Test. Co vidíte na obrázku?

Co vidíte na obrázku?

  •  Blesk
  •  Továrna
  •  Mraky

Vyberte jednu z možností a přečtěte si odpověď.

Blesk Blesk je znakem veliké síly a schopnosti kráčet vpřed.

Továrna V nejbližší době vás nečekají žádné zdravotní problémy.

Mraky Bouřkové oblaky a mračna nevěští bouři, ale její překonání. Zdá se, že to zlé už je za vámi.

=========
Test. Co jste na obrázku uviděli nejdřív?
Test. Co vidíte na obrázku?