Začněte si uvědomovat lásku

uvedomovat-lasku

Když chceme své tělo udržet ve formě, chodíme do fitness centra. Energie lásky však také vyžaduje trénink. Začněte si lásku uvědomovat stále silněji. Vaše srdce je v hlubokém spánku, je třeba ho probudit. Až se probudí, budete neuvěřitelně šťastni. Štěstí, to je práce lásky; nic jiného než láska vás šťastnými neudělá.

Srdce skoro každého člověka tvrdě spí. Lásce nás nikdy nikdo neučil. Učili nás nenávisti, učili nás bojovat. Naučili vás, že celý svět je váš nepřítel a že každý je hotov jít vám po krku. Někdy doslova, někdy přeneseně, ale v tom spočívá to podstrkování: jste ve velmi nepřátelském světě a chcete-li přežít, musíte bojovat, bojovat jakýmikoli, čestnými i nečestnými způsoby. Nebojujte a prohrajete; nejlepší způsob obrany je útok. V tom je skryto ono podněcování rozumu. Přirozeně v důsledku toho láska z našeho bytí jaksi vypadla.

Srdce bije dál, pracuje jako mechanismus, ale není už duchovním hybatelem. Přitom právě to je jeho pravé určení. Nebýt jen fyzikálním mechanismem, ale duchovním hybatelem. Proto když vám v žilách tepe láska, začínáte teprve doopravdy žít. Teprve tehdy jste zcela živí. Uvědomte si to co nejsilněji. Čím více si toho budete vědomi, tím více lásky pocítíte.

Když držíte toho druhého za ruku, buďte doopravdy vzhůru. Sledujte, zda vaše ruka vyzařuje teplo nebo ne. Jinak byste se drželi za ruce a bez tepla, bez přenosu energie, bez ničeho. Lidé se mohou držet za ruce, a ty mohou být studené, jako zamrzlé. Bez vibrací a pulsování, bez energie, která by proudila k tomu druhému. Pak to ale k ničemu není, je to jen prázdné, neplodné gesto.

Proto když se vezmete za ruce, sledujte, zda hluboko ve vás proudí energie a směrujte ji k tomu druhému. Posílejte ji správným směrem. Nejprve to bude spíš cvičení představivosti, ale energie následuje pozornost. Pozornost vytváří kořeny… vede energii. Proto držte ruku toho druhého vědomě a představujte si, jak v ní proudí energie, jak vaše ruka je stále teplejší a přívětivější. Zpozorujete neuvěřitelnou proměnu.

Když na někoho hledíte, dívejte se očima lásky, protože jinak se fyzické oči mění ve dva kameny. Jsou chladné a není v nich žádná srdečnost. Když se díváte na lidi, vyzařujte očima lásku. Když kráčíte, jděte obklopeni zářením lásky.

Zpočátku to vše bude jen představa, ale už za měsíc zjistíte, že se představa změnila ve skutečnost. I jiní si všimnou, jak milým člověkem jste se stali… že když jsou vedle vás, cítí se skvěle, je jim prostě krásně. Právě toto musí být předmětem vašeho vědomého úsilí. Začít si být více vědomi lásky a co nejvíc jí vyzařovat.

Osho

=========
Tři kouzelné způsoby přilákání zázraků, úspěchu a lásky
Hlavní překážka na cestě ke štěstí