Efektivní způsoby odpuštění

zpusoby-odpusteni

Odpuštění je jedním z nejdůležitějších kroků na cestě ke zdraví a úspěchu. Je to sladké vysvobození duše ze zajetí křivd a bolestí. Očištění od negativních pocitů. Odpuštění je silou schopnou tvořit zázraky, uzdravovat z nemocí a naplnit život krásou a štěstím.

Proč je tak důležité odpouštět?

Když v sobě člověk nosí pocit křivdy, jeho energie se snižuje. Místo aby svých zdrojů využíval k prospěchu svému či jiných, buď sám se sebou nebo s jinými bojuje. Člověk může své křivdy potlačovat, zahánět je někam do hloubi vlastního nitra, nebo jimi naopak zaplavovat svět kolem sebe. Jedno i druhé hrozí ničivými následky. Jakékoli nezvládnuté emoce těžce poškozují jak lidskou psychiku, tak lidské tělo.

Potlačované pocity křivdy vedou k nejrůznějším onemocněním včetně onkologických. Člověk je nespokojen sám se sebou i se životem. Pocit křivdy vede k depresivním stavům, brání úspěšnosti. Tento seznam bychom mohli prodlužovat donekonečna. Raději však věnujme pozornost nikoli negativním důsledkům neschopnosti odpouštět, ale naopak tomu, jak odpouštět a jaký užitek nám z toho kyne.

Abychom někomu jinému nebo sobě samému odpustili, musíme především chtít. Upřímně chtít, aby naše přání tryskalo z duše.

Je třeba si uvědomit, že přišel čas odpustit, čas zbavit se svého těžkého nákladu, svalit ho ze srdce a jít dál, naproti štěstí a úspěchu.

Člověk se musí zbavit myšlení oběti, musí si uvědomit, že ty, kdo mu ubližují, sám přímo přitahuje. Jak? Vlastními myšlenkami a působením Zákona přitažlivosti. To, co je uvnitř, je i zvenčí. Jakákoli bolest, jakákoli těžká situace je poučením, které učí bezpodmínečné lásce a odpuštění.

Způsoby odpuštění:

1. Meditace odpuštění

První, co musíte udělat, je napsat na papír jména lidí, kteří vám kdy ublížili. Zapište mezi ně i svoje jméno. Dále už budete pracovat s tímto seznamem, přičemž v první řadě věnujte pozornost těm, kdo vám ublížili nejvíc.

Mnohokrát opakovaně proneste tyto věty:

S vděčností a láskou ti odpouštím (jméno) a přijímám tě úplně a bez výhrad. Prosím tě o prominutí, že jsem ti způsobil/a bolest svými myšlenkami nebo jednáním. (Jméno) mi odpouští mé negativní emoce, myšlenky a jednání vůči němu/ní.

Takovou meditaci můžete provést kdykoli, ať už čekáte ve frontě, jdete po ulici nebo si češete vlasy před zrcadlem. Můžete ji uskutečnit i před spaním, kdy se pohodlně uložíte a důkladně uvolníte. Hlavní je opakovat ji pravidelně, věnovat ji každému z těch, kdo vám ukřivdili, dokud v hrudi nepocítíte lehkost a uvolnění.

2. Vizualizace odpuštění

Uvolněte a zklidněte své myšlení. Představte si, že se na vás přímo z kosmu snáší zlatavé světlo. Je nádherné. Třpytí se a září a vy se těšíte z jeho nádhery. Tato zlatavá božská energie vydechuje nenapodobitelnou svěží vůni. Stojíte v paprscích zlatavého záření a necháváte ho naplnit své tělo zdravím a energií, teplem a světlem.

Teď přistupte k odpuštění. Přivolejte si ty osoby, které vám způsobily bolest. Ne však více než tři při jedné meditaci.

Nejprve pracujte s tím, kdo vám nejvíc ubližoval. Představte si ho jako malé, tří až pětileté dítě. Udělalo mnoho chyb a samo se za to stydí. Je mu to líto. Zasypte ho růžovými lístky a řekněte mu: „Odpouštím ti a propouštím tě za štěstím. Jdi s bohem!“

Až vyslovíte poslední větu odpuštění, představte si, že paprsky zlatavého světla zesilují, doslova jako byste stáli pod zlatým vodopádem. Zbavujete se potlačených emocí, zlatavá energie odnáší vaše křivdy i bolest. Cítíte lehkost. Je vám dobře.

3. Odpuštění ve třech dopisech

Člověku, který vám ukřivdil, napište tři dopisy.

1. V prvním dopise vyjádřete na papíře veškerou bolest, všechny negativní emoce a pocity. Pokud vám přitom bude do pláče, pláč nijak nepotlačujte. Bude-li se vám chtít křičet, křičte. Dejte průchod všemu, co se ve vašem srdci nahromadilo.

2. Druhý dopis by už měl obsahovat méně negativních emocí. Ještě pociťujete křivdu, v hloubi duše však také cítíte porozumění a soucit.

3. Ve třetím dopise ODPUSŤTE tomu, kdo vám ukřivdil. Z pozice oběti přejděte do postoje člověka zodpovědného za svůj život a každou situaci v něm. Poděkujte tomu, kdo vám ublížil a s láskou ho propusťte.

Nakonec všechny tři dopisy spalte. A své srdce otevřete ničím neomezenému proudu lásky a nekonečného štěstí.

4. Odpuštění v tvorbě

Také cestou tvůrčího procesu je možné zbavit se skličujících emocí. Pokud je vám bližší kreslení obrázků, než psaní dopisů, zvolte tento způsob. Barvami nebo barevnými tužkami znázorněte na papíře všechny své křivdy. Kreslete, co vás napadne. Své výtvory nijak nehodnoťte. Pamatujte, že je nevytváříte kvůli kráse umělecké, ale abyste dosáhli krásy očištění.

Nakreslete, stejně jako při předchozím způsobu, tři obrázky. V tom prvním vyjádřete všechnu svou bolest a hněv, druhý bude obsahovat o něco méně hněvu a více porozumění. Třetí obrázek vyjádří vaše ODPUŠTĚNÍ a přijetí.

Nezapomeňte, že když člověk odpouští, uvolňuje místo pro tvůrčí myšlenky naplněné láskou. Jeho energie mnohonásobně vzrůstá a otevírají se mu udivující možnosti splnění přání a dosažení úspěchu ve všech životních oblastech.

T.Tkačevá

=========
Léčivá pohádka o křivdě a odpuštění
Jak vydržet úder: metody psychologické obrany