Správná odpověď

Správná odpověď je – 38

Hodinky – 2
Banany – 3
Geometrická figura – 11

2+3+3*11=38