10 obtížných věcí, které musíme dělat kvůli sobě samým

Postup vpřed je dán tím, čemu se pravidelně věnujeme každý den. Dnešní pokrok je pevně spojen s včerejším úsilím, bez ohledu na to, jak bezvýznamné to úsilí bylo. Tajemství úspěchu je skryto v sebekázni.

Zamysleme se nad nejčastějšími problémy, s nimiž se v soudobém životě střetáváme. Počínaje nedostatkem fyzické zátěže a nezdravým způsobem života a věčným odkládáním věcí „na potom“ konče. Většina z nich nevzniká jako důsledek fyzické slabosti; jsou vyústěním nedostatku sebekázně.

Máme sklon odkládat obtížné záležitosti na zítřek, například pro «špatné počasí». Důvodů se najde vždycky dost, takže nakonec ztrácíme míru. Začínáme přivykat myšlence, že věci by vesměs měly být daleko jednodušší, než jsou. Vyčkat den či dva je v tomto světle nepochybně moudré rozhodnutí. Načež se jednoho dne probudíme a uvědomíme si, že jsme zkrátka mentálně neschopni zabývat se obtížnými záležitostmi, a to i když jsou nezbytné.

Uvědomit bychom si měli především jednu věc. Stejně jako tělo, i mysl je třeba trénovat, aby nabyla na síle. Je třeba stavět ji před výzvy a nutit ji, aby se jimi zabývala, aby je zvládala, aby s postupem času rostla a rozvíjela se. Jestliže se včas nepřinutíme dělat menší věci a těm velkým a složitým se zásadně vyhýbáme, pak nevyhnutelně přijde doba, kdy každý den bude náročnější a tvrdší, než jsme si vůbec kdy dokázali představit.

Za den se dá zvládnout spousta velkých věcí, pokud je samozřejmě stále jen neodkládáme na zítřek. Jednejte efektivně a zasévejte na záhon svého života ta správná semena teď hned. Příroda nerozlišuje, jaká která semena jsou. Nechává vyrůst to, co bylo zaseto. A totéž se děje i v životě. Přistupujte uvědoměle a seriózně k semenům, která dnes zaséváte, protože zítra z nich vzejde úroda.

Několik účinných každodenních postupů může život změnit k lepšímu. Každý den dělejte prosté, i když zdaleka ne snadné věci, díky kterým porostete a budete se posunovat k cíli. Není nijak zvláštní, že řada těchto věcí je přímo spojena s rozvojem mysli. Vždyť právě na něm závisí kvalita lidského života.

1. Začněte se zbavovat zbytečných ideálů. Až vám v hlavě začne rašit nějaká zvláště neodbytná myšlenka, položte si otázku, k čemu je vám dobrá. Pomáhá vám rozvíjet se, nebo vás naopak brzdí? Vezměte otěže pevně zpět do vlastních rukou. Nechat něco být neznamená vzdát se. Zbavte se jakéhokoli nutkavého emočního lpění na konkrétních lidech, výsledcích nebo situacích. Žijte uvědoměle a nechte být to, co vám nepřináší žádný užitek. Každý den se probouzejte s odhodláním zlepšit sebe sama i svůj život. Podnikejte všechno možné, ale nemyslete si, že život se vlivem toho bude měnit způsobem, který očekáváte. Stavte si cíle, sněte, snažte se, jednejte cílevědomě a navazujte dobré vztahy, nicméně zbavte se každého očekávání ohledně podoby jednoho každého aspektu svého života. Přijměte prostě realitu a na to, co se děje, reagujte efektivně. Soustřeďte se na to, co má skutečně význam a co vás nutí jít vpřed. To, co vám nic nedává, jednoduše nechte být.

2. Začněte vkládat duši do toho, co děláte. Je velký rozdíl mezi prázdnou utahaností a příjemnou únavou. Život je krátký. Věnujte každý den tomu, co je doopravdy důležité. A na nic nečekejte! Až příliš často čekáme v přesvědčení, že musíme «najít» nějaký nový vášnivý zájem. Jenomže tak to není. Pakliže toužíte, abyste dostali do života víc vášně právě teď, pak náležitě jednejte také právě teď! Vložte duši na svého dalšího kroku. Ne do možností zítřejších, ale do té možnosti, která před vámi vyvstává právě teď, dnes. Ne do úkolů zítřejších, ale dnešních. Ne do zítřejšího běhu, ale do dnešního. Ne do zítřejšího jednání, ale do toho, které budete mít dneska. Určitě už máte v životě spoustu věcí, které vás stojí čas, energii a soustředění. Spousta lidí a okolností si vyžaduje právě vás, jako vy potřebujete právě je.

3. Opusťte svoji komfortní zónu. Ve chvílích, kdy se člověk pokouší dosáhnout pokroku, se projevuje jeho skutečné «já». Je rozhodně daleko moudřejší věnovat deset minut něčemu, co přesahuje míru vašeho pohodlí, než se celou hodinu věnovat záležitostem rutinním. Měli byste hranice svých schopností překračovat alespoň jednou denně. Pro člověka je nezbytné po určitou dobu překonávat nepohodlí a těžkosti. Jinak se zříká toho nejcennějšího – životních zkušeností – a stane se zajatcem věčné vyčerpávající honby za vlastními cíli. Čtěte. Učte se. Rozvíjejte se.

