Vaše číslo roku 2018: tahák numerologa

Podle numerologie nás časový úsek o délce jednoho roku směruje k určité činnosti. Každý rok přináší člověku novou energii, jeho vibrace směrují na určité nové jednání a poskytují možnost se novou energií nabít.

Vibrace řídící procesy průběhu roku je rovna okamžiku Soláru – to je okamžik, kdy Slunce zaujme na ekliptice stejnou pozici, jakou mělo při našem narození. Jsou to jakési “astrologické narozeniny”, které nemusejí připadat na stejný den jako narozeniny tradiční. Je to zvláštní den, kdy je stanoven samostatný celoroční rytmus.

Číslo roku soláru vypočítáme velmi snadno: číslici dne narození sečteme s číslicí měsíce narození a číslicí aktuálního / příštího roku. Například datum narození je 16. února, rok 2018. Sečítáme 1+6+2+2+1+8=20=2+0=2; individuálním číslem roku bude dvojka až do dalšího dne narozenin.

Číslo roku nás ovlivňuje svými vibracemi, orientuje nás na plnění určitých úkolů. Každoroční střídání vibrací Soláru člověku umožňuje žít harmonicky, pokud naslouchá sám sobě a pokud jsou jeho přání v souladu s naladěním celého roku, tedy s jeho individuálním číslem.

Je-li vaším číslem roku 1 (Slunce) 

Je to počátek devítiletého cyklu. Rok předpokládá seberealizaci, jasnou tvůrčí angažovanost. Je možné a je nutné pustit se do nových věcí. Rok je příznivý přijímání odpovědných životních rozhodnutí. Rok tvůrčího programu – ke všemu je třeba přistupovat tvůrčím způsobem.

Je-li vaším číslem roku 2 (Měsíc)

Jde o rok plánování, naučí vás přijímat kompromisy a správně se rozhodovat navzdory neustálému váhání a pochybám a nejistotě vašeho postavení. Rok přinese životní kontrasty. V průběhu roku budou stále vznikat nové situace nutící vás k volbě. Budete neustále váhat, zvažovat a vše hodnotit.

Je-li vaším číslem roku 3 (Mars)

Začíná pro vás rok aktivity a možnosti uplatnění svých sil. Podporuje iniciativu a zve k zapojení do nejrůznějších aktivit. Je velmi příznivý pro cestování. Rok řešení vyhrocených kritických situací. Pro někoho to může být rok extrémní. Pokud nevybije svou energii, neprojeví aktivitu a povede pasivní způsob žiota, může se setkat s nepříjemnostmi.

Je-li vaším číslem roku 4 (Меrkur)

Začal rok příznivý pro podnikání, navazování kontaktů, studium a získávání informací. Předpokládá maximální zvídavost a informovanost. V tomto roce nesmíte činit žádná kardinální a důležitá rozhodnutí. Pro někoho to může být rok těžké práce, kdy jsou na člověka kladeny velké nároky jako na prostředníka.

Je-li vaším číslem roku 5 (Jupiter)

Začal vám rok aktivního zapojení do sociálního života. Povede k seberealizaci v oblasti učitelství, misionářství, ve státních a duchovních oblastech a také ve sféře zákona. Tento rok přináší možnost aktivního rozšíření svého vlivu a osobního významu, posílení vlastního působení na společnost. Poskytne možnost zlepšit své zajištění a získat důstojnou odměnu za svoji práci. Je to čas sklízení plodů. Čekají vás nečekané, ohromující události, cesty a zajímavé známosti.

Je-li vaším číslem roku 6 (Venuše)

Zahájili jste rok pohodlí a harmonie, nabízející cestu ke kráse a klidu. Může být rokem odpočinku, kdy vše se stabilizuje a nastane čas si vydechnout.Je třeba vyhnout se aktivním emocím. Rok však přeje plánování a novým projektům. Velmi nebezpečné je pro vás v tomto roce jakkoli riskovat.

Je-li vaším číslem roku 7 (Saturn)

Pak vám nastal čas upevňování vnitřních hodnot, čas příznivý výzkumům a studiu, kdy je možné nalézt a vytýčit si cíl a zbudovat základy pro budoucnost.Pokud na sobě pracujete, můžete v tomto roce dosáhnout mnohého. Stát se moudřejším, získat nezávislost, samostatnost a sebejistotu. Je to čas přemýšlení, hledání nového smyslu věcí a touhy po samotě. Značná je pravděpodobnost cest a nečekaných dárků. Dobré by bylo věnovat se duchovním praktikám, zamyslet se nad budoucností, věnovat více pozornosti ezoterice, astrologii a magii.


Je-li vaším číslem roku 8 (Uran)

Může to být rok nepředvídatelný a dobrodružný. Předpokládá svobodný pohled na život a originalitu úsudku. Tento rok nic neplánujte. Může však dojít k příjemným změnám. Rok poskytuje možnost překročit rámec obvyklého života, přinést něco nového, zapojit do života nové faktory, získat nové lidi. Je třeba být na to připraven a novým stykům se nevyhýbat.

Je-li vaším číslem roku 9 (Neptun)

Ukončujete devítiletý cyklus – právě začal jeho poslední rok, rok harmonie a lásky. Nabízí se možnost uskutečnění všech očekávání, nadějí a snů. Tento rok shrne výsledky veškeré práce realizované v předcházejících letech devítiletého cyklu. Dokáže rozšířit lidské vědomí až k hranicím kosmu a dává možnost začít novou životní etapu. Může to být rok neobyčejné lásky a dosažení nejvyšší životní harmonie. Čas loučení s minulostí. Uzavřete všechno, co jste začali. Vyházejte nepotřebné věci, rozlučte se s nepříjemnými lidmi. Zamyslete se v klidu nad tím, čeho byste chtěli dosáhnout v nejbližších letech a co je pro to třeba udělat. Můžete změnit místo bydliště. Potřebujete nové přátele, nové lidi, novou celkovou situaci.

Po čísle 9 (Neptun) znovu nastupuje Slunce – číslo 1. Začíná nový devítiletý cyklus.

Znalost čísla roku je výhodná, zejména v rodině. Každý má svůj rytmus, cíle a vibrace se nemusejí shodovat. Umožňuje vyhnout se konfliktům, nevnucovat nikomu vlastní plány a přání a pomoci každému členu rodiny zorientovat se ve svém osobním rozvoji. Zapojte se včas do svého rytmu, rozlučte se s tím starým, měňte vědomě své vibrace v zájmu vlastního nikdy nekončícího rozvoje.

=========
Test: Jaká jste osobnost?
Jak číslo domu a bytu ovlivňuje náš život