Naučte své děti jak být v životě šťastný – několik obyčejných pravd.

Učte své děti, že k tomu, aby byl člověk šťastný, nepotřebuje už v životě nic navíc – žádného dalšího člověka, ani, místo nebo nějakou věc. Skutečné štěstí se nalézá v něm, v jeho nitru. Učte je, že jsou zcela soběstačné.

Učte své děti, že porážka ještě nic neznamená, že každý pokus je úspěchem a každý jednotlivý úspěch vede k vítězství. A že první vítězství není o nic méně ani o nic více hodno úcty než to poslední.

Učte své děti vědomí, že souvisejí se životem na Zemi, že tvoří s ostatními lidmi jeden celek.

Učte je, že žijí ve světě nesmírné hojnosti, kde je všeho dostatek pro všechny a každý má právo na svůj díl.

Učte své děti, že jsou hodny čehokoli, co v životě budou chtít dosáhnout nebo mít. Nic není nesplnitelné, nebo nedosažitelné. Stačí jen chtít, nevzdávat se a nepřestávat usilovat.

Učte je, že mohou s ostatními soutěžit, ale není třeba bojovat.

Učte své děti, že je nebude nikdo soudit, že nemusejí mít strach, aby se někdy nezmýlily, že nemusejí mít vždycky pravdu, že nemusejí být lepší a krásnější než jsou, aby došly milosti v božích očích.

Učte své děti, že důsledek a trest nejsou jedno a to samé.

Učte své děti, že láska nemá žádné podmínky a že jejich vlastní láska darovaná bezpodmínečně je ten největší dar, který mohou světu přinést.

Učte své děti, že být zvláštní neznamená být lepší nebo horší, znamená to prostě jen být jiný. Na světě jsou miliony dětí a každé je jiné.

Učte své děti, že není nic, co by nemohly v životě dělat. A že to jediné, co je třeba vrátit všem lidem na Zemi je vědomí, kým ve skutečnosti jsou.

Učte tomu své děti nikoli slovy, ale svým jednáním, svými činy.

Ne dohadováním, ale předváděním. Nenařizujte, ukazujte.

To, co budete sami dělat, budou jako v zrcadle odrážet vaše děti.

Jak dnes žijete, tak budou jednou žít ony. Jaká je dnes vaše rodina, taková bude jednou ta jejich. Ty hodnoty, které ctíte a kterých si vážíte, budou pro ně stejnými hodnotami.

Učte je tomu a naučíte je něčemu velikému.

A nezapomeňte…

Všichni jsme součástí celku.

Neal Donald Walsch

=========
5 životně důležitých pravidel tužky
10 psychologických dárků od rodičů