Jak funguje seznam přání

Už jste si někdy udělali seznam přání? Americká lifestylová koučka Martha Becková vypráví o tom, jak funguje magie seznamů přání a jak s jejich pomocí dosáhnout splnění i těch nejbláznivějších snů.

Jedna moje známá si více méně pro zábavu udělala seznam obsahující 100 vlastností ideálního muže. Pak ho založila někam do šuplete. Málem na něj zapomněla. Ale moc dobře si vzpomněla, když po ani ne tak dlouhém čase potkala muže, který téměř všechny ty vlastnosti jejího ideálu měl.

Přiznejte se – určitě už jste si někdy sepsali svůj kouzelný seznam přání. Nevěřím, že jenom já a tahle moje známá si zapisujeme své sny. Když jsem se dozvěděla o tak příznivých změnách v jejím životě, chtělo se mi připravit si seznam pro každou životní situaci.

Pracuji jako koučka a sestavování takových seznamů pokládám za užitečnou věc. Jediným jejich problémem je výběrová efektivita. Když poznáte někoho neznámého, kdo z 98 procent odpovídá vašemu vysněnému partnerovi, za zbývajícími dvěma procenty se může skrývat, co vás napadne. Dotyčný klidně může být třeba sociopat nebo alkoholik.

Přesto však věřím v příběh své známé, protože ve své praxi jsem se už setkala s mnoha zázraky. Kdybyste byli na mém místě, uvěřili byste lecjaké pohádce také.

Porozumění rozdílu mezi «kouzelným» seznamem a jeho neužitečným dvojníkem může být pro váš život klíčové.

V čem spočívá tajemství fungování seznamů? Není snad jejich sestavování nějakým rozumovým bludem? Jenže co když naše přání doopravdy mají schopnost fyzicky přitahovat vytoužené objekty reálného světa? Po všech letitých zkušenostech si myslím, že správné jsou obě možnosti.

Viděla jsem seznamy přání, která se zázračně plnila a také seznamy, které nebyly k ničemu. Porozumění rozdílu mezi «kouzelným» seznamem a jeho neužitečným dvojníkem může být pro váš život klíčové.

Jak NE fungují kouzelné seznamy

Nikoho nechci zklamat, ale opravdu ne všechna naše přání nebo obavy se naplňují. Kdyby totiž myšlenky skutečně mohly fyzicky měnit okolní svět, pak by každé letadlo, na jehož palubě by seděl pasažér trpící chorobným strachem z letání, nevyhnutelně spadlo a každý los by samozřejmě vyhrával. Přestavte si ty důsledky. A naopak lidé často trpí tím, po čem absolutně netoužili, například nějakou nemocí.

Jenom mi prosím vás netvrďte, že všechny nemoci pocházejí z naší psychiky. Prostě nějak nedokážu uvěřit, že miminka trpící vrozenými nemocemi, leží a dělají si obavy o svůj další osud.

Kamarádka vskutku neoplývající vysokým IQ se provdala za úspěšného investičního bankéře. Jak se jí to podařilo? Jsem mnohem hezčí než ona!

Každý z nás už určitě četl nějaký rozhovor s celebritou, která už na samém počátku své závratné kariéry «předvídala», že bude slavná a samozřejmě bude vydělávat milióny. Ale podobné sny mají přece mnozí, dokonce i ti, kdo nejsou stavu našetřit ani na vlastní pohřeb.

Jako kontrast k příběhu mé známé citovanému v úvodu dovolte uvést text jedné internetové blogerky: «Fakt už toho mám dost. Jsem opravdu pěkná ženská, fakt krásná, je mi pětadvacet. Chci se vdát za nějakého podnikatelského milionáře. Nedávno se moje kamarádka vskutku neoplývající vysokým IQ provdala za úspěšného investičního bankéře. Teď s ním žije v Evropě. Jak se jí to podařilo? Já jsem mnohem hezčí než ona! Proč já se pořád nemůžu vdát?»

Můžeme si dost jasně představit, jaké kvality vysněného partnera jsou předmětem touhy této dívky. Kdybychom je sepsali, získali bychom ne moc dlouhý, zato však zcela konkrétní seznam: peníze, peníze a ještě jednou peníze. Avšak nehledě na veškerou jasnost a určitost jejího přání, se dívce dosud nepodařilo ulovit jediného klienta. Promiňte – ctitele.

Jestliže však kouzelné seznamy s jistotou fungují, proč naprosto selhal tenhle? Nedělám si nárok na neomylnost nejvyššího soudce, nicméně napadla mě hypotéza.