4. Zhluboka dýchejte. Pamatujte, že vždycky když věci nejdou, jak byste si přáli, máte začít zhluboka a zvolna dýchat. Každý někdy utrpí nezdar, který však nemá vůbec nic společného s tím, co je za člověka. Učte se na svých chybách. Získávejte z nich moudrost. Buďte vytrvalí a houževnatí. Charakter a moudrost člověk získává postupně. S porážkami i výhrami, s novými úkoly. Získává je v důsledku pochybností, dohadů a setkávání s neznámem. Semenům úspěchu se daří právě díky minulým nezdarům. Nevzdávejte se. Žijte.

5. Vyhýbejte se účasti v nesmyslných dramatech. Neposlouchejte, co špatného o vás lidé říkají. Neplýtvejte slovy na ty, kteří si zaslouží leda mlčení. Místo hněvu a podráždění vynaložte energii na to, co je opravdu důležité. Nepodílejte se na jalových dramatech. Život je příliš krátký na hádky. Nezapomeňte, že klid, to je pravá supersíla. Schopnost nejednat pod vlivem emocí umožňuje mysli zachovat si jasnost. Konstruktivní kritiku berte vážně, ale nezneklidňujte se jí. Vyslechněte jiné, ale jednejte podle své intuice a své moudrosti.

6. Buďte věrní svému přesvědčení a hodnotám. Pěstujte jako své pevné pravidlo a zvyk být stoprocentně věrní svým hodnotám a přesvědčením, bez ohledu na to, co si myslí ostatní. Nikdy se neostýchejte udělat to, co sami pokládáte za správné. Nejednejte nazdařbůh, ani ve snaze dosáhnout něčího souhlasu nebo pochvaly. Držte se svých zásad, svého přesvědčení. Buďte čestní a pevní.

7. Hledejte paprsky naděje. Jistý výzkum prokázal, že pozitivně naladění lékaři jsou schopni asi o 20 procent rychleji stanovit diagnózu oproti těm v normálním rozpoložení. U dalších profesí podobný výzkum ukázal, že například optimisticky naladění prodavači prodají o 50 procent více zboží než jejich pesimističtí kolegové. Studenti, kteří byli před zkouškou naladěni optimisticky, dosáhli lepších výsledků. Mysl je zkrátka efektivnější, pokud nás ovládá pozitivita. Takže se zbytečně dlouho netrapte problémy, soustřeďte se na ovládnutí své mysli a konkrétní cíl. Zachovejte si pozitivního ducha.

8. Častěji se soustřeďte na vlastní nitro. Soustřeďte se dovnitř zejména když si potřebujete něco ujasnit. Není to ku prospěchu jenom vám. Když člověk vnáší do svého života jasnost, začíná se lépe chovat sám k sobě i k okolí, jedná mnohem konstruktivněji a správněji. Zlepšuje vlastně svět, ve kterém žije. Proto například každodenní meditace je schopna reálně změnit život vám i lidem okolo vás. Zvyšuje se úroveň uvědomění, jasnost vaší mysli – a to má pozitivní dopad na veškerou vaši činnost.

9. Přijímejte svou lidskost a chvalte sami sebe. «Člověk» – to je jediná nálepka, s níž se všichni rodíme. Máme však sklon snadno na to zapomínat. Nálepkujeme sebe i jiné výrazy jako «depresivní», «rozvedený», «nemocný», «neschopný» nebo «chudý» a neuvědomujeme si přitom, že člověk je mnohem víc než vnější obal, který ho momentálně obklopuje. Jakmile dokážete přijmout «pouhé» své lidství, uvědomíte si, o kolik jste přerostli všechno, bez čeho jste si dříve nedokázali život vůbec představit… a zamilujete se do toho, o čem jste dříve ani nesnili. Mějte to na paměti. A každý den si dejte malou pauzu, v níž si odpočinete a oceníte vše, čeho jste dosud dosáhli. Mnohým jste prošli a podstatně vyrostli. Pochvalte se za kroky, které jste vykonali a jděte s vděčností v srdci dál.

10. Začněte každý den dělat jeden malý krok. Někdy je opravdu těžké udělat následující krok. I když se však cítíte úplně vyřízení, udělejte jeden malý krok vpřed. Jakkoli nevýznamný a nedůležitý vám připadá, udělejte ho. Může to být jediná věta. Jeden pohyb. Jeden jediný malý krůček. Právě ten vás postrčí dál, k dalšímu kroku.

Teď už je řada na vás…

Vyberte si kterýkoli z výše uvedených bodů a soustřeďte se na něj každý den několik minut. Postupně dosáhnete změny ve svém původním přesvědčení, názoru, návyku. Dělejte to tak postupně s jedním každým bodem, postupně, den po dni.

Bude to snadné?
To sotva.
Nezdary jsou nevyhnutelné. Ale jen jejich překonáváním se stanete sami sebou a získáte sílu k následujícímu kroku.

=========
Seznam věcí, které bychom měli dělat každý den
Zvyk, který nám pomůže mít rádi sami sebe