Existuje pouze jeden druh vztahu — váš vztah s vámi

Vztah člověku nejednou umožní, aby si osvojil mnohé životní lekce.

Vztahy zahrnují více než jenom lásku; zahrnují vzájemné stýkání, jdoucí ze samé hloubi srdce.

A v tom spočívá to kouzlo, protože jestliže jste schopni říci: «Líbí se mi, jak se vedle tebe cítím», pak tehdy a jenom tehdy dokážete s někým navázat doopravdy blízký vztah.

Zaměřte se po několik příštích měsíců na sledování proměn různých vztahů. Zjistíte, že ve vašem dosahu vzniká mnoho typů nejrůznějších vztahů. Uvidíte nové typy vztahu, s nimiž jste se nikdy dříve nesetkali. Nemějte žádné obavy, protože všechny jsou založeny na lásce. Uvítejte lásku a a pozorujte, jak se začnou rodit zázraky.

Důvěřujte si.

Najděte to, co nachází odezvu ve vašem srdci a najdete lásku.

Nesnažte se dosáhnout ideálního vzájemného porozumění a nepokládejte ho za základ úspěšnosti příštího vztahu.

Něčeho takového můžete dosáhnout leda tak na jediný den. Všechno směřuje k tomu, že si uvědomíte, co vám přidává a co vám naopak ubírá. Musíte prostě pochopit, že nějaký konkrétní vztah už vám přestal něco dávat.

Člověk nejednou využije vztahu, aby si lépe osvojil mnohé životní lekce. Nikdy si prosím nemyslete, že nějaký vztah byl pouhým neúspěšným pokusem, protože tak to není. Díky vám za to, že máte odvahu milovat.

EXISTUJE POUZE JEDEN DRUH VZTAHU. VÁŠ VZTAH K VÁM.

Prošli jste prvním rozměrem, potom druhým a přistáli ve třetím. A teď už jste minuli čtvrtý a vstoupili do pátého. Když jste prošli druhým rozměrem, rozdělili jste sami sebe na části, které jsou označovány jako pohlaví.

Zvolili jste mužské nebo ženské pohlaví pro každé ze ztělesnění s cílem aktivace určitých lekcí. A vtom jste pocítili svou neúplnost, jako byste přišli o svoji celistvost. Cítíte, že něco chybí k tomu, abyste se mohli cítit úplnými.

Vzájemné vztahy nahlížíte jako způsob překonání vlastní neúplnosti. Takový přístup, takový běh myšlenek však představuje nesprávné nasměrování energie. Je to pouhá iluze, protože člověk je schopen navázat nějaký vztah pouze tehdy, když získá vlastní celistvost. K podobnému závěru dospějete sami.

Existuje jenom jediný druh vztahu — váš vztah se sebou samým.

Největší problém spočívá v tom, že se zamilováváte do člověka, kterého jste si vymysleli, místo co byste ho milovali takového, jaký je.

Soustřeďte se prosím na to, jaký je právě teď. Pokud to dokážete, stane se zázrak.

Jestliže se na někoho díváte a vidíte na něm to, co vás sblížilo, jestliže nalézáte podporu a lásku a také – což je nejdůležitější ze všeho – pociťujete vášeň, můžete kouzlo zázraku donutit pracovat pro vás. Jestliže tomu tak není, jděte dál. Seberte odvahu nechat lásku být a zaměřte svou energii pouze na sebe, protože jenom tak můžete najít zdravý vztah.

Často navazujete vztah, o němž se domníváte, že vás činí celistvým.

V takovém případě vytváříte vztah závislosti, kdy dva lidé «podpírají» jeden druhého, aby vytvořili celistvou bytost.

Problém je však v tom, že dva lidé se nikdy nemohou rozvíjet se stejnou rychlostí.

V takovém vztahu když se jeden rozvíjí, druhý jde dolů.

Místo toho vám navrhujeme hledat někoho, kdo půjde vedle vás.

Tehdy se ani jeden z vás nebude o toho druhého opírat.

Jestliže dva lidé dokáží sdílet své životy a přitom individuálně růst, bude narůstat i kouzlo.

Možná vás to zklamalo a zkazilo vám to náladu. Říkáme vám ale, že zdravý vztah znamená srdeční spojení s jinou bytostí, která je od vás v takové vzdálenosti, abyste se mohli vzájemně podporovat.

A právě to je vzájemný vztah.

Je to veliké spojení dvou duší, které se navzájem podporují.

Něco takového je možné pouze v tom případě, že se ve vzájemném styku naplno otevíráte a učíte se poněkud odstrkovat vlastní rozum, abyste umožnili promluvit svému srdci.

Mluvte o své Pravdě, ať vychází přímo z vašeho srdce. Říkejte těm, kdo jsou kolem vás, o svých potřebách, protože si na téhle planetě zasloužíte štěstí. Ve chvíli, kdy získáte, co potřebujete, ve chvíli, kdy se vám dostane podpory, nastane šťastné období a vy budete mít co dát jiným.

A právě v tu chvíli přitáhnete do svého života vztah. Uvědomte si, že vztah se navazuje cestou stýkání se. Můžete cítit sexuální touhu nebo touhu sdílet s někým život, nicméně bez ohledu na to, co vás přitahuje, vztah je třeba budovat.

Učte se milovat toho, kdo před vámi stojí, nikoli ony hypoteticky existující možnosti.

Existuje pouze jediný druh vztahu… váš vztah k vám.

Najděte nejdřív soulad se sebou samým, potom se objeví každý vztah, který si budete přát. Vztah se podobá životní pojistce. Získáte ho pouze v tom případě, jestliže ho nepotřebujete.

=========
Uslyšet hlas svojí duše
12 tajemství zdravého sebevědomí