Test. Co vidíte na obrázku?

Co vidíte na obrázku?

  1. Kolíček
  2. Polibek
  3. Dvě osoby
  4. Fialová karafa

Vyberte jednu z možností a podívejte se na odpověď!

Kolíček Kolíček tu symbolizuje jednotu, pevné spojení a lásku. Tvoříte se svým partnerem pevnou dvojici. Hlavní je pro vás vzájemné porozumění, láska za lásku. Tento cit je pro vás velmi důležitý a stojí na prvním místě. Nejen že umíte milovat, dostává se vám stejné odezvy.

Polibek Symbol blízkých, upřímných a láskyplných vztahů naplněných důvěrou, vášní i pocitem bezpečí. Tento obrázek symbolizuje rodinný přístav, jistý a spolehlivý. Rodina je vám celým světem a děláte vše pro její dobro.

Dvě osoby Opět symbol něžné příchylnosti, věrnosti a lásky. Nejšťastnější životní okamžiky, radost i lásku si vždycky spojujete s představou dvojice milujících se lidí. Osud vám toto štěstí dopřeje.

Fialová karafa Na tomto obrázku je karafa symbolem dlouhého života a zdraví. Váš život bude naplněn šťastnými okamžiky tak, jako se karafa naplňuje vodou. Bude to život bohatý a pestrý. Fialová barva naznačuje přemýšlivost a duševní hloubku.

=========
TEST: Jakou máte povahu?
Test: vyberte inkoustovou skvrnu, která vám připomíná lidský obličej!