Indická moudrost

india

Indie je zemí mnoha různorodých kultur a bohatých tradic. Je zemí Buddhovou a zemí Gándího. Zemí dávných moudrých učení a filosofických systémů. Seznamte se s některými moudrostmi tohoto často obdivovaného a nikdy až do konce pochopeného národa.

1. Veliká mysl posuzuje ideje. Prostřední hodnotí události. Malá se zabývá lidmi.

2. Buď pozorný k hostu, i kdyby to byl tvůj nepřítel. Strom neodepře svůj stín ani dřevorubci.

3. Nebylo, není a nebude člověka, který by si zasloužil jen samé odsouzení nebo samou chválu.

4. Dáš-li radu hlupákovi, leda se rozzlobí..

5. U toho, kdo žije pro druhé, bude i krátký život naplněný štěstím.

6. Bezútěšný se utěšuje minulostí, slaboduchý budoucností a moudrý přítomností.

7. Kdo je silný duchem, k tomu si štěstí samo najde cestu.

8. Dítě je hostem ve tvém domě. Nakrm je, pouč a propusť.

9. Nechlub se před cestou, chlub se při návratu.

10. Ženy jsou vzdělané od přírody, muži z knih.

11. Zvítězit sám nad sebou je nejlepší prostředek k dosažení neporazitelnosti.

12. Svět je plný radosti pro toho, kdo se na každého dívá bez předsudků a nepřátelství.

13. Jestliže se nebezpečí nelze vyhnout, jaký má smysl zbabělost, která tě tak jako tak neochrání?

14. Jsi-li moudrý, nebudeš se protivit boháčovi, vládci, dítěti, starci, asketovi, mudrcovi, ženě, hlupákovi a učiteli.

15. O sobě rozhoduj hlavou. V jednání s jinými užívej srdce.

16. Když září žena, září celý dům. Je-li zamračená, celý dům zahalí mraky.

17. Můžeš ulovit tygra v houštině, polapit ptáka na nebesích a rybu v hloubi vod, nestálé ženské srdce však nepolapíš.

18. Když jde o rady druhým, je každý snůškou moudrostí. Jde-li o to se radami řídit, stává se i z mudrce hlupák.


19. Neuvidíš stopu ptáka ve vzduchu ani ryby ve vodě. A taková je i cesta ctnostných.

20. Člověka krášlí moudrost, moudrost krášlí klid, klid krášlí odvaha a odvahu měkkost.

21. Moudrý si udělá vlastní úsudek, hlupák soudí podle toho, co se říká.

22. Křivdy zapisujte do písku, dobré skutky tesejte do mramoru.

23. To nejtěžší v cestě na vrchol žebříku je prodrat se zástupem dole.

24. Hlupák má stále napilno kvůli hloupostem; moudrý nechvátá, protože se pouští jen do velkých věcí.

25. Nejsme schopni změnit délku svého života, něco však můžeme udělat s jeho šířkou a hloubkou.

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

=========
27 životních pravidel od nepálských mudrců
25 Buddhových naučení