Jak zjistit povahu člověka podle podpisu

Chcete poznat něčí povahu? Podívejte se na jeho podpis a srovnejte s naším přehledem, abyste snadněji získali úplný profil jeho osobnosti!

podpis-big

Podpis si každý vytváří sám, neomezují ho při tom žádná pravidla ani zákony. Přesto však  se při tomto grafickém projevu jeho autor bezděčně podřizuje jistým zákonitostem vypovídajícím o jeho založení. To umožňuje využít podpis při sestavování úplnějšího portrétu autorovy osobnosti.

1. Velikost podpisu

rozmáchlý— globální, systémové myšlení;
kompaktní— konkrétní myšlení.

2. Délka podpisu

protáhlý— schopnost hlubokého vniknutí do podstaty problémů; puntičkářství, zbytečná šťouravost, sucharství;
zkrácený— schopnost rychlého pochopení podstaty událostí. Neschopnost monotónní práce.

3. Typ podpisu

okrouhlý— měkkost, laskavost, vyváženost;
hranatý— nesnášenlivost, podrážděnost, hrubost, nezávislost, ctižádostivost, svéhlavost.

4. Vzdálenost mezi písmeny

významná— štědrost, marnotratnost;
«zhuštěný» podpis— šetrnost, lakota (zvláště jsou-li písmenka malá).

5. Doplňování podpisu různými prvky

kroužek, kolečko— váznutí na problémech a myšlenkách;
kličky— opatrnost, svéhlavost;
obrázky— tvůrčí myšlení;
kombinované prvky— úsilí zlepšit své jednání.
6. Sklon podpisu

doleva — svéráznost, jasně vyjádřený individualismus;
doprava — vyváženost charakteru, schopnost porozumění;
vzpřímený — zdrženlivost, přímočarost, rozum;
rozházený sklon — tajnůstkářství, neupřímnost;
«položená» písmena — možná přítomnost závažných psychických problémů.

7. Směr závěrečného tahu

nahoru – optimismus;
dolů — sklon k pesimisnu;
přímý — vyváženost;

8. Délka „ocásku“ podpisu

Čím delší je „ocásek“, tím hůře člověk přijímá cizí mínění. Je to rovněž znak obezřetnosti a opatrnosti.
Čím kratší je „ocásek“, tím lehkomyslnější člověk je.

9. Zatrhování podpisu

zespodu— samolibost, urážlivost, závislost na mínění okolí;
zeshora— hrdost, domýšlivost;
přeškrtnutý podpis— sebekritičnost, nespokojenost se sebou, pochyby.

10. Symetričnost

symetrický— spolehlivost;
asymetrický— nestálá povaha, náladovost.
trhaný – emotivnost, nevyváženost.

11. Složitost/jednoduchost

jednoduchý — člověk žijící podle zásady „nic není problém“;
«zdobný» — častý sklon „dělat z komára velblouda“;
originální — velký tvůrčí potenciál.

12. Čitelnost

Čím srozumitelnější je podpis, tím otevřenější člověk.

13. Tlak

mimořádný – agresivita;
slabý – tajnůstkářství;
silný – sebejistota.

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

=========
Co na vás prozradí horoskop?
Nejkratší, ale velmi pravdivý test