7 divů světa – jaké si vyberete vy?

7-kouzel

Jednou měli ve škole hodinu na téma „Sedm divů světa“.

Úkol spočíval v tom, že každý žák měl napsat sedm divů světa podle jeho názoru.

Když učitel sbíral sešity, všiml si, že jedna dívka není ještě hotová. Zeptal se, jestli chce pomoct.

Žákyně řekla:

„Ano. Hrozně dlouho jsem váhala, co vybrat. Na světě je tolik divů!“

Učitel jí navrhl, ať přečte, co zvolila. Po krátkém váhání se dívka dala do čtení.

„Sedm divů světa je pro mě:

  1. Vidět
  2. Slyšet
  3. Hýbat se
  4. Hmatat
  5. Cítit
  6. Smát se
  7. Milovat ♥

Ve třídě se rozhostilo ticho…

=========
Ani jsem nevěděl, že mě mají tak rádi
Nejlepší učitelka v mém životě
Příběh o nepotřebných obětech