Nežádej lásku, dávej ji

Učitel se dozvěděl, že jeden z jeho žáků vytrvale usiluje o čísi lásku. — Nežádej lásku. Touto cestou ji...