11 poznávacích znamení lidí se skrytou depresí

Deprese může často probíhat nepozorována, skrytě. Lidé postižení skrytou depresí bojují se svými vnitřními démony a snaží se je nikomu neukazovat. Často se prostě bojí ukázat slabost a přiznat, že potřebují pomoc. Svět na ně působí o to hrozivěji, že mají pocit, že jsou zbaveni porozumění všech kolem sebe. Spousta lidí má za to, že s duševními propady se nikdo nemusí skrývat a ukázat je že je stejně snadné, jako chlubit se jizvami utrženými v boji. To je však velký omyl.

Nést a odhalit duševní rány bývá občas daleko těžší…

1. Jak se chovají lidé se skrytou depresí?

Obvykle se v rámci popírání svého stavu snaží vypadat, jako by s nimi všechno bylo v pořádku a nejen to – aby kompenzovali útlum, únavu, pokles aktivity, celkovou duševní zpomalenost, pocity nesmyslnosti a pustoty, doslova vší silou vyzařují štěstí a dobrou náladu. Nutí se do úsměvu a předvádějí veselý obličej.

Pokud se domníváte, že lidé s depresí jsou vždycky zamlklí a podmračení, mýlíte se. Deprese není žádná špatná nálada. Kdo žije ustavičně deptán depresí, dokáže se naučit ovládat své vnější emoce a dokonce může působit jako jeden z těch příslovečně «šťastných» lidí ve vašem okolí.

2. Stále užívají nějaké léky…?

Existují zcela seriózní metody léčení deprese, farmaceutické preparáty i terapeutická sezení.

Kromě léků však také existují každodenní návyky, životní styl. Například určitá hudba, cvičení, procházky, zkrátka všechno, co postiženým lidem pomáhá dostat se z černé depresivní díry. Skrytá deprese je však něco doopravdy příšerného, protože dotyčný se rozhodne, že se s ní musí prát sám.

3. Mívají velké problémy s každým rozchodem

Pokud jste někdy zažívali depresi, umíte si moc dobře představit, jak těžké břímě to je nejenom pro postiženého, ale také pro jeho blízké. Vědecké poznatky ukazují, že trápení partnerů je téměř stejné jako utrpení depresí postiženého člověka, zvláště jde-li o depresi chronickou. Nijak výjimečné nejsou případy, kdy blízký a důvěrný, pravého stavu věcí znalý člověk zkrátka zmizí. Odejde. V této neobyčejně složité životní situaci je těžké někoho obviňovat, že nevydržel. Pro člověka v depresi se však rozchod může změnit v trvalý trýznivý pocit zavrženosti a totální osamělosti.

Proto se stává, že lidé se skrytou depresí ji tají i před svými nejbližšími. Nic snad není horší než vědomí, že temná stránka vaší duše je tak hrozná, že ani ten nejbližší nemá sílu se na ni dívat.

4. Dokážou si vymýšlet zdařilé krycí příběhy.

Maskovat a omluvit dokážou cokoli, od řezanců na zápěstí po odmítání oběda. Lidé, kteří musejí žít s různými formami deprese, zakoušejí mnohé těžkosti, které čas od času výrazně ovlivňují normální běh jejich života. Pak si vymýšlejí všechny možné výmluvy, které mají překrýt důsledky jejich duševní nemoci. Nechtějí sami sobě přiznat, že jsou na samé hranici sil. Svůj stav dovedou maskovat velmi věrohodně.

5. Mohou mít zvláštní stravovací návyky, trpět náhlou únavou a poklesem libida

Mohou to být příznaky působící na první pohled nenápadně.

I když se někdo snaží skrýt svou depresi, může přesto vykazovat některé její lehké příznaky. Příliš dlouhý nebo naopak nedostatečný spánek je jednou z evidentních známek deprese. Totéž platí o jídle. Pokud váš blízký jí příliš mnoho nebo příliš málo, je to varovné znamení, že něco není v pořádku. Spánek a výživa jsou hlavními prvky projevů lidského zdraví. Člověk je dokáže ovládat. Deprese však vytváří takové podmínky, že toho nemusí být schopen. Spánek je jedinou možností jak se odpojit od vědomí, jak se zbavit věčné tíhy. Nebo naopak může být nedosažitelným únikem, který nám nedopřejí nutkavé myšlenky. Opět totéž platí i u jídla.

