Dadi Janki: Užívejte tři léky – trpělivost, lásku a klid

Znám jen jeden jediný způsob, jak jiným lidem pomoci, aby byli lepší: my sami musíme pevně věřit, že jsou to dobří lidé.

Brahma Kumaris, světová duchovní organizace, jejíž centrum je v Mt. Abu v Indii, byla založena v roce 1937 Dada Lehkrajem, známým dnes jako Brahma Baba. Ve svých šedesáti letech tento zámožný klenotník opustil svůj dosavadní život. Své jmění převedl do fondu, jehož správu svěřil osmi ženám. Vedl ho přitom instinkt, cit a víra, že právě typicky ženské vlastnosti, jakými jsou trpělivost, laskavost, obětavost a láska, mohou změnit svět a posunout ho k lepší budoucnosti. Jeho vizí byl svět naplněný harmonickými vztahy, duchovním růstem a humanitou. Jednou z členek administrativního vedení Brahma Kumaris je od svých jedenadvaceti let také Dadi Janki. I když letos dosáhla úctyhodných sto dvou let, je stále aktivní.

Dadi Janki je vizionářkou, jejíž jedinečnost spočívá v neotřesitelném optimismu a v srdci naplněném soucitem. Její duše odmítá nastolování omezení a bariér pokud jde o vymezení toho, co je dosažitelné. Stala se proto pro mnoho lidí inspirací ve snaze dělat z nemožného možné. Jako duchovní učitelka je Dadi Janki první, kdo spojil vjedno emocionální zdraví, duchovní a sociální rozvoj a vzdělání.

Dadi je nezlomně přesvědčená, že člověk naprosto nezbytně musí pevně věřit, že lidé jsou dobří:

«Znám jen jeden jediný způsob, jak jiným lidem pomoci, aby byli lepší: my sami musíme pevně věřit, že jsou to dobří lidé. »

Jestliže člověk něco špatného nenávidí, vyčerpává svou nenávistí vlastní sílu, slábne, přičemž ta špatná věc zůstává stejně špatnou, jak špatnou byla předtím.

Mám-li tedy ve zvyku všímat si nedostatků jiných, pak tento zvyk postupně poškodí a rozloží mé vlastní přednosti a přestanu vůbec vnímat cokoli.

Když mě něco udeří do očí, bolí to.

Položte si otázku: proč mě občas něco udeří do očí?

Jestliže je můj vnitřní vztah k jiným lidem čistý, bude jim můj pohled vždycky přinášet štěstí.

Nadutý člověk s sebou vždycky přináší velký smutek. Jestliže je někdo navyklý vnímat jen nedostatky jiných, nikdy se nedokáže zbavit své pýchy. Jestliže se však někdo sám snaží změnit, nikdy nebude obracet pozornost na nedostatky jiných lidí. Na jejich chyby velice rychle jednoduše zapomene.

Každý náš skutek zanechává v duši svou stopu a podílí se na utváření našeho charakteru i našeho osudu.

Když tento princip pochopíte, budete s daleko větší pečlivostí dbát na to, aby vaše jednání bylo vedeno pouze dobrem. Aby se stopy vtištěné ve vaší duši nestaly zátěží celého vašeho života.

Stále užívejte trojí lék – trpělivost, lásku a klid. Kdo cítí věčný nepokoj a ustavičně spěchá, nikdy nic nestihne, nic nezíská, nic nedožene, jenom zahořkne a tím spaluje své vlastní srdce. Žijte a řiďte se raději trpělivostí, klidem a láskou a snažte se odstraňovat smutek jiných lidí.

=========
Než se zamilujete, mějte rádi sami sebe
17 pocitů, které si klidně můžete ušetřit