Test. Co vidíte na obrázku?

Vyberte jednu z možností a podívejte se na výsledek!

Klec – pokud jde o váš pocit svobody, jste velmi ostražití. Nedáte se ničím a nikým jen tak omezovat. Umíte však obětovat hodně, pokud je to naléhavé. Nikoho nedokážete ponechat bez pomoci a vaši blízcí i přátelé se na vás mohou vždycky spolehnout.

Dřevorubec – jste rozvážný, přemýšlivý člověk. Vaše slovo má váhu a každý slib je pro vás závazkem. Nevyhýbáte se zodpovědnosti a vždycky splníte každou svou povinnost. Pro svou rodinu jste záštitou a symbolem bezpečí.

Stromy – symboly růstu a rozkvětu. Rostete, rozvíjíte se, hledáte cesty k vlastnímu zdokonalení. Nic vám není cizejší než pohodlnost a bezpečné závětří. Nebojíte se novinek, všechno chcete poznat, všemu se naučit. Čeká vás dlouhá a úspěšná životní cesta.

Cesta – je symbolem pohybu vpřed, ať už jde o doslovnou cestu světem nebo duchovní rozvoj. V každém případě nejste typem člověka, který by se spokojil s málem a ustrnul v půli cesty. Vždycky se snažíte dosáhnout cíle a všechny věci dotáhnout až do konce.

=========
Posvátné číslo vašeho jména
Psychologický test podle Freuda