Tvář je vyjádřením naší podstaty

Tvář je zrcadlem osobnosti.

Tvář je tou částí těla, jíž se setkáváme se světem; podle tváře si svět vytváří závěr o tom, jací jsme a rozhoduje se, nakolik jsme nebo nejsme příjemní.

Tvář ukazuje nejenom to, jací jsme zvenčí, ale také jací jsme uvnitř. Jestli jsme otevření nebo uzavření, jestli jsme ochotni stýkat se s lidmi, povídat si s nimi a sdílet s nimi své prožitky, zda si zasluhujeme důvěry, nebo jsme-li naopak mazaní a lstiví, zda nás naplňuje radost ze života anebo jsme smutní až do hloubi duše.

Tvář je maskou, za kterou se můžeme ukrýt, zároveň však i otevřené vyjádření naší podstaty. Bezchybně nejspíš poznáme tvář životního radostí naplněného člověka, přesvědčeného optimisty – taková tvář neskrývá nic, vyzařuje pouze radost, vnitřní vyrovnanost a pohodu. Člověka sklíčeného a utrápeného prozradí jeho tvář zbrázděná vráskami, uzavřená, zachmuřená a nehybná.

Tvar obličeje odpovídá povaze svého nositele, stejně jako jeho mínění o sobě samém i tomu, jak bych chtěl vypadat. Usmíváme se a mračíme, abychom vyjádřili své skutečné pocity nebo naopak, abychom je skryli.

Pokud si člověk často nasazuje masky, stávají se svaly jeho obličeje trvalenapnutými, strnulými, skutečné rysy jsou zkreslené – jakoby mu maska přirostla k tváři. Možná si ještě vzpomenete, jak často jste v dětství slýchali nabádavá a káravá slova: „Nech těch grimas, zůstane ti to!“

Pokud nasazujeme nějaký nepříjemný, nepěkný výraz často, svaly obličeje si na tuto pozici zvyknou – a podrží si ji. Maska dokáže skrýt naše pocity před světem, avšak se stejným úspěchem je dokáže skrýt i před námi. Schováváme se obvykle před tím, co se nám na sobě samých nelíbí.

Noste na tváři úsměv. Vrásky, které tak jednou vzniknou, o vás budou prozrazovat jen to dobré.

Debbi Shapiro

=========
Každý si sám volí, jak bude žít
Nejdůležitějších 60 minut vašeho života