Přísaha štěstí

Mám se ráda, když jsem šťastná. Když jsem šťastná, peníze ke mně plynou docela snadno. Taky si je plně zasloužím a přinášejí mi velikou radost…

Rozhodla jsem se růst a duchovně se rozvíjet. Dovoluji si být šťastná, hledět na život optimisticky a mít z něj co největší požitek. Zasloužím si to.

Mám se ráda, když jsem radostná, veselá a šťastná. Když moji tvář krášlí úsměv. S potěšením dovoluji radosti, aby prostoupila všechny součásti mého života: pracovní, osobní, duchovní, rodinnou. Zasloužím si, abych byla šťastná v každé z nich.

Každý nový den s radostí vítám a s radostí ho prožívám, naplněná svěžestí a optimismem. Miluji život a miluji sebe sama.

Dovoluji lásce a štěstí, aby mi naplnily mysl i tělo, aby vstoupily do mého srdce. Dovoluji sama sobě milovat i být milována, protože si to zasloužím. Mé tělo, má mysl i srdce, celý můj život překypuje zářivou božskou energií. Otevírám své srdce lásce a díky jí poznávám skutečné, pravé štěstí. Jsem ho hodna.

Dovoluji sama sobě získávat potěšení ze své práce, mám velikou radost ze svých pracovních úspěchů a z toho, jak má činnost v zaměstnání příznivě ovlivňuje a mění veškerý můj život. Miluji to, čím se zabývám, má práce je pro mě radostí. Mám z ní požitek a pokaždé, když nad ní přemýšlím, pocítím nový příliv energie. Mé srdce se přitom plní radostí.

Dovoluji sama sobě být šťastná v každé z oblastí svého života: ve vztazích, v práci i odpočinku. Jde mi to samo a je to naprosto přirozené. Mám se ráda, ráda se raduji ze světa kolem sebe. Jsem otevřená štěstí. Modlím se, pracuji, mluvím, poslouchám i jím naplněná pocity lásky a štěstí. A přeji totéž všem lidem. Všem kolem sebe, všem na celém světě.

Jsem šťastný člověk. Úsměv na mé tváři vyzařuje radost. Je přirozený, srdečný a přátelský. Vždycky se usmívám. Vždycky cítím úsměv na tváři. Zasloužím si ten úsměv, zasloužím si ten nádherný pocit, který z úsměvu mám.

Cítím se skvěle a každý den se probouzím šťastná, odpočinutá a plná sil. Dovoluji sama sobě radovat se bez nějaké zvláštní příčiny. Raduji se jen tak, raduji se, že jsem na světě.

Mám se ráda, když jsem šťastná. Když jsem šťastná, peníze ke mně přicházejí docela snadno. Taky si je plně zasloužím a přinášejí mi velikou radost.

Miluji lehkost. Miluji radost. Zakouším štěstí každou vteřinu svého překrásného, pozoruhodného a radostí naplněného života.

Rozdávám a dostávám radost. Můj život je prozářen božským světlem štěstí. Mé vztahy s příbuznými i jinými lidmi, můj vztah k Bohu i k sobě samé je naplněn láskou, vděčností a radostí. Projevuje se to ve všem. V každém slově, v každém skutku, v každém pohledu.

Když se setkávám s lidmi, mé srdce se raduje. Když s nimi rozmlouvám, miluji je. Jsem po okraj naplněná radostí, když vidím úspěchy vlastní i úspěchy jiných lidí.

Slibuji sama sobě, že budu vždycky šťastná!

=========
34 klíčů ke štěstí
Nejsi odpovědný za ničí štěstí