila nadlouho.

11. Přijímám plnou zodpovědnost za vlastní život

Berte v klidu svá rozhodnutí i své chyby. Hledejte řešení problémů, zkoušejte svůj život zlepšit. Jestliže si neuvědomíte a nepřijmete svou zodpovědnost za něj, udělá to někdo jiný za vás. Nezapomínejte, že odpovědnost je možné pouze převzít, nelze ji přenést. Nepřipusťte, abyste se stali otrokem cizích cílů a přání. Jste zcela ve svých rukou.

12. Ničeho nelituji

… tato věta shrnuje jedenáct předchozích …

Angel Chernoff

ŽIJTE NAPLNO - TŘÍTÝDENNÍ ONLINE KURZ
Staňte se lepší verzí sebe sama a začněte se cílevědomě přibližovat životu svých snů. Začátek - ihned.

=========
Štěstí je cesta, ne místo, kam máme dojít
Podobenství o úsudcích. Život je nekonečná cesta.