Psychická únava aneb lidé, kteří nás vyčerpávají

Snažte se obklopovat lidmi, kteří ve vás probouzejí nadšení a inspiraci. A pokud už se musíte stýkat s někým, kdo vás vyčerpává, najděte si způsob, jak po takovéto komunikaci doplnit síly.

Lidská mysl nasává každodenní vzájemnou mezilidskou komunikaci doslova jako houba. Jsou lidé, s nimiž je rozmluva zdrojem pozitivity, podpory, energie a inspirace. Jsou však i takoví, kteří nám téměř nepozorovatelně škodí. Styk s nimi nás vysiluje a způsobuje únavu. Je to únava, která nemá nic společného s únavou po fyzické zátěži, nepodobá se únavě po přenášení břemen nebo uběhnutí maratónu. Mluvíme tu o únavě psychické.

Proč nám styk s některými lidmi dává křídla, zatímco s jinými nás unavuje.

Díky neurologii a psychologii víme, že mozek extrovertů a introvertů pracuje různým způsobem. Například introvertův mozek potřebuje chvíle samoty, aby si „dobil baterie“.

Jestliže jsou takoví lidé dlouhodobě nuceni komunikovat nebo se v jejich blízkosti vyskytuje někdo velmi hovorný, zvídavý, kritický nebo vznětlivý, nevyhnutelně je to přivádí do stavu značného duševního přetížení. Každý má svůj vlastní práh citlivosti.

Dříve nebo později každý v životě projde zkušeností potvrzující tento závěr:

 • Existují lidé vládnoucí osobitým kouzlem a vyzařující jakési světlo, kteří nám život zlepšují.
 • Krom toho existují i tací, kteří v každém řešení vidí nějaký problém. Kteří rozpoutají bouři i během toho nejslunečnějšího dne.

Nabízíme vám zamyšlení na toto téma. Konec konců, podobné věci se stávají a podobní lidé se vyskytují v životě každého z nás.

Lidé, kteří nás naplňují nadšením a inspirací.

Mezi přáteli nebo členy rodiny snad každého člověka se vždycky někdo takový najde. Jsou to lidé, které skutečně milujeme, protože jsou to učiněné poklady. Dodávají nám sílu, která nás nabíjí každý den.

Jsou skutečnými oporami našeho života. Nalézáme u nich zázemí a dokážeme se díky nim vyhnout mnoha věcem, které nás zneklidňují nebo v nás probouzejí pochyby.

Jejich moudrost není založena na knihách, je to moudrost získaná životními zkušenostmi, jako odraz intuitivního myšlení a intelektuální činnosti.

Jakými dalšími vlastnostmi se vyznačují?

Lidé naplňující nás nadšením a inspirací, kterým nejsme lhostejní.

Existují přátelé, kterým ani nemusíme nic říkat. Podívají se nám do očí a rovnou čtou mezi řádky. Nic jiného nepotřebují, ihned vědí, kdy potřebujeme podpořit a kdy se potřebujeme vypovídat, abychom se zbavili psychického napětí.

 • Takové schopnosti mají díky tomu, že pravá hemisféra jejich mozku je dobře rozvinuta. Tato oblast odpovídá za reflexi a tvůrčí přístup, poskytuje rovněž schopnost citlivého pozorování a spojuje nás se světem citů.
 • Člověk budící naše nadšení chápe princip vzájemnosti. Nezbytnost dávat a přijímat, abychom vytvářeli emocionální spojení, díky kterým každý něco získá a nikdo nic neztrácí.
 • Takoví lidé nikdy neprojevují povýšenost a nemají snahu ukazovat, že vědí více, než víme my.

Protože ten, kdo v nás probouzí nadšení a je nám zdrojem inspirace, nás nikdy nedeptá. Naopak, plně chápe právo každého na vlastní názor. Tito lidé jsou pro nás příkladem krom jiného právě proto, že si váží našich vlastních rozhodnutí, našich myšlenek a názorů.

Lidé, kteří nás vyčerpávají.

Jak jsme už uváděli na začátku, každý má svůj práh citlivosti, pokud jde o vztahy s jinými lidmi.

Pokud patříte k extrovertům, nijak vás nevysiluje styk s lidmi neslušnými nebo dotěrnými, kteří ustavičně vtipkují, nebo jsou prostě velmi energičtí.

Nicméně jestliže váš mozek je poněkud méně odolný, je docela možné, že některé typy lidí vás totálně zbaví sil i jakékoli touhy.

A pak také existují lidé, jejichž chování přímo způsobuje fyzické i psychické škody.

Jejich charakteristické znaky:

 • Jsou neustálým zdrojem negativity.
 • Zaměřují se výhradně na problémy, stížnosti a kritiku. Jejich sklenice je vždycky z poloviny prázdná a vidí vždycky jen temnou tvář Měsíce.
 • Kromě toho, že jsou stále negativní a vždycky pevně přesvědčení, že celý svět je proti nim, si tito lidé nikoho neváží a jsou krajně sobečtí.
 • Každý jejich projev začíná a končí slovem „já“. Nevidí si dál než na špičku vlastního nosu a omezují se pouze na to, co představuje jejich zájem.

Není vůbec jednoduché žít s takovými lidmi. Jejich mysl je vždycky uzavřena a nikdy se nedokáží otevřít, aby bylo zřejmé, co mají na srdci. S podobnými typy se setkáváme dost často, ať už v rodině nebo na pracovišti. Proto si dále povíme něco o tom, jak se v blízkosti takových lidí chovat.

Jak přežít v blízkosti lidí, kteří nás vyčerpávají.

Jistě nebudeme tvrdit, že před nimi máte utíkat. Konec konců se skoro v každém příbuzenstvu vyskytuje člověk, jehož pouhá přítomnost je unavující a nelze s ním vést normální dialog. Také v zaměstnání se s podobnými lidmi setkáváte prakticky denně. Je třeba najít způsob, jak v jejich blízkosti pobývat, aniž by vám to způsobilo příliš velké škody.

 • Musíte se naučit držet si odstup. Zdvořilý, avšak rozhodný.
 • Pokud si zvykli zavalovat vás stížnostmi a kritikou, dejte jim jasně najevo, že vás podobné řeči nezajímají a že vás unavují.
 • Neprovokujte toto jejich jednání, nikdy ho ani v náznaku nepovzbuzujte.
 • Držte si tyto lidi v uctivé vzdálenosti od sebe a dejte jim znát, že je chápete a vážíte si jich, avšak váš způsob života a myšlení je zásadně odlišný.
 • Pokud už jste nuceni trávit mnoho hodin komunikací s takovými typy, pokuste se mluvit co možná nejméně, snažte se je neposlouchat a představujte si něco tichého a klidného.

Slovům a skutkům těchto lidí nepřikládejte velký význam. Když se jejich blízkosti konečně můžete zbavit, dopřejte si něco milého, pěkného, co máte rádi a co vám udělá radost.

=========
10 jednoduchých způsobů jak osvobodit vlastní mysl.
Kdy už budu dost dobrá?