Umění bránit se. 9 pravidel, kterým bychom měli naučit své děti.

umeni-branit-se

Nikomu nedovol, aby porušoval tvá práva. Nikdo nemá právo nutit tě jednat proti tvé vůli, vyhrožovat ti, dráždit tě nebo ti působit bolest. Pokud se dostaneš do nepříjemné situace, musíš sebrat odvahu a ohradit se slovně nebo i fyzicky. Sám ale také nesmíš porušit práva někoho jiného.

Buď si jist svými činy i myšlenkami. Podporujte ve svém dítěti kladné sebevědomí, chvalte ho za projevený osobní názor. Chvalte ho za dobré činy a naučte ho reagovat na vlastní chyby. Umějte své dítě ocenit, vyjádřit mu uznání za každý úspěch. Pak bude mít dostatek sebedůvěry.

Věř v to lepší. Učte dítě všímat si vždycky toho dobrého a nelpět na tom, co je špatné. Pro optimistu je snazší přijmout svět, jaký je a přitahuje k sobě stejně pozitivně naladěné lidi.

Máš právo na svůj názor. Za různých podmínek je třeba zapojovat děti do hovoru s různými lidmi, dát jim možnost utvořit si a vyslovit svůj názor a naučit se vést rozhovor. Zkušenost z rozmluv s různými lidmi v různých prostředí posiluje dětskou sebedůvěru.

Poprat se není ta nejlepší možnost. Rvačka není vždycky tím nejlepším způsobem východiska. Často situaci ještě zhorší. Slova jsou daleko účinnější!

Nikdy nepodporuj děti, které dráždí tebe nebo jiné. Naučte své dítě tomu, že ono i každý jiný člověk má své jméno, které je skutečnou hodnotou. Různé přídomky a posměšky musí ignorovat.

Nikdy se neboj odmítnout a říci „ne“! Je důležité, aby dítě vědělo, že má volbu. Že vždycky může odmítnout a říci „ne“. A co je důležité, že jeho volba bude respektována.

Řekni si o pomoc. Naučte dítě požádat o pomoc, pokud si samo s něčím neporadí. První, na koho se má obrátit, jsou rodiče

Sportuj. Sport pozvedá sebedůvěru, posiluje morálně i fyzicky. Učí trpělivosti a vytrvalosti.

=========
Tajemství domluvy se „zlobivým“ potomkem.
35 dárků, na které vaše děti nikdy nezapomenou