Proč nás to někdy táhne k uklízení a dělání pořádku?

Mezi lidmi je obecně dost rozšířen recept na to, jak si počínat, když má člověk nějaké velké starosti či trable nebo ho zaskočí nečekané a nepříjemné změny, například když ho nechá nebo se od něj odstěhuje partner: přestavět nábytek a úplně změnit vzhled pokoje nebo rovnou celého bytu například vymalováním, aby tak snáz začal nový život.

Realizace podstatných a pro naše já významných změn, stejně jako provedení nějaké důležité činnosti, vyžaduje vnitřní přípravu, jakési dočasné „přešlapování“ na místě. Tuto symbolickou funkci psychologické přípravy k realizaci důležitých proměn tak splňuje úklid bytu, všech jeho zákoutí i skrytých míst…

Symbolika osobních a životních změn

Tento na pohled docela obyčejný a všední proces je doprovázen neobvyklými stavy a pocity: velmi silnou touhou a tendencí něco změnit, předělat, očistit, zdokonalit a vylepšit, zbavit se všeho zbytečného a nepotřebného, toho, co v poklidu celé roky stálo nebo leželo na vyhrazených místech…

Navyklé, obyčejné předměty jsou nahlíženy novýma očima a zvažovány na velmi přísných vahách – je tu pro ně místo? Mají tu vůbec být? Není čas je nějak změnit nebo je vyhodit?

Zpravidla čím silnější jsou vnější pohnutky a kýžené změny, tím rozsáhlejšímu úklidu a podstatnějším změnám je podroben byt.

Člověka prostě ovládne zcela zřetelně zformulovaná vnitřní touha a snaha udělat pořádek… Svůj dům-svůj hrad udělat právě takovým, jak si to přeje. A pokud se věci daří podle plánu, úklid i opravy a malování probíhají tak, jak to zamýšlel, nabývá člověk symbolické jistoty, že také změny v tom ostatním, to jest ve vnějším světě, proběhnou tak, jak chtěl a jak to plánoval…

Právě na základě podvědomého pochopení této symbolické souvislosti se mezi lidmi drží ono přesvědčení, že nejlepší cesta, jak se vypořádat s nepříjemnostmi, je úklid… proměna toho nejbližšího prostředí.

Je proto důležité podpořit sebe sama i své blízké, když se projeví tato snaha o změnu, o přestavění, předělání, o proměnu svého domova. Může skutečně jít o podvědomou symbolickou přípravu k novým počátkům a k žádoucí změně – a to je hodno podpory.

V tomto období se lidem často zdává o domech, chodbách a labyrintech, schodištích a dveřích, o úklidu a proměnách bytu.

========
K čemu mě přivedl úklid
Při úklidu našla manželův dopis. Dohnal ji k slzám…