Jak fungují kouzelné seznamy

Síla či bezmoc kouzelného seznamu přání jsou závislé na úrovni uvědomělosti. Představte si svůj vnitřní život jako 3 soustředné sféry ležící jednu na druhé. Té vnější budeme říkat „Mělká voda“. Je to ta část vašeho vědomí, která myslí na materiálno a síly, kterými je materiálno řízeno.

Život v Mělké vodě

Cítíte se sami, připadáte si izolovaní, vyhýbáte se všemu, z čeho máte strach. Zároveň usilujete o vše, co si tak vášnivě přejete mít. Tisíciletá moudrost starověkých kultur nás učí, že lpění na věcech materiálních nevede k psychickému uspokojení ani k duševnímu bohatství. Můžete být bohatí jako nikdy jiný a vést veskrze chudý život.

Navíc, ať jsme sebevíc bohatí, vždycky existuje riziko, že ztratíme úplně všechno. Stačí si vzpomenout na příběh krále Midase. Na co sáhl, se mu proměnilo ve zlato. Ovšem včetně jídla a pití…

Seznamy, které sestavují lidé žijící v Mělké vodě, odrážejí jejich posedlost věcmi. Takové seznamy jsou odsouzeny k propadu. Nemají šanci se naplnit. Připomeňme znovu onu dívku „mnohem hezčí než kamarádka“. Její zjevná touha vdát se na základě finančního kalkulu většinu mužů prostě odpuzuje.

I kdyby se snad s někým začala scházet, těžko z toho vznikne trvalý vztah. A „mnohem hezčí než…“ – řekněme „konkurence“ – nebude zajisté navěky.

Vnitřní Klid

Naštěstí se pod Mělkou Vodou nalézá druhá sféra, které říkám Vnitřní Klid. Můžeme jí dosáhnout nezávisle na tom, jsme-li bohatí nebo chudí, osamělí nebo snad máme partnera. Nezáleží na tom, zda nás všichni znají nebo jsme obyčejní neznámí lidé. Vnitřní Klid je součástí naší přirozenosti.

Jsme však většinou natolik upoutáni Mělkou Vodou, že s Vnitřním klidem ztrácíme spojení. Ztrátu spojení s ním pociťujeme jako bezútěšnou prázdnotu, kterou se marně snažíme zaplnit nekonečnou záplavou nesmyslných a nepotřebných věcí. Krámů. Naše kultura, ač založená na vědě a evropské romantické tradici, zkrátka chápe materiální výdobytky nebo ideálního milence jako klíče ke štěstí.

Právě proto se tolik vztahů rozpadá kvůli penězům. Jenomže ve skutečnosti nic mimo nás, žádná věc, ani žádné místo nebo člověk, nás nedokážou „udělat“ šťastnými.

Tradiční duchovní postupy učí, jak se vrátit do sféry Vnitřního Klidu: meditací, sebeanalýzou, odmítnutím materiálních závislostí, projevy laskavosti a soucitu. Kdo se těmto postupům naučí a pěstuje jejich praxi, cítí se klidnější, je naplněn radostí a uvědoměním.

Žádné z «rozumných» přání se nevyplnilo, zato ta z «nepravděpodobných» seznamů se vyplnila téměř všechna

Neurologové zjistili, že postupy tradičních duchovních cvičení posilují nervové spoje v mozku. V těch jeho úsecích, které nám zprostředkovávají pocity štěstí. Napíšete-li si svůj seznam přání ve stavu Vnitřního Klidu, určitě zafunguje.

Nemám proto žádné věrohodné vysvětlení, ale opravdu to funguje: když se mí klienti nacházejí ve sféře Mělké Vody, vím, že jejich snům prostě není dáno, aby se splnily. Když však o svých tajných a největších touhách vyprávějí ponořeni do sféry Vnitřního Klidu, cítím jakési vnitřní šimrání a vím, že tyhle touhy budou naplněny. Vycítím rozdíl ve způsobu, kterým klienti na různých úrovních vědomí o svých snech hovoří. Mnohokrát jsem ten rozdíl ostatně pocítila sama u sebe.

Jednou jsem našla svůj starý deník, do kterého jsem si kdysi zapisovala svá tajná přání, své sny, některé z nich povrchní a pravděpodobné, jiné hluboké, ale vyhlížející úplně bláznivě. Když jsem to znovu pročítala, uvědomila jsem si, že žádné z těch mých «rozumných» přání se nevyplnilo, zatímco z nepravděpodobných seznamů «bláznivých snů» se mi splnilo téměř vše.

