10 pravidel pro rodiče od Janusze Korczaka

korczak

„Dítě je svátek, který je zatím s vámi…“

Janusz Korczak (1878-1942) byl vynikající polský dětský lékař a psycholog, autor dětské literatury i odborných pojednání, který dosáhl celosvětového uznání. Pracoval v dětské nemocnici a stal se vedoucím dětského domova, kde uplatňoval pedagogické postupy, které sám rozvinul. Vytvořil do jisté míry autonomní dětskou společnost s vlastními institucemi (děti měly svůj parlament, soud či noviny), přidělenými povinnostmi a prací. Byl velkým zastáncem dětské emancipace a zasazoval se o respektování dětských práv. Chtěl pro děti zorganizovat společnost, založenou na principech spravedlnosti, rovnosti a odpovědnosti. Podporoval v nich nezávislost. V tomto smyslu Korczak daleko předběhl svou dobu a ta dnešní za jeho myšlenkami sotva pokulhává.

Janusz Korczak byl Žid. Dětský domov, který řídil, byl domovem pro židovské děti. Příchod nacistů znamenal krajní nebezpečí pro Korczaka i pro jeho malé svěřence. Třikrát se mohl zachránit: nejprve odmítl nabídku odstěhování do Palestiny. Odpověděl na ni otázkou: „Ty bys opustil své dítě v nebezpečí? Jistě ne. Jak bych já mohl opustit dvě stě dětí?“

Podruhé mu byl nabízen únik z varšavského ghetta, kam němečtí nacisté domov nuceně přestěhovali. Odmítl domov opustit.

Potřetí měl Korczak šanci na život, když vedl své děti do transportu, který je odvážel do vyhlazovacího tábora v Treblince. Jak uvádí jeho přítel a kolega Igor Newerly, esesák, který akci kontroloval, Korczaka poznal. A protože v dětství rád četl jeho knihu „Bankrot malého Jacka“, řekl mu, že může odejít a transportu se vyhnout. Tehdy Korczak odmítl naposledy. Krátce po transportu do Treblinky zemřel se svými dětmi v plynové komoře.

Tyto epizody jsou zcela charakteristické pro osobnost „Starého doktora“ (pod tímto jménem Korczak vystupoval ve svém pravidelném rozhlasovém pořadu) a plně odpovídají stylu jeho pedagogického i osobního života. Jsou naplněním jeho vztahu k dětem, který byl nejenom vztahem odborného zájmu, ale také lásky a úcty.

Všechno řečené zcela postačuje k poznání toho, jakým člověkem Janusz Korczak byl.

Seznamte se s deseti pravidly výchovy dítěte, jak je uváděl tento skvělý, v pravém slova smyslu ušlechtilý člověk.

1. Nečekejte, že vaše dítě bude takové, jako vy, nebo takové, jak vy si přejete. Pomozte mu stát se nikoli vámi, ale sebou.

2. Nečekejte od dítěte odměnu za vše, co jste pro ně udělali. Dali jste mu život – jak se za to má odvděčit? Dá život někomu dalšímu, ten ještě dalšímu – a to je nezvratný zákon vděčnosti.

3. Nevylévejte si na dítěti své hořkosti, abyste na stáří nejedli hořký chléb. Protože co zasejete, to sklidíte.

4. Nehleďte na dětské starosti zvysoka. Každému se od života dostává podle jeho sil a buďte si jisti, že pro dítě není život o nic snazší, než pro vás. Možná, že ještě těžší, protože dítě nemá žádné zkušenosti.


5. Neponižujte děti!

6. Nezapomínejte, že nejdůležitější setkání člověka jsou jeho setkání s dětmi. Věnujte jim více pozornosti – nikdy nemůžeme vědět, koho v dítěti potkáváme.

7. Netrapte se, pokud pro své dítě nedokážete něco udělat. Pamatujte si: pro dítě dělá málo ten, kdo neudělá vše, co je možné.

8. Dítě není tyranem, který ovládne veškerý váš život, není to jen plod těla a krve. Je to drahocenný pohár, který vám život svěřil do ochrany, abyste v něm rozvíjeli tvůrčí plamen. Je to vysvobozená láska matky a otce, u nichž bude vyrůstat ne „naše“ nebo „jejich“ dítě, ale duše, která jim byla svěřena do ochrany.

9. Umějte milovat cizí děti. Nikdy nedělejte cizímu dítěti něco, co byste neudělali svému.

10. Milujte své dítě jakékoli. Netalentované, smolařské, dospělé. Když s dítětem rozmlouváte, radujte se, protože dítě je svátek, který je zatím s vámi.

=========
19 přikázání Marie Montessori pro rodiče
Jak ubližujeme svým dětem? Nejčastější chyby.