Nabídka spolupráce

Nabídka spolupráce pro autory článků a povídek pro dobrou náladu, materiálů o psychologii, úspěchu, vztazích, fitness a životním stylu.

Pokud máte nápady na texty, které zvednou náladu nebo vylepší život, budeme rádi, když nám je pošlete.

Textové požadavky

 1. Původnost

Text musí být původní. Pečlivě prověřujeme všechny nabízené příspěvky, abychom se vyhnuli plagiátům. Každý článek musí být autorský a exkluzivní, tzn. jinde nebyl publikován.

2. Kvalita obsahu 

Náš portál nabízí pouze kvalitní a exluzivní materiály. Musejí odpovídat celkovému vyznění pronáladu.cz a být zpracovány na patřičné obsahové a stylistické úrovni. V tomto smyslu budou redakcí posuzovány.

3. Rozsah materiálu

Minimální rozsah textu je 1000 znaků.

4. Ostatní

Články nesmí obsahovat odkazy na jiné zdroje, stejně tak jako jakoukoli reklamu či PR na produkty nebo služby.

Články budou zveřejňovány se jménem autora.

Redakce si vyhrazuje právo dodané materiály, ať už textové či obrazové odmítnout, korektorsky a stylisticky je upravit, nebo vám je poslat k dopracování.

Příspěvky prosím zasílejte na mailovou adresu pronaladu@gmail.com