5 rad jak se bránit při kontaktu s obtížnými lidmi

5-rad-jak-se-branit

Své skutečné pocity nedávají najevo, ustavičně vás poučují a dávají vám nepotřebné rady a jejich jízlivá kritika se halí do pláště upřímné starosti. Říkává se o nich, že jsou to „obtížní lidé“, lidé problematičtí. Jak se jim bránit popisuje rodinná psychoterapeutka Claire Dorotik Nana z kalifornského San Diega.

Stýkat se s takovými lidmi je jako pokoušet se obejmout ježka. Ať přistoupíte ze které chcete strany, vždycky se píchnete. Někdy jsme nuceni stýkat se s nimi každý den a doufáme, že časem k nám třeba začnou být laskavější. Obtížní lidé však nebývají schopni empatie a soucítění. Své vlastní potřeby uspokojují na úkor jiných. Co si počít, jestliže se styku s nimi nemůžeme vyhnout?

Nabízím vám 5 rad:

MLUVTE JASNĚ A S JISTOTOU

Tito lidé – kaktusy dávají přednost rozmluvě, v níž není všechno zcela jasné. Proč? Dává jim to možnost najít pro sebe výmluvu: «Neřekl jsi přímo, že sem mám přijet v 10 dopoledne. Nevěděl jsem, že to potřebuješ. To jsi mi neřekl». Všimněte si jisté zákonitosti. Obtížní lidé s oblibou přenášejí odpovědnost na jiné. «To jsi mi neřekl…», čili: je to tvoje vina. Pokud s nimi nebudete mluvit s maximální přesností, poskytnete jim možnost tvářit se, že nechápou, co vlastně potřebujete.

STANOVTE MEZE

Meze a osobní hranice jsou nejdůležitější součástí jakéhokoli zdravého vztahu mezi lidmi, jsou základem, na kterém stojí rovnoprávnost a vzájemnost vztahu. Protože obtížní lidé se snaží ve styku vyhnout přímosti a jasnosti, je třeba s maximální možnou přesností jim vysvětlit, kde se tyto hranice a meze nalézají.

Tento typ lidí se snaží s vaší pomocí a využitím vaší osoby uspokojovat svou zálibu v moci nebo potřebu být předmětem obdivu.

Jestliže jim jasně dáte najevo, co od nich očekáváte a co oni mohou očekávat od vás, jestliže jim zřetelně a pevně sdělíte, kde prochází ona hranice mezi dovoleným a nedovoleným, můžete dosáhnout toho, že kontakt s nimi nebude ohrožovat vaše vlastní štěstí.

VĚDĚT, KDY ODEJÍT

Obtížní lidé se mohou jeden od druhého lišit, všichni však mají sklon k manipulování a rádi se mstí. Často bezděky zatoužíte «vrátit jim to i s úroky», když vidíte jejich tvrdost a nesrdečnost. Ve skutečnosti však byste tím všechno jen zhoršili. Proč? Tyhle typy vůbec netouží řešit konflikty. Chtějí se mstít. Hádky a scény vyvolávají schválně jen a jen proto, aby vám ublížili. Chcete-li sami sebe chránit, je třeba včas rozpoznat jejich pravý záměr a jednoduše se styku s nimi vyhnout.

PŘIPRAVTE SI ÚSTUPOVÉ CESTY

Obtížní lidé vámi chtějí manipulovat a ovládat vás. Jste pro ně prostředkem k dosažení něčeho, co potřebují. Uspokojují třeba svou touhu po moci a chorobné přání budit závist a obdiv. Jestliže však jejich chování začíná ohrožovat vaše osobní štěstí a pocit životní pohody, je žádoucí mít po ruce vhodnou záminku k co nejrychlejšímu odchodu. Máte vyzvednout dítě ze školy. Máte důležitou schůzku. Musíte zajít něco koupit k rodinné večeři. Není důležité, jaká to bude výmluva, ale určitě ji mějte předem připravenou.

DĚLEJTE, CO MÁTE RÁDI

Z kontaktu s těmito pichlavými osobami v člověku zůstává jakási sedlina. Cíleně vám vnukají pochyby o sobě samém, pocity bezvýznamnosti a nejistotu, zda si vůbec zasloužíte lásku a úctu. Často zůstává dokonce pocit jakési neukončenosti, který vás ponouká k novému setkání s manipulátorem.

«Člověk, který mi říká, že má o mě starost, mi nemůže přát nic špatného. Určitě se mě nechtěl doopravdy dotknout», říkáte si. Manipulátor vás dokáže přesvědčit, že to, co rádi děláte, vám škodí nebo vás to není hodno. Dalším stykem s ním ho jen provokujete, aby se k vám choval ještě hůř.

Věnujte se raději činnosti, která vás opravdu těší a přináší vám radost, štěstí, klid a spokojenost. Právě vaše opravdové zájmy vás dělají tím, kým jste. Nedovolte nikomu, aby vám je sebral.

Podle Claire Dorotik-Nana

=========
Proč se doopravdy zlobíme?
Jak neztratit jazyk citů