Ty jsi teď tak nepříjemná…

Spolu s očekávanými příznivými změnami, kterými klienti během terapie procházejí, se zejména v jejích počátcích často střetávají také se značně deprimujícím jevem – neshodami se svými blízkými a přáteli. Ti náhle zaznamenávají a také jim přehazují, že jim přestali rozumět, že jim nevěnují dostatek pozornosti, že na ně zapomínají, přestávají jim být oporou atd…

V jejich očích se náhle stáváte egoisty kteří myslí (neslýchané!) pouze na sebe.

Z ničeho nic jste přestali naslouchat mnohahodinovým monologům stížností na život, už neudržujete celodenní korespondenci na sociální síti, už se neženete na schůzku když se vám to zrovna nehodí (přičemž v minulosti se vám to nehodilo – to si přiznejte – opravdu hodněkrát), přestáváte radit (proč byste to taky dělali?!) nebo naopak přestáváte naslouchat radám jiných a přijímat od nich pomoc, o kterou jste si neříkali atd. atd.

Zkrátka a dobře jim připadá, že jste najednou nějací nepříjemní…

Můžeme je pochopit. Je přece opravdu hodně pohodlné, když si člověk může být jist, že lampička se rozsvítí, jakmile zmáčkne tlačítko vypínače nebo jen při pouhém doteku. Absolutně ho nenapadne, že by najednou mohl vypínač u ruky nemít!

Stejné je to s přítelem nebo přítelkyní, kterému či které se můžeš v kteroukoli denní nebo noční dobu vypovídat ze všech svých trablí a zbavit se negativity bez ohledu na to, zda se to vůbec hodí a nemá-li on nebo ona náhodou teď na práci něco docela jiného. Bez rozmýšlení ho přerušíš nebo odvedeš řeč jinam vždycky, když se pokusí začít mluvit o sobě, protože sám pro sebe sis z něj udělal Zachránce, který si přece na vlastní životní trable stěžovat ani nemůže.

A když ho najednou nemáš po ruce, je tvůj hněv Pronásledovatele prostě nevyhnutelný, protože ho přece musíš vrátit zpátky na jeho místo.

Za tohoto stavu věcí klienti obvykle začínají pochybovat, jsou-li dané změny skutečně k jejich prospěchu, protože mohou způsobovat spory, vyvolávat hádky a vést k rozpadu dlouhodobých vztahů. V této etapě si teprve náhle přesněji uvědomují, co znamenala má varování na prvním sezení – o možných změnách v jejich vztazích. A začínají chápat, že to nebyla jenom slova, že jde o zcela zákonité životní reálie.

Ve chvíli, kdy klient sotva ochutnal první doušek vnitřní svobody, se náhle ukazuje, že existují vnější zbrzďující síly. Těmi silami jsou jeho sociální vazby.

Nezřídka přátelé-Oběti apelují na to, že vaše přátelství přece trvá už řadu let, a jestliže se teď náhle váš přátelský rozpadne, budete to právě vy, kdo ponese tíživou vinu za to, že váš přítel je teď nešťastný. Samozřejmě, že je to další past manipulátora, který se snaží jakýmkoli způsobem si uchovat pro sebe už navyklý, tak pohodlný a výhodný vztah. A totéž platí i pro vztahy s příbuznými.

Přičemž je obvyklé, že jestliže vaši blízcí vědí o vaší spolupráci s psychologem, je často obviňována právě tato třetí strana, což podstatně usnadňuje hru uvnitř klasického trojúhelníku.

Podle mého názoru však existuje ještě jeden další důvod, proč vaši blízcí nemají zájem na nějakých vašich změnách.

Musejí se totiž náhle podívat z odstupu také sami na sebe a začít něco měnit na sobě samých a svých vlastních vztazích!

A to je věc těžká a namáhavá, stála by je energii a možná z ní mají i strach. Proto aniž by třeba měli o nějakých svých obavách byť i jen potuchy, budou vytrvale podvědomě hájit svou pozici, budou se snažit jakýmkoli způsobem vás udržet ve starém osvědčeném rámci chování a využijí přitom veškeré možné citové háčky a pasti.

V takové situaci se musíte zastavit a zamyslet se nad tím, co kromě pocitu vlastního altruismu vám takový vztah dává: které společné zájmy vás spojují, zda si pomáháte vzájemně nebo pomoc směřuje výhradně a vždycky jen jedním směrem, jste-li jeden pro druhého jako osobnosti celkově zajímaví.

Co ztratíte a co získáte, jestliže se tento vztah rozpadne nebo naopak, jestliže bude zachován?

Podrobná analýza vám pomůže podívat se na své vztahy jinýma očima a připravit se buď na jejich změnu nebo rozpad. Možná také, že se rozhodnete nechat všechno tak, jak to bylo, což může v konkrétním okamžiku být rovněž zcela odůvodněným rozhodnutím.

Většina klientů konstatuje, že současně s jejich vnitřní osobní přestavbou se tak či onak proměňuje i jejich okolí: někteří lidé se začínají měnit spolu s nimi, část z nich se jim vůbec ztratí z dohledu a zároveň se objevují lidé noví, kteří jsou jim tak blízcí, jako by se znali už po mnoho let.

Někdy teprve při zpětném pohledu může člověk učinit jednoznačný závěr, nakolik příznivé pro něj byly změny jeho sociálních vztahů.

=========
Psychické hulvátství
Lidé jsou navzájem spojeni neviditelnými vlákny