Uvedu příklad. Brzy potom, co jsem napsala první knihu, jsem pocítila naléhavé přání psát a publikovat články pro chytré, zvídavé čtenáře. Nevěděla jsem přitom naprosto nic o publicistice, o novinářské práci a způsobu publikování podobných materiálů. Byla tu jen ta touha, kterou jsem dokonce ani v žádných „novinářských“ termínech neformulovala.

A přesně v té době jedna redaktorka v New Yorku narazila na jakýsi můj rukopis a přesvědčila šéfredaktora, aby se mnou uzavřel smlouvu o pravidelném publikování v jejich listu. Takže teď tu píšu, zcela užaslá a naprosto přsvědčená o magickém vlivu kouzelného seznamu.

Předtím jsem prožila deset let v bezúspěšném úsilí o vydání knihy. Za tu dobu se veškeré moje „mělkovodní“ naděje rozplynuly beze stopy v dál a moje literární já se stalo součástí Vnitřního Klidu. A tehdy mi tu knihu vydali.

A jak to, že právě tehdy jedna neuvěřitelně zaměstnaná redaktorka narazila na mou práci, našla si čas ji pročíst a měla ještě k tomu dost trpělivosti, aby někoho dalšího přesvědčovala, ať mě angažuje? Nic z toho neměla, žádná výhoda jí z toho nekynula. Nemám sebemenší ponětí. Nechápu. Ale stalo se to.

Nicméně podobné věci se dějí docela často, stávají se mě i lidem kolem mě, když se ponoříme do Vnitřního Klidu. Proč se v něm vlastně člověk neocitne rovnou? Protože nám brání Kruh Ohně.

Kruh Ohně

Kruh Ohně je pro mě spalujícím pocitem ztráty závislosti na všem, co tolik milujeme na Mělké Vodě. Když ztrátu přijmeme, když se s ní smíříme, paradoxně k sobě přitahujeme získání vytouženého.

Jednoho dne lékaři sdělili mojí přítelkyni Heleně, že jí nezbývá více než rok života. Po prvotním šoku a odmítání, poté, co si prošla mořem žalu nad nenaplněnými životními sny, se dokázala dát do pořádku natolik, aby uspořádala vše, co jí zbývalo. Zařídila i budoucí život svých dětí bez její pečující lásky. Prostudovala všechny možné způsoby důstojného odchodu ze života. Zaplatila, co bylo třeba. Už ji nezajímaly záležitosti spojené s opravou domu, výměnou auta nebo úpravou zahrady. Pustila z hlavy hlouposti jako zimní boty a oblečení na večírek.

Pak se ukázalo, že se lékaři spletli. Nic jí nehrozilo. Helena žije dál, s tím rozdílem, že už nežije v Mělké Vodě. Podle jejích slov jí vypuštění materiálních zájmů a záležitostí s nimi spojených otevřelo úplně jiný svět. «Přiznám se, že mě to někdy skoro leká», řekla nám Helena, když jsme s kamarádkami seděly u kávy.

Získáme schopnost soustředit svůj zájem na to, co je skutečně důležité

«Ať pomyslím na cokoli, prakticky ihned se to naplní. Představovala jsem si třeba lepší zařízení kuchyně, dveře do domu, změny v práci, myslela jsem na nějaké novoty ve škole u dětí, cokoli – a ono se to vyplnilo. Fakticky vám řeknu, že mám pocit, že kdybych teď natáhla ruku a přála si třeba… jablko, hned se mi objeví na dlani ».

Při těch slovech před sebe pro ilustraci natáhla ruku. Jedna z kamarádek nato vytáhla z kabelky jablko a položila ho Heleně na dlaň. Všechny jsme se rozesmáli, i když pravda, s trochou nervozity. Byl to přinejmenším hodně zvláštní pocit.

Možná, že když se všechna naše povrchní mělkovodní přání spálí v Kruhu Ohně, zapisujeme do kouzelného seznamu teprve ta opravdová, hluboce vytoužená přání. Získáme schopnost soustředit svůj zájem na to, co je skutečně důležité

Říkala jsem, že nevím, jak to funguje. Říct vám mohu jedno: když se dokážete zříci povrchních, dočasných bláhovostí, když opustíte Mělkou Vodu a budete ve sféře Vnitřního Klidu snít o něčem opravdovém, hlubokém, co vašemu životu přinese smysl, pocítíte tutéž «magii» jako já.

=========
Deepak Chopra: Cvičení ke splnění přání
Formulace přání — metoda plnící vaše sny