Jak si udělat a uchovat pořádek v hlavě i v životě.

Když si v hlavě potřebujeme udělat pořádek, když se chceme zbavit věčné únavy, najít čas na komunikaci s rodinou, na svůj osobní rozvoj a cíle a když konečně chceme vypnout toho autopilota, který nám sebral řízení vlastního života, pomůže nám mentální očista.

Člověk se často bezhlavě žene od jednoho cíle ke druhému a nemá ani čas užít si plodů vlastní práce. Přeskakuje z jedné knihy do druhé a nezapamatuje si, co četl. Přechází z jednoho vztahu ke druhému, aniž by se naučil samostatnosti. Jedno zaměstnání střídá druhým a nechápe, co vlastně chce doopravdy dělat. Ze všech těchto příčin je věčně s něčím nespokojený, věčně mu něco chybí a tato nespokojenost zatemňuje kladné stránky jeho života.

Abychom tento problém vyřešili, musíme si správně rozestavit priority, přisoudit každé z nich odpovídající důležitost a ty málo významné nebo vedlejší jednoduše vyřadit.

Nastavení priorit.

Slovo „priorita” se začalo používat někdy v patnáctém století v angličtině (základ je latinský – „prior“ znamená „první“). Používáno bylo nejprve v jednotném, později v množném čísle. To bylo někdy počátkem průmyslové revoluce. Vědecký a technický pokrok nám přinesl nejenom moderní technologie a různé druhy zboží a služeb, ale také stres, neustálý spěch, jídlo za chůze či běhu, nedostatek spánku a spolu s tím vším i neschopnost uvědomit si své vlastní priority.

Zastavte se na chvíli. Nalijte si šálek svého oblíbeného nápoje, usaďte se na pohovce nebo na židli u stolu, vezměte si pero a list papíru. Hned si ujasníme, co je pro vás důležité, jak by měl vypadat život vašich snů a jaký rozdíl je mezi ním a vaší aktuální situací.

Cvičení Kolo rovnováhy

První část: volba priorit.

Nakreslete na papír kruh a rozdělte ho na části podle životních oblastí, které pokládáte za nejdůležitější. Určíte si je sami. Každou přímku vycházející ze středu pak rozdělte krátkými úsečkami na 9 stejných dílků, které budou vyznačovat body. Zvolte ty životní sféry, které jsou pro vás doopravdy velmi důležité.

Moje kolo rovnováhy se kupříkladu skládá z osmi kategorií:

-minimalismus, hyugge, lagom — tvoří filosofii, podle které si v současnosti organizuji život;

– zdraví – bez kterého se plnohodnotný život dá vést jen s velkými obtížemi nebo vůbec ne;

– volný čas – tato kategorie zahrnuje všechno, co člověku umožňuje zažít chuť života. Patří sem cestování, sledování filmů, turistika, pikniky, osobní růst, čas s blízkými a ještě mnohem víc;

– tvorba – dřív jsem kategorie „tvorba“ a „kariéra“ nespojovala. Tu druhou jsem posuzovala podle výplaty a pozice, kterou jsem zastávala. Dostávala jsem se kvůli tomu do stresu, protože jsem vnímala rozdíl mezi tím, co jsem chtěla dělat a potřebou budovat kariéru podle obecně uznávaných standardů. Když jsem kategorii „kariéra“ vypustila, zbylo jenom to, co je pro mě důležité – proces tvoby. Kategorie „tvorba“ teď zahrnuje jak tvůrčí seberealizaci (například psaní knih), tak práci, což mi umožňuje získat potřebné dovednosti a zlepšovat se v nich;

– domov — je zdrojem energie a síly, je to místo, kde trávíme polovinu svého života, kde jsme zranitelní a svobodní; pohodlný prostor pro příjemná setkávání s blízkými i k dobíjení energie potřebné pro další úspěchy;

– láska – je tím, co naplňuje náš život: krásou světa kolem nás, radostí z příchodu nového rána, zvláště v blízkosti člověka, se kterým se vzájemně doplňujeme a díky tomuto spojení je pro nás snazší i zajímavější řešení problémů;

– rodina a přátelé — to jsou lidé, s nimiž se můžete nejenom dobře pobavit, ale také úspěšně překonat všechny životní nesnáze;

– Materiální situace. Dobrá materiální situace pro mě znamená mít tolik, kolik potřebuji, znamená možnost pokrýt všechny hlavní výdaje, možnost poskytovat finanční podporu rodičům, cestovat, šetřit nějaké peníze pro případ potřeby a část z peněz věnovat na charitu. Další stránkou dobré materiální situace je absence úvěrů a jiných závazků.

