Dokážete na tomto obrázku objevit ženu? – Odpověď

bodypaint1

Odpověď zní: žena sedí pod stromem.

bodypaint2