Stýkat se se svým bývalým či bývalou? NE!

stykat-se-s-byvalym

Jak přežít rozchod? Mohou ti dva zůstat přáteli? Washingtonská psycholožka Jill Weberová vysvětluje, proč je třeba přerušit s bývalým partnerem všechny styky.

Konec vztahu nebývá téměř nikdy jednoduchý. Ten, kdo dostal kopačky si říká: „To ne! To není pravda!“ A začíná hledání způsobů, jimiž by šlo všechno napravit, obnovit vztah a vrátit ho tam, kde býval. Mnoho z těchto lidí vyhledává kontakt s bývalým partnerem nebo partnerkou, pokoušejí se probírat s nimi možnosti obnovení vztahu, dovolávají se minulých citů a píšou nejrůznější oznámení na sociální sítě. Protahují styky jak jen to jde, ujasňují si stále dokola vztah a ne vztah, ale tím je všechno jen a jen horší. Nejjednodušší cestou jak se vyrovnat s bolestí z rozchodu, je odříznout se totálně od veškerých kontaktů s bývalým partnerem či partnerkou.

Vytváříme iluzi minulého života, ale nežijeme.

Téhle rady je těžké se držet. Hledáme další záminky k setkání – například vrácení zapomenutých věcí nebo půjčených knih, voláme a vyptáváme se na zdraví bývalých příbuzných či společných známých a vzkazujeme přání k narozeninám. Vytváříme si tak iluzi minulého života, ale nežijeme.

Jediným důstojným důvodem k pokračování kontaktu jsou společné děti. V případě rozvodu se dál dělíme o povinnosti spojené s jejich výchovou. Musíme se tedy setkávat, musíme se domlouvat telefonicky. Avšak i v tomto případě je kontakt třeba omezit na minimum a bavit se pouze o dětech.

Čtyři důvody k přerušení kontaktů:

1. KDYŽ POKRAČUJETE V KONTAKTECH S BÝVALKOU ČI BÝVALÝM, NEMŮŽETE SE UZDRAVIT

Ukončení vztahu je bolestivý proces. Bolest však nesmí trvat věčně. Budete smutní a naštvaní, budete se cítit ukřivdění, že život k vám byl nespravedlivý. To jsou přirozené pocity a neoddělitelná součást procesu uzdravování. Postupně přijmete, co se stalo.

Pokud se s bývalým partnerem i nadále stýkáte, tomuto uzdravovacímu procesu bráníte.

Dáváte přednost zničující strategii popírání toho, co je evidentní. Abyste mohli začít nový život a plánovat si budoucnost, musíte nezbytně přijmout jako fakt, že vztah je u konce. Až uznáte rozchod, pocítíte ulehčení. Život se naplní klidem.

2. ZBAVUJETE SE ENERGIE

Dokud vydáváte energii na udržování styků s bývalým či bývalou, nemáte dost sil se radovat, věnovat se dětem, pěstovat své hobby a hledat či zahájit nový vztah.

3. ŽIJETE VE VYMYŠLENÉM SVĚTĚ

Vztah skončil. Všechno, co si o něm myslíte, je iluze. Spojení s partnerem už nikdy nebude takové, jako bývalo a to, že pokračujete ve snahách je udržet, vypovídá pouze o tom, že žijete ve vlastní alternativní realitě, kde jste spolu i nadále šťastni. Vyhledáváte záminky pro setkání, avšak když v reálném světě ke kontaktu dojde, pociťujete zklamání. Dokud se budete utíkat do svého vymyšleného světa, budete sami sebe zbavovat světa a života skutečného.

4. OPAKUJETE STÁLE STEJNÉ CHYBY

Lidé, kteří se nedokážou smířit s rozchodem, mívají sklon obviňovat sami sebe. Nevěří, že rozchod se pro ně může stát dobrou příležitostí k osobnímu růstu. A tak si nadávají místo toho, aby skončený vztah nechali vztahem, žili dál a snažili se neopakovat minulé chyby.

Jestliže nedokážete rozchod přijmout jako fakt, promění se váš život v nekonečný koloběh. Každý den se probudíte naplněni stejnou obavou, rozčarováním a obviněními adresovanými sobě samému. Uvíznete v neexistujícím vztahu: s bývalým partnerem být nemůžete, ale nedokážete se pohnout dál. Jakmile se této závislosti zbavíte, pocítíte svobodu a překvapivou lhostejnost k včerejším křivdám a lítosti.

Jill Weber

ŽIJTE NAPLNO - TŘÍTÝDENNÍ ONLINE KURZ
Staňte se lepší verzí sebe sama a začněte se cílevědomě přibližovat životu svých snů. Začátek - ihned.

=========
Být sama se sebou
Jak přerušit emocionální kontakt