Metoda Ho’oponopono : 5 hlavních principů harmonizace vzájemného vztahu

1. Nevíte, co se děje a nemůžete to řídit

Ustavičně a nepřetržitě, v každém jednotlivém okamžiku se ve světě kolem nás něco děje. Atmosféra okolo nás je naplněna světlem, zvuky, barvami a vůněmi, informacemi všemožného druhu – od myšlenkových útvarů až po rádiové vlny. Podle vědeckých odhadů je rychlost proudu informací pronikajících do lidského mozku z vnějšího prostředí rovna asi 11 miliónům bitů za vteřinu. Pouhých 40 bitů z oněch jedenácti miliónů však přijímáme vědomě. Představte si ten nepoměr – čtyřicet z jedenácti miliónů! To jsou prachová zrníčka, naprosté nic. Všechna ta ostatní záplava se usazuje v buňkách paměti v podobě nepotřebné zkušenosti, nebo dalo by se skoro říci, nepotřebného smetí.

Ano, každý z nás žije ve svém individuálním světě. Vytváříme ho v každé chvíli, přímo tady a přímo teď. Děje se to však většinou neuvědoměle a nedokážeme tak zcela tento proces ovládat.

Pokud nám snad připadá, že všechno probíhá podle našeho plánu, je to pouhá past. Past našeho Ega, které si vytváří iluzi, že dokáže strčit do kapsy třeba celý svět. A jelikož Ego, jinak řečeno svědomí nemá tušení o tom, co se ve světě děje v každý jednotlivý okamžik, není nejspíš zrovna dvakrát rozumné svěřovat mu ovládací pult svého života a nechat ho rozhodovat, co bude pro nás nejlepší… nemyslíte?

Chcete Boha rozesmát? Vyprávějte mu o svých plánech na zítřek.

Podle Ho’oponopono máme právo volby. Můžeme a měli bychom si zvolit to, co chceme prožít nebo co chceme vyzkoušet, avšak právo rozhodnout, zda k té události dojde a dojde-li k ní, pak kdy, tohle právo musíme přenechat Nejvyššímu.

Proto nemá smysl se zneklidňovat tím, co se s námi děje v každém jednotlivém konkrétním okamžiku. Musíte ten okamžik prostě přijmout. Přijmout a svěřit se Vyšší moci.

2. Během svého života dokážete napravit kohokoli a cokoli

Jak říká Ho’oponopono, ať se vám v životě přihodí cokoli, ať se na obzoru objeví jakýkoli problém, není to vaše vina. Přesto jste schopni uzdravit se z toho z jednoduchého důvodu – je to věc vyskytující se ve vaší sféře působení, týká se vás osobně, a proto podléhá vaší schopnosti napravit ji.

Krátce řečeno, jestliže jste byli schopni postřehnout problém v někom jiném a nepříjemně se vás to dotklo, nelíbilo se vám to nebo vás to zlobilo, je už tím problém sám přítomen přímo ve vás. Což znamená, že jste schopni ho vyřešit, napravit nebo odstranit – a tím sami sebe uzdravit.

Vzpomínáte, jak je to v Bibli? „Kterak, že vidíš třísku v oku bratra svého, avšak břevna v oku vlastním nepozoruješ?»

To je totéž.

Čím častěji budete napravovat to, co na své životní cestě potkáte, tím hlouběji se dokážete očistit a tím více při tom uvolníte tvůrčí energie, která vám bude nápomocna při plnění vašich přání.

3. Odpovědnost za celý váš život leží stoprocentně na vás.

Už jsme říkali, že vše, co se v životě děje, děje se bez vaší viny. Nesete však plnou odpovědnost za všechny události, jichž jste původcem. Odpovídáte plně nejenom za sebe, ale také za všechny lidi, kteří se spolu se svými problémy objevili ve vašem životě. Takže má-li někdo kolem vás problém, je to také váš problém. Přijetí tohoto faktu je přijetím plné odpovědnosti. A to je v Ho’oponopono snad to nejdůležitější.

Nemáme žádné právo kohokoli vinit za to, co se děje. Můžeme to pouze přijmout a napravit, a tím se uzdravit. Udělat to dokážeme pouze tehdy, přijmeme-li to za své a zamilujeme si to. Láska k problému uzdravuje jeho příčinu. Dochází přitom k očištění a naše spojení s Prvotním zdrojem se posiluje.

4. Vaše vstupenka do života není nijak omezena – je jí opakování věty “Miluji tě!”

Jednoduchá věta “Miluji tě!” — vám dokáže změnit svět, uzdravit ho a naplnit životadárnou silou.

Když opakujete “Mám tě rád!” znovu a znovu, probouzíte duchovno, očišťujete svůj vlastní vnitřní svět, a tím otevíráte dveře Zázrakům.

Veškerý smysl Ho’oponopono spočívá v tom, že máme mít rádi všechny a všechno kolem – své neposlušné dítě, věčně nespokojeného šéfa, svoji nadváhu, špatné počasí, hyperaktivního hlučného souseda, zkrátka milovat máme všechny a všechno.

Na světě není nic silnějšího než Láska. Láska dokáže očistit negativní energii, přeměnit ji a optevřít cestu inspiraci a božskému vnuknutí.

Obyčejná slova “Miluji tě!” jsou kouzelným zaklínadlem, které nezná hranic.

5. Božské vnuknutí je důležitější než osobní záměr

Podle Ho’oponopono jsou veškeré naše úmysly jen zábavou naší mysli, avšak inspirace je Božím vnuknutím.

Úmysl je pokusem řídit svůj život prostřednictvím svého Ega, přetíženého pamětí.

Vnuknutí je signálem od Nejvyššího, pokynem s návodem k akci.

Úmysl může fungovat a přinést výsledky.

Vnuknutí funguje a tvoří Zázraky.

Tahák podle metody Ho’oponopono:

Pokud se rozhodnete metodu Ho’oponopono praktikovat, budete si muset pevně osvojit a v každodenním životě i vzájemných vztazích uplatňovat následujících pět postulátů::

  1. Fyzický Vesmír je ztělesněním mých myšlenek.
  2. Jsou-li mé myšlenky negativní, vytvářejí negativní fyzickou realitu.
  3. Pokud jsou mé myšlenky dokonalé, vytvářejí dokonalou fyzickou realitu, která vyzařuje LÁSKU.
  4. Nesu plnou (100%) odpovědnost za vytváření svého fyzického Vesmíru.
  5. Nic neexistuje odděleně ode mě. Všechno existuje v podobě myšlenek v mé mysli.

Očišťující technika

Nástroje Ho’oponopono «Tužka» (Guma)

Technika Ho’oponopono vám množstvím nejrůznějších «očišťujících» nástrojů umožňuje dojít až do stavu «nula» a jednat na základě Vnuknutí.

Dnes vaší pozornosti předkládáme jeden z pomocných nástrojů – «Tužka» neboli «Guma».

Očišťující nástroj « Ho’oponopono tužka».

Způsob jeho uplatnění je dosti jednoduchý. Vezměte obyčejnou tužku s gumou na konci – novou, ještě neořezanou. Lehounce ťukejte do objektu, který potřebujete očistit – může to být cokoli a kdokoli, včetně vás samých. V duchu si přitom opakujte slovo «rosička», které posílí očišťující působení.

Mohou to také být špatné vzpomínky, kterých se chcete zbavit (v tom případě stačí poťukávat na jakýkoli povrch ).

Dochází přitom k hlubinnému očištění prostřednictvím mnoha pokolení. Praxe ukázala, že některé velké a hluboko skryté problémy lze odstranit právě pomocí metody «Tužka».

Joe Vitale, popularizátor této metody a autor bestselleru «Svět bez hranic» (česky Čintámani, 2008), který Ho’oponopono proslavil po celém světě, popisuje svou zkušenost s tímto postupem následovně:

«… uvědomil jsem si, že gumu na druhém konci tužky mohu používat k vymazávání negativních programů a k očištění. Stačilo jen lehce ťukat na předmět, který jsem chtěl očistit. Je to výrazný symbol očištění vzpomínek».

=========
Zázračné Ho´oponopono
Ho’oponopono. Havajská technika řešení problémů.