11 skutků, slov a vět, které nevypovídají o síle, ale o slabosti

Lidé mají sklon soudit vás podle toho, co říkáte. Mnoho lidí přitom nenapadne, že slova, která vypustí z úst, vypovídají velmi mnoho o jejich sebejistotě, názorech a kompetenci.

Mezilidská komunikace je v soudobém světě daleko snadnější a daleko volnější, zároveň však také mnohem důležitější, protože sociální sítě poskytují lidem možnost oslovit to nejširší posluchačstvo. Jejich auditorium netvoří ani zdaleka pouze známí nebo přátelé, ale obrovské množství lidí, které nikdy neviděli nebo o nich ani nevědí, že je potkávají, že spolu jezdí MHD nebo jsou sousedy v kancelářské budově, kde pracují. Nicméně často ani vědomí velkého množství čtenářů lidi nepřiměje, aby se lépe zamysleli nad posty, které zveřejňují. A to může mít své následky.

Slova, skutky a věty vypovídající o vaší slabosti:

1. Promiň

Nežádejte o prominutí, jestliže si nejste vědomi, že byste udělali něco špatného. Nesnižujte sami sebe tím, že se omlouváte za něco, co vůbec není hodno omluvy. Nedělejte z omluv jakousi konverzační výplň textu třeba v emailu. Přemýšlejte nad tím, za co se omlouváte.

2. Nadávky

Hrubosti a nadávky poškozují představu o vaší kulturní úrovni a schopnosti sebeovládání. Navíc výrazně degradují váš profesionalismus.

3. Více věcnosti

Řekněte, co chcete říci, odpusťte si dlouhé úvody a doprovodné vysvětlování. Čím více mluvíte, tím méně vám budou naslouchat. Čím více zbytečných slov napíšete, tím menší bude soustředěnost čtenářů.

4. Přestaňte ustupovat a neukazujte svoji nejistotu

Příklady: „Nejsem si jistý“, „Promiňte, že vás obtěžuji“, „Doufám, že jste spokojen…“. Musíte si vždycky být jistí, že se pevně držíte svých zásad i v rozhovoru s někým, kdo vás nerespektuje. Sebevědomě říkejte nahlas to, co jste chtěli říci.

5. Nikdy neveďte rozhovor pasivním způsobem

Zůstaňte věrni svým rozhodnutím, svému řešení, nespokojujte se s reakcí na něčí postoj a svou řeč začínejte slovem „já“. Ukažte, že si věříte.

6. Neschopnost přesně formulovat

Pokyny a instrukce by měly tvořit počátek dokumentu nebo pracovní korespondence. Lidé tak pochopí, co se po nich chce ještě před tím, než je četba vašeho dopisu začne nudit.

7. Sebeospravedlňování

Nepokoušejte se své okolí přesvědčit o vlastním profesionalismu touto cestou. Nemá totiž žádnou perspektivu.

8. Stížnosti

Než si budete stěžovat na indispozici nebo únavu, zamyslete se, čeho tím můžete dosáhnout, jakou představu o sobě tím ostatním poskytujete. Podle okolností vás mohou pokládat za slabocha, který se vymlouvá, za člověka neochotného vyvinout úsilí k nějaké práci, případně i tímto přístupem poškozujícího svůj tým. Minimálně vytváříte obraz člověka neschopného kontrolovat a řídit svůj vlastní život.

9. Přezdívky

Dávat lidem přezdívky jenom proto, že si nepamatujete, jak se skutečně jmenují, nebo nesprávně vyslovovat jejich jména, to jefakticky otevřené přiznání, že si jich nijak zvlášť nepovažujete. Domnívat se, že na záměrném komolení něčího jména je cosi přátelsky žertovného, je ten nejhlubší omyl. Podobné jednání je hrubě urážlivé a určitě by vám nebylo příjemné slyšet, co si o vás lidé v takové situaci myslí.

10. Nejistota

Jistota znějící ve vašem hlase je mocným prostředkem k získání respektu. Chovejte se k druhým tak, jak byste si přáli, aby se oni chovali k vám.

11.„Prostě“

„Prostě“ používané během rozhovoru signalizuje, že informace, s níž přicházíte, slouží jen jen k zaplnění mezer a nepředstavuje žádnou skutečnou hodnotu. Jestliže nutíte posluchače, aby tímto způsobem vynakládal svůj čas zbytečně, ztratí o rozhovor velmi rychle zájem.

Enlightened Сonsciousness – 11 Words, Actions, And Phrases That Make Appeal Engaging and Professional 

=========
Tahle věta vám podle psychologů pomůže zarazit jakékoli drby
Kdo chce být šťastný, musí se v životě zbavit sedmi špatných návyků.