Pět příběhů s poučením

moral-stories
Jednou si myš všimla, že hospodář nastražil na statku past na myši. Vyprávěla o tom slepici, ovci a krávě. Všechny jí řekly: „Past na myši? To je tvůj problém, to se nás netýká!“

O něco později se do pasti chytila zmije a uštkla statkářovu ženu. Snažili se ji uzdravit a postavit zas na nohy, uvařili jí tedy slepičí polévku. Potom zařízli ovci, aby nakrmili každého, kdo přijel nemocnou navštívit. A nakonec museli porazit krávu, aby důstojně pohostili všechny, kdo přijeli na pohřeb.

Po celou tu dobu pozorovala myš události dírkou ve zdi a myslela na věci, které se nikoho nijak netýkají.

Poučení: jestliže se vás něco přímo netýká, nemyslete, že vám to nemůže spadnout na hlavu.

***

Orel seděl na stromě, odpočíval a nic nedělal.
Malý králíček ho uviděl a ptal se:
— Mohl bych taky tak sedět jako vy a nic nedělat?
— Jistěže, proč by ne, — odpověděl orel.
Králík si sedl pod strom a odpočíval. Náhle přiběhla liška, popadla ho a sežrala.

Poučení: abyste mohli jen sedět, odpočívat a nic nedělat, musíte sedět opravdu velmi vysoko.

***

Na statku onemocněl kůň.

Veterinář:

— Pokud se do rána nepostaví, uspím ho.

Kůň do rána nevstal. Ze stání vedle něj zavolal beran:
— Dělej, vstávej, jinak umřeš!
Kůň vstal.

Statkář:
— To je hotový zázrak! To musíme oslavit! Zařízneme na to berana!

Poučení: nikdy se nepleťte do cizích věcí (ale nezapomínejte na případ s pastí na myši).

***

Tři lidé tahali těžké balvany. Jednoho z nich se zeptali:

— Co to děláš?
Utřel si pot s čela a řekl:
— Hrbím hřbet.
Šli k tomu druhému a ptali se:
— Co ty to děláš?
Soukal si rukávy nad loket a zabrán do té činnosti jim odpověděl:
— Vydělávám peníze.
Nakonec se ptali třetího:
— A co ty děláš?
Pohlédl vzhůru a řekl jim:
— Stavím chrám.

Poučení: život má smysl jenom pro toho, kdo jde k velikému cíli.


***

Taxikář vezl jednoho dobře známého milionáře. Ten mu zaplatil přesnou sumu podle taxametru.

Taxikář:
— Včera jsem vezl vašeho staršího syna a dostal jsem od něj 100 dolarů spropitného.

Odpověď:
— Může si to dovolit, má otce milionáře. Já jsem ovšem sirotek.

Poučení: jenom ten, kdo si sám své peníze vydělal, zná jejich skutečnou cenu.

=========
4 životní minilekce pro dobrou náladu
Příběh o malých žabičkách a síle slov