Cizí oděv

odev

Omar Chajjám (1048-1131) byl perský filosof, matematik, astronom a astrolog. Proslul rovněž jako básník. Velmi přispěl k prohloubení znalostí algebry a je autorem nejpřesnějšího z existujících solárních kalendářů. Ve své době byl symbolem moudrosti a všestranné vzdělanosti.

Jistý člověk začal veřejně urážet Omara Chajjáma:

„Jsi bezbožník! Opilec! Hotový zloděj!“

Chajjám se v odpověď pouze usmál.

Celé to pozoroval mladý švihák, oblečený podle poslední módy do hedvábných šarovarů. Udiveně se Chajjáma zeptal:

„Jak můžeš strpět podobné urážky? Cožpak se tě to nedotýká?“

Chajjám se znovu usmál a odpověděl:

„Pojď se mnou.“

Švihák tedy šel s ním. Chajjám ho zavedl do jakési uprášené komory. Rozsvítil louč a začal se prohrabávat v jedné truhle, z níž nakonec vytáhl jakýsi úplně rozedraný, děravý chalát. Hodil ho mládenci se slovy:

„Zkus si ho, bude ti akorát.“

Švihák si chalát prohlédl a rozzlobil se:

„Proč mi dáváš tyhle špinavé utahané hadry? Myslím, že jsem víc než slušně oblečen. Nejspíš ses zbláznil!“

„Vidíš“, řekl mu Chajjám, „nechce se ti zkoušet takové cáry. Stejně tak já se nezabývám těmi špinavými slovy, která po mě házel tamten člověk.“

Cítit se dotčen urážkami znamená zkoušet si hadry, které vám někdo hodí.

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

=========
Proč lidé na dobro odpovídají zlem?
Malý příběh k velkému zamyšlení