Proč se empati chovají v přítomnosti neupřímných lidí zvláštně…

POKUD JSTE EMPATEM, JE PRO VÁS PŘÍTOMNOST NEUPŘÍMNÉHO ČLOVĚKA JEN TĚŽKO SNESITELNÁ.

Podle deifinice jsou empaty citliví lidé, vstřebávající emoce a pocity jiných lidí. To zní dost náročně, není liž pravda? A představte si, že vsakujete veškeré emoce v přítomnosti falešného člověka. Působí vám to rozpaky, vyvádí z míry, je vám to strašně nepříjemné a trápí vás to.

Už jste někdy strávili nějaký čas s někým, kdo na první pohled působil jako příjemný a vlídný člověk, ale když jste mu byli nablízku, nebo seděli vedlě něj, cítili jste se… strašně? Byli jste sotva schopni dát dohromady větu? Hovorově řečeno k tomu došlo proto, že vaše citlivá anténa zachytila cosi nesprávného. Byli jste si vědomi, že to, co vidíte, neodpovídá tomu, co se reálně děje, což obvykle nazn ačuje, že kdosi cosi skrývá.

Vysoce citliví lidí potřebují hluboké vztahy s jinými. S poctivými a upřímnými lidmi.

Proč se empaté v přítomnosti neupřímných lidí chovají zvláštně:

 • Empat vládne četbou řeči těla i energie. Nesnáší lež a podvod.
 • 7 znaků falešného člověka, které rozpozná pouze empat:
 • Jedná jako člověk slabé vůle, proto ho druzí přijímají jaksi automaticky.
 • Usmívá se a jedná přátelsky, ve skutečnosti však překypuje hněvem a nenávistí.
 • Cítí se zranitelný a bezbranný, avšak pokouší se tvrdě jednat.
 • Nutí sám sebe jednat způsobem protiřečícím jeho osobnosti.
 • Stále říká jen samé pěkné věci, aby se mu dostalo uznání.
 • Lže anebo přehání při vyprávění příběhů, jen aby se to líbilo ostatním.

Když rozpoznají falešníka, chovají se empaté takhle:

 • Vyhýbají se jim. Nejde jen o to, že dělají něco nesprávného. Empati od nich zkrátka nedostávají kladné vibrace.
 • Formulují logické výroky a mluví neobyčejně složitě.
 • Pociťují v jejich blízkosti strach a nepohodu. Tento pocit přechází teprve s odchodem falešníka.
 • Pokud s nimi musejí strávit delší čas, cítí se fyzicky nemocní.
 • Pociťují bezmoc a vyčerpání.
 • Empati se nedomnívají, že jsou lepší než někdo jiní, ale věří, že některé věci se zkrátka nemají tolerovat.
 • Zvýšená citlivost ke světu jim způsobuje fyzická i psychická onemocnění.

U většiny lidí je hlavní příčina jejich neštěstí spojena s neznalostí sebe sama. Když před světem ukrýváme část sebe samého, aniž bychom znali důvod, působí nám to bolest. Buďte svým pravým a skutečným Já, citově vás to osvobodí!

=========
Jak se naučit mít rád sám sebe: 3 jednoduché kroky
10 nejhorších životních chyb