Test. Co vidíte na obrázku?

Co vidíte na obrázku?

Vyberte jednu z možností a přečtěte si odpověď.

  • Dívka
  • Dým
  • Dýmka

Dívka Příznivá volba, věští vám brzký úspěch. Zjistíte, jak vyřešit své starosti a vaše situace se mnohonásobně vylepší.

Dým I když snad v dýmu mohou věci vypadat nejasně, nic a nikdo vám nezabrání uskutečnit, co jste si předsevzali.

Dýmka Kouřící dýmka ukazuje, že věci jdou, jak jít mají a vyvíjejí se pro vás zdárným způsobem.

=========
Test. Co vidíte na obrázku?
Test. Jakou emoci vidíte na obrázku?