A teď oceňte body od 1 do 10 svoji aktuální spokojenost s každou oblastí života – označte jednu odpovídající úsečku z těch, které dělí každou ze středu vycházející čáru na stejné dílky. Označené úsečky pak spojte dohromady. V ideálním případě byste měli dostat kruh. Pokud dostanete mnohoúhelník, pak ve vašem životě vládne nerovnováha, a to je třeba napravit. Doporučuji vám dělat si takovéhle hodnocení každý měsíc po celý rok, abyste mohli včas podniknout ty správné kroky k odstranění nerovnováhy a zachování harmonie.

Druhá část: nastavení priorit.

V této části je třeba určit, jaký význam pro vás má ta která priorita. Čemu byste dali přednost, kdybyste v seznamu úkolů měli vybrat ten nejvýznamnější?

Zapište si do sloupečku dříve zvolené priority. Porovnejte každou prioritu s ostatními a uveďte vedle ní hodnocení „1“ nebo „0“. Například pokud má pro vás „rodina“ větší význam než „kariéra“, napište do rámečku vedle „rodiny“ 1. Potom srovnávejte dál: „rodina“ a „materiální situace“ – 1, „rodina“ a „cestování“ – 1, “rodina” a “zdraví” – 0, a tak dále. Tento postup opakujte u každé ze svých priorit. Podívejte se na příklad takového vyhodnocení:

Priorita: Srovnávací hodnocení: Celkový počet bodů:

Rodina 1111101 6

Kariéra 0001001 2

Materiální situace 1010001 3

Cestování 0111001 4

Volný čas 0000001 1

Osobní růst 0000001 1

Zdraví 1111111 1

Láska 0000000 0

Sečtěte body u každé z priorit a seřaďte je sestupně. Jestliže některé z priorit dosáhly nulového počtu bodů, může to signalizovat problémy v této oblasti, nebo to znamená, že ve srovnání s ostatními prioritami tyhle mají pro vás nejmenší hodnotu. V takovém případě budete muset sami rozhodnout, zda tuto prioritu uchovat nebo ji vypustit.

Metoda mentální očisty.

Krok 1. Na list papíru si zapište myšlenky, obavy i nápady, které vás napadají a úkoly , které je třeba udělat. Na provedení si dejte 30–60 minut – v případě potřeby až 7 dní.

Krok 2. Ze seznamu vyškrtněte obavy a negativní myšlenky nemající žádný podklad; u reálně podložených obav si zapište, co byste pro vyřešení problému mohli udělat. Jestliže jste například napsali „Nemám rád svou práci“, zeptejte se sami sebe: „Proč?“, „Co na tom mohu změnit?“ Odpověď napište vedle.

Krok 3. Vyhodnoťte každou položku ze seznamu s použitím výsledků cvičení „Kolo rovnováhy“ a ptejte se sami sebe: „Je tohle pro mě důležité?“, „Proč?“, „Mám na to čas?“ Pokud je odpověď na první otázku záporná, úkol, problém nebo nápad vyškrtněte. Jestliže je odpověď na první otázku záporná a na druhou kladná, pak úkol, problém nebo nápad nevyžadují naléhavé provedení – přepište si ho do deníku na stránku „Seznam očekávání“. Vraťte se k němu, až budete mít na provedení bodů z tohoto seznamu čas.

Krok 4. Zbývající poznámky a naléhavé úkoly roztřiďte v deníku podle kategorií. Udělejte si seznam úkolů na týden, sestavte nákupní seznam, plány na den, týden, měsíc, měsíc, rok atd.

Krok 5. Založte si v notebooku stránku, kde si budete zapisovat úkoly jak budou před vámi vyvstávat, nápady a myšlenky které vás napadnou, abyste nepřetížili mozek. Každý večer nebo každý týden roztřiďte položky tohoto seznamu pomocí kroků 2, 3, 4.

Lidský život je řada experimentů. Pod vlivem zkušeností, které v nich získáváme, se měníme. Postupem času se naše priority mohou měnit a cíle mohou přestat být aktuální. Hlavní je naučit se včas zbavit toho, co pro nás už ztratilo význam. To platí také u priorit, které už zastaraly.

=========
Rosenthalův efekt: Sebenaplňující předpověď
4 otázky, které váš život pozvednou na novou úroveň