12 dobrých rozhodnutí, která bychom měli přijímat každý rok

Nový rok. Docela nedávno jsme měli další příležitost uspořádat si konečně všechny své záležitosti jak náleží. Nebo jste se až do dneška nerozhodli pokud jde o vaše cíle a rozhodnutí? Možná by vám přišlo vhod pár moudrých slov…? Jestliže se odhodláte dočíst až do konce, dostane se vám jich o hodně víc, protože tento článek vám nabízí dvanáct dobrých rozhodnutí, která byste měli do tohoto roku přijmout a konec konců se jich držet po celý život.

1. Začněte

Zapamatovat byste si měli jedno – pocit, který člověk zakouší, když dělá první krok, ať už je to krok jakýkoli, je v každém případě o mnoho lepší než ten, který zakouší, když sedí na místě a nedělá nic. Tak tedy vstaňte a něco udělejte. Alespoň něco. Udělejte v tomto ještě zcela čerstvém roce první krok. Malý, nesmělý krok kupředu.

Ten největší zázrak úspěchu nespočívá v tom, že jste ho dosáhli, ale v tom, že jste měli odvahu vůbec začít.

2. Veškeré své úsilí zaměřte na to nejdůležitější

Nebuďte zaneprázdnění, buďte produktivní. Nehlídejte si čas, hlídejte si své úspěchy. To, co je pro vás nejdůležitější, musí mít prioritu. Tomu se musíte věnovat na prvním místě.

Nečekejte, že cíle dosáhnete snadno. Ke každému cíli, který za něco stojí a má skutečný smysl, vede trnitá cesta. Kdyby taková nebyla, dosáhli byste hravě všeho, co jste si přáli a spolu s vámi také všichni ostatní. Jenomže právě to, že dosáhnout cíle je tak těžké, mu přidává na ceně a významu. Na žádné místo, které stojí za to, aby člověk usiloval se tam dostat, nevede krátká cesta.

3. Nesejděte ze své cesty

Úspěšný život je takový, který člověk prožil s plným vědomím toho, co dělá, a jímž kráčel po své vlastní cestě, aniž by se honil se za cizími sny.

Jednejte tak, jak je to nejlepší právě pro vás. Nikdo jiný za vás nemůže prožít váš vlastní život. Jděte stále kupředu a nevěnujte pozornost negativitě, kterou nás tak štědře a rádi občas zaplavují ostatní. Jednejte, jak je třeba. Žijte takový život, na který budete moci být hrdí. Pokud snad přijde den, kdy si uvědomíte, že věci nejsou tak, jak být mají, seberte odvahu začít všechno znovu od začátku a vrátit se na správnou cestu.

4. Věřte si

Buďte si jisti, že už dnes máte všechno k tomu, abyste se mohli stát tou nejlepší verzí sebe sama.

Věřte v to, že to dokážete. Věřte, že dokážete pracovat mnohem víc a intenzivněji a dostat se mnohem dál, než kdykoli dříve. Věřte, že jste dostatečně mladí, dost dospělí, rozumní a silní, abyste dosáhli cílů, které jste si vytýčili. Nepřipusťte, aby vám nějaká umělá omezení zabránila překonat sebe sama. Tím spíš pak nepřipusťte, aby vás vykolejil někdo, kdo nejde životem spolu s vámi.

5. Soustřeďte se na řešení

Lepším se život může stát jenom tehdy, když se ho rozhodnete takovým udělat. Negativně založení lidé si ustavičně jenom stěžují, jak je jejich život těžký. Lidé pozitivní ho mlčky a vytrvale mění v život lepší.

Samozřejmě, že život vždycky bude plný problémů a zkoušek, ale místo co byste jim dovolili stát se překážkami na zvolené cestě, snažte se je změnit v to, čím ve skutečnosti také jsou – v neocenitelné možnosti. Lidé, kteří mají dost odvahy, rozhodnosti a sebekázně, aby tak postupovali, zlepšují nejenom svůj vlastní život, ale také životy všech kolem sebe. Buďte jedním z takových lidí. Nezaměřujte se na problémy, ale na jejich řešení. Snažte se třeba i po malých krůčcích posunovat stále dopředu.

6. Přijměte to, co není ve vašich silách změnit

To, čemu budete klást odpor, se vás nikdy nepustí. Když člověk něčemu klade odpor, jenom to posiluje. Odpor, který klade, přidává novou energii a přiživuje sílu, jíž se protiví. Jestliže se pokouší něčeho zbavit pomocí negativní energie, je to totéž, jakoby se snažil si to udržet. Naopak, dokáže-li být otevřen i tomu, co není v jeho silách změnit, neklást tomu odpor a přijmout to, nechává to zároveň odplout jako něco, co pro něj nepředstavuje žádný růstový potenciál.

Naučte se věci brát takové, jaké jsou. Buďte pozitivní a pracovití a zbavte se touhy kontrolovat absolutně všechno až do těch nejmenších maličkostí. Odměnou vám bude klid a pokoj. Ať má pro vás přítomnost připraveno cokoli, přijměte to, jako byste si to sami vybrali“ řekl Eckhart Tolle

7. Minulost nechte tam, kde je její místo

Nezakopávejte stále o něco, co už jste dávno měli mít za zády. Neomlouvejte minulostí svůj lhostejný vztah k přítomnosti. Rány minulosti se nikdy nemohou zhojit, jestliže je znovu a znovu jitříte. Kdo nepochopí svou minulost a nevyrovná se s ní, nemůže být nikdy šťastný.

Přijmout, co se stalo, je hořká pilulka, kterou musíte polknout, mají-li včerejší žaly pominout. To je volba, pro kterou se musíte rozhodnout. Musíte vědět, že minulost určuje vaši budoucnost… avšak pouze v tom případě, že jí to dovolíte udělat. Jistě, člověk může žít minulostí. Ale také nemusí. Všechno, co se doposud ve vašem životě událo, veškeré zážitky, každé slovo i každá vzpomínka ovlivňuje do značné míry vaši budoucnost. Jsou však okamžiky, kdy je nutné konečně zapomenout a pohnout se dál.

8. Práci střídejte s odpočinkem

Občas je skutečně lepší nechat všechno být a důkladně si odpočinout, abychom potom svou práci mohli vidět novýma očima, čerstvým, odpočinutým pohledem. Když člověk ze sebe vydává takříkajíc poslední kapku, jen aby kupříkladu před termínem odevzdal nějakou práci, dopustí se s velikou pravděpodobností daleko většího počtu chyb, což samozřejmě poškodí celkový výsledek. Přepracování a opravy vám pak mohou způsobit víc škody nežli užitku.

«Umění odpočívat je součástí umění pracovat», prohlásil americký spisovatel John Steinbeck. Odpočinkem kompenzujeme důsledky pracovního vytížení. Stejně jako by měl člověk už od mládí posilovat své tělo cvičením, pohybem a sportem, neměl by opomíjet ani mentální stránku. Hovoříme-li o odpočinku, nemáme na mysli pouhé nicnedělání, ale především kvalitní spánek a mentální relaxaci. Pobyt v přírodě, meditace, poslech hudby, to všechno jsou cesty, které nás odvádějí od každodenního stresu a zklidňují psychiku. Nezapomínejte na odpočinek.

9. Dávejte dobrý příklad

Už Démokritos prohlásil: «Řeč je stínem činu». Důležité není to, co říkáte. Důležité je, jak každý den žijete. Určitě ve vašem životě existují lidé, pro které jste příklad hodný následování. Takoví lidé vás po celý čas pozorně sledují. Jsou doslova jako houby nasávající veškeré vaše činy a emoce a pokoušející se je napodobit. Právě proto jsou vaše slova daleko méně důležitá než činy. Mějte na paměti, že svým každodenním jednáním, každým skutkem, neměníte pouze svůj život, ale i životy řady dalších lidí.

Vaše činy by tedy měly promlouvat za vás.


10. Buďte upřímní a laskaví k lidem okolo

Laskavost ve slovech vytváří bezpečí. Laskavost v myšlenkách vytváří pozitivitu. Laskavost ve spojení s nezištností tvoří lásku.

Laskavost nám poskytuje schopnost podstatně ovlivnit život každého člověka, s nímž máme co do činění – a to i svůj vlastní. Ve chvíli, kdy pomůžete nesejít ze správné cesty někomu, kdo se cítí osamělý a ztracený, kdy utěšujete někoho zlomeného smutkem a žalem, kdy obejmete někoho, kdo ztratil veškerou naději, v tutéž chvíli nejen pomáháte zacelit rány dotyčného, ale dodáváte sílu i sami sobě. Laskavost spojená s trpělivostí a tolerancí vybavuje člověka přátelským vztahem k lidem a pomáhá mu nepropadat snadno hněvu. Získává mu důvěru a přátelství.

11. Dávejte znát svou náklonnost a lásku

Člověk nemusí být dokonalý, aby byl dobrým přítelem nebo milujícím partnerem. Osobní vztahy však představují velmi vážnou zodpovědnost. Mohou trvat i po celý život, avšak pouze v takovém případě, kdy si to přejí všechny zúčastněné strany, kdy jsou ochotny za ně bojovat a usilovně pracovat na jejich uchování. Vyjádření lásky naprosto nemusí být nějak neobyčejné nebo extravagantní, musí však být upřímné. Přičemž upřímnost se nejčastěji neukrývá ve slovech, ale v činech. «Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal», řekla liška malému princi.

12. Pomozte změnit alespoň jeden život

Není důležité, jak závažné a nepřekonatelné vám připadají životní zkoušky a problémy a jak nevýznamní a malí si připadáte vy sami na jejich pozadí. Vědět musíte jedno. Dokážete tento svět změnit. Svět nemění pouze velké činy, ale také drobnosti. Maličké skutky, které pustíte do světa a ony inspirují někoho dalšího. Laskavost, kterou někomu prokážete, se změní v řetěz laskavostí, kterou si budou prokazovat další a další lidé.

Všude kolem nás jsou lidé, kteří potřebují pomoc. Jsme ochotni je vidět? Přemýšlíme nad nimi? Pomáháme jim? Jak se chováme ke starým lidem? Jsme obklopeni životním prostředím, jehož stav často i sami kritizujeme. Co děláme, aby byl lepší? Jak zacházíme se zvířaty? Podobných otázek jsou stovky. Klaďte si je, hledejte odpovědi a najděte něco, co můžete udělat.

To, co uděláte, má velikou důležitost, ať se vám to zdá sebemíň významné. K většině pozitivních změn dochází v lidském životě tehdy, když se najde alespoň jeden další člověk, který v ně věří, podporuje je a dbá o ně.

=========
5 nápadů ke zlepšení života
3 důležitá pravidla, která vás nikdo nenaučil