Častá je rovněž ztráta libida, sexuální dysfunkce a s nimi související nezájem o sex, únava, která depresivní osobu přepadá náhle třeba už hodinu poté, co právě vstala z postele.

6. Mají obvykle mnohem přísnější názor na všechno, co konzumují

Člověk čelící depresi ví velmi dobře, co a jak ovlivňuje jeho stav, jeho momentální náladu.

Ví, že alkohol je depresant a pokud vypije příliš, nedokáže se se svým depresivním stavem vypořádat natolik, aby ho maskoval. Je si vědom, že cukr i káva mu náladu zvedají téměř stejně tak jako antidepresiva a ví, co s čím nesmí míchat. Podobné látky mají na člověka s depresí účinek daleko silnější, než na běžnou populaci. Toho si je postižený velmi dobře vědom a snaží se kontrolovat.

7. Mají velmi přesné, avšak jen těžko srozumitelné představy o životě i smrti

Ne každý člověk s depresí mívá sebevražedné myšlenky. Deprese ho však často přivádí k úvahám o smyslu života, o jeho naplněnosti a směřování. Zimničně hledá odpovědi na všechny závažné životní otázky a se stále větší naléhavostí si uvědomuje, že všechno nevyhnutelně směřuje ke smrti. Časté pohroužení do tak tíživých úvah může vést k tomu, že se z nich jednou už nedokáže vynořit.

8. Často jsou to talentovaní, expresivní lidé

Mnozí z nejlepších obdivovaných umělců tímto moderním morem se štítkem „duševní onemocnění“ strádá. Hloubka všech emocí, které kvůli tomu prožívají, nejčastěji nachází výraz v tvůrčím procesu. Dokážou v něm propojit nejhorší a nejlepší části své duše a ukázat krásu života prostřednictvím emocí, kterými procházejí.

9. Často hledají nějaký smysl

Každý by rád měl nějaký životní cíl. Chceme si být jisti, že všechno, co děláme, něčemu slouží. Pokud možno něčemu dobrému, užitečnému. Chceme si být jisti, že jdeme správným směrem.

Také lidé se skrytou depresí si tohle všechno přejí, avšak s ještě větší touhou a daleko větším zoufalstvím. Pocity strachu a vyšinutosti všeho, co se kolem děje, nejsou pro ty, jejichž mysl je deptána depresí, ničím novým. Velmi často tito lidé touží svou vnitřní křehkost a zranitelnost nějak kompenzovat. Proto mohou dost často i nečekaně měnit směr své životní cesty a zároveň být nesmírně zaujati hledáním skutečného, opravdového lidského štěstí.

10. Někdy svou bolest ukážou a zlehka naznačí, že by potřebovali pomoc

I člověk, který si na svoji depresi „zvykl“, který se s tímto břemenem naučil žít, může někdy potřebovat pomoc. Není však snadné postřehnout u někoho, kdo se vždy tváří jako věčně dobře naložený vyrovnaný typ, volání o pomoc. Někdy je pro něj samota přímo nebezpečná, ačkoli tvrdí opak. Jestliže se náhle dokáže otevřít a svěřit se vám s tím, čím prochází a co se s ním děje, pak vězte, že je to extrémně důležitá situace. Právě takovéto okamžiky mohou vytvořit pevný a spolehlivý most vašeho vztahu, neboť není v lidských silách ustavičně se trýznit a trápit předstíráním falešných citů před nejlepším přítelem nebo milovanou osobou.

11. Touží po lásce a podpoře stejně jako jiní lidé

Nepředvádět světu své duševní démony neznamená jednat nečestně.

Lidé žijí se skrytou depresí proto, aby získali obranu. Obranu pro svoje srdce, stejně jako pro srdce těch, kteří jsou jim nablízku.

Žijeme ve světě, který nás nutí ukrývat vše, co na pohled není pěkné a působí odpudivě. Nejsme však povinni to dělat.

To nejlepší, co můžete pro lidi s depresí udělat je pochopit, že potřebují lásku a podporu, jako kterýkoli jiný člověk na světě. Nikdy se neodvracejte od člověka, který bojuje sám se sebou. A pokud se vám svěří, snažte se o jediné: přimět ho vyhledat odbornou pomoc. Jiná cesta z temné pasti depresí neexistuje.

=========
Žádné smlouvy s ďáblem. 16 důležitých věcí, kterým mě naučila klinická deprese.
Úžasná rada Stephena Hawkinga těm, kdo trpí